Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN, TATACARA DAN TINDAKAN DALAM BILIK MASAK

1. Peraturan keselamatan
- Tidak bermain di dalam bengkel.
- Tidak menumpahkan minyak di atas lantai.
- Bengkel dibekalkan dengan alat pemadam api.
- Bengkel sentiasa cerah dan mempunyai pengudaraan yang baik.
- Bengkel dibekalkan dengan peti pertolongan cemas yang secukupnya.
- Lantai dapur sentiasa kering.
- Peralatan yang tajam perlu disimpan ditempat yang selamat.
- Peralatan elektrik sentiasa ditutup selepas digunakan.
- Tabung gas sentiasa dalam keadaan baik.
- Tutup semua alat elektrik dan tong gas sebaik sahaka selesai digunakan
2. Keselamatan bengkel apabila berlaku kemalangan
- Lapor kepada guru bertugas.
- Bersihkan kecederaan dengan antiseptik.
- Letakkan ubat yang sesuai.
- Rekodkan setiap kemalangan kecil atau besar.
3. Keselamatan alatan bengkel
- Peralatan sentiasa tajam.
- Bersih, tidak berkarat.
- Kelengkapan mencukupi.
- Sentiasa disenggara.
- Simpan dengan betul.
4. Keselamatan bahan dalam bengkel
- Sentiasa dikemaskini.
- Sentiasa disemak dan relevan.
- Mencukupi sukatan dan bilangan.
- Mengikut kemahiran yang sesuai.
- Ada ciri-ciri selamat.
5. Keselamatan semasa kerja
- Ikut arahan.
- Tekun.
- Cermat.
- Sensitif.
- Fikiran bersih.
- Bersabar.
6. Keselamatan bengkel
- Utamakan keselamatan.
- Sentiasa kerja dalam keadaan selamat.
- Guru mesti mahir menyelamat mengikut situasi.

- Mendidik diri dan orang lain agar sentiasa berhati-hati semasa menggunakan alat.
- Pastikan alatan tangan sentiasa tajam.
- Amalkan sikap mengutamakan keselamatan diri dan orang lain termasuk alatan.
Etika Kerja
merangkumi disiplin dan sikap seperti
o
o
o
o

menepati masa,
bertanggungjawab,
amanah dan
patuh kepada arahan.