Anda di halaman 1dari 1

Latihan Kemahiran Menggelecek Rapat

Arahan: Sila bulatkan jawapan yang betul.


1) Gambar di bawah manakah yang merupakan kemahiran menggelecek rapat?
A.
B.

C.

2) Apakah

tujuan

menggunakan

kemahiran

menggelecek

rapat

dalam

permainan hoki?
A. Untuk menggerakkan bola dengan cepat bagi melepaskan diri dari pihak
lawan.
B. Untuk menukar arah dari kanan ke kiri atau sebaliknya supaya dapat
melepaskan diri dari pihak lawan.
C. Untuk mengawal bola dengan rapi apabila pemain tidak memastikan situasi
bola sama ada selamat atau tidak.
3) Berikut

merupakan

pernyataan

yang

betul

tentang

kemahiran

asas

menggelecek rapat kecuali,


A. Badan perlu bongkok sedikit serta lutut dibengkokkan.
B. Mata perlu memandang ke arah pihak lawan semasa membuat tolakan.
C. Bola harus berada ke kanan dan di hadapan kaki kanan serta sentiasa
menyentuh kayu hoki.