Anda di halaman 1dari 2

SUKANTARA 2016

Tarikh

: Bulan Februari

Hari

Masa

ACARA
1.
2.
3.
4.

100M
200M
Lompat Tinggi
Lompat Jauh

PENGIRAAN MATA
(Sila lihat jadual Tahap Pencapaian Sukan tara)
SYARAT PERCUBAAN
1. Sekali percubaan bagi semua acara
2. Walau bagaimanapun bagi acara lompat tinggi dan lompat jauh peserta dibenarkan membuat
2 kali percubaan jika percubaan pertama gagal dengan budi bicara pengadil.
MARKAH KESELURUHAN SUKANTARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam

: 40 Mata
: 35 Mata
: 30 Mata
: 25 Mata
: 20 Mata
: 15 Mata

Markah ini akan dibawa ke kejohanan olahraga bagi mengira markah keseluruhan kejohanan.

REKOD PENCAPAIAN SUKANTARA


ACARA

100M

LOMPAT
TINGGI

LOMPAT
JAUH

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN NUSA DAMAI


PENCAPAIAN
KELAS
MARKAH
MASA / JARAK / KETINGGIAN
LA

LB

LC

LD

PA
PB

PC

PD

LA

LB

LC

LD

PA
PB

PC

PD

LA

LB

LC

LD

PA
PB

PC

PD

CATATAN