Anda di halaman 1dari 1

PERTANDINGAN MELUKIS POSTER

KAMAR SELESA
TAHUN 4 DAN 5
TAJUK : BERSIH, CERIA, DAN SELESA
MASA : 11.10 12.10 TENGAH HARI

SYARAT SYARAT

1. Pertandingan melukis poster ini adalah secara


individu bagi semua murid Tahun 4 dan 5.
2. Kertas lukisan akan disediakan oleh guru.
3. Murid dikehendaki membawa pensil warna,
gam, gunting, dan sebarang alat tulis yang
membantu

melengkapkan

poster

Kamar

Selesa.
4. Hasil kerja yang telah disiapkan mestilah
5.

diserahkan kepada Cik Anis binti Azazi.


Hanya satu murid dari setiap kelas dengan
hasil

kerja

pemenang.

terbaik

akan

dipilih

sebagai