Anda di halaman 1dari 13

Kemahiran : Pukulan Backhand

Nama

: Pergerakan tangan

Fokus

: Berkebolehan menggerakkan tangan dengan postur tangan


backhand yang betul.

Cadangan Aktiviti :
a)
b)
c)
d)
e)

Memanaskan badan.
Penerangan aktiviti 1dan 2.
Permainan kecil.
Menyejukan badan.
Pentaksiran.

Alatan

: Raket ping pong, tali

Aktiviti 1

: Pergerakan tangan mengikuti arah tali yang dipegang oleh

rakan sebelah supaya melatih postur tangan backhand yang betul.

Tips Untuk Guru :


Panjang tali harus
bersesuaian.

Aktiviti 2:
-bola ping pong diikat benang terlebih dahulu dan digantungkan.
-Memukul bola dengan menggunakan pukulan backhand

Tips Untuk Guru :


Benang yang digunakan
haruslah cukup panjang.

Permainan:
Langkah-langkah:
a. Bahagikan murid kepada kumpulan.
b. Pengadil bersedia memberi arahan gerak tangan atau memukul bola.
c. Murid-murid memukul bola atau menggerakkan postur tangan backhand
apabila mendengar arahan.
d. Kemenangan ditetapkan kepada kumpulan yang buat betul dengan lebih
banyak kali.

Kemahiran : Pukulan Backhand


Nama

: Pukulan Sasaran

Fokus

: Berkebolehan memukul bola ke arah sasaran yang pelbagai


bentuk.

Cadangan Aktiviti :
a) Memanaskan badan.
b) Penerangan aktiviti 1dan 2.
c) Permainan kecil.
d) Menyejukan badan.
e) Pentaksiran.
Alatan

Aktiviti 1

: Raket ping pong, bakul, kertas.

: Memukul bola dengan cara


backhand ke arah
sasaran kotak.

Tips Untuk Guru :


Kotak boleh ditukar
kepada bakul atau
cawan.

Aktiviti 2

: Memukul bola di atas meja


dengan cara backhand ke arah
sasaran kertas.

Tips Untuk Guru :


Kertas boleh ditukar
kepada pinggan atau lukis
satu bulat di atas meja
dengan kapur.

Permainan:
Langkah-langkah:
a. Bahagikan murid kepada 2 kumpulan.
b. Letakkkan sekeping kertas putih sebagai sasaran gol.
c. Setiap murid diberi 5 biji bola untuk memukul.
d. Murid-murid memukul bola serentak dengan cara pukulan backhand ke
arah sasaran gol.
e. Kemenangan ditetapkan menerusi jumlah bilangan bola yang kena
sasaran.

Kemahiran : Pukulan Backhand


Nama

: Pukulan Imej Cermin

Fokus

: Melatih kepantasan reaksi dengan pukulan tanpa


bola

Cadangan Aktiviti :
a) Pemanaskan badan
b) Penerangan aktiviti 1 dan 2.
c) Permainan kecil
d) Penyejukkan badan
e) Pentaksiran
Alatan

:Raket ping pong

Aktiviti 1

: Memukul tanpa bola dengan menggunakan kaedah backhand


serta bergerak serentak kearah yang sama dengan
mengahadap bertentangan dengan rakan

Aktiviti 2

: Memukul tanpa bola dengan menggunakan kaedah backhand


serta bergerak secara serentak ke arah yang bertentangan
dengan menghadap bertentangan dengan pemain yang lain.

Permainan

Langakah- langkah :
a. Bahagikan murid- murid kepada kumpulan berpasangan masing- masing.
b. Pasangan kumpulan berdiri bertentangan antara satu sama lain.
c. Salah seorang pemain memberi arahan agar pemain yang satu lagi akan
begerak ke arah yang sama atau bertentangan. (Imej cermin atau
bertentangan imej cermin).
d. Membuat pukulan tanpa bola dengan menggunakan kaedah backhand
dengan bergerak secara serentak dan ke arah yang sama atau
sebaliknya.
e. Kemenangan akan ditetapkan kepada pemain yang tidak membuat
pukulan yang bertentangan dengan arahan yang diberi.

Kemahiran

: Pukulan Backhand

Aktiviti

:1

Nama

: Badminton Dengan Berdiri

Fokus kemahiran : Gunakan tenaga lengan dan bukan gelang tangan


untuk membuat pukulan.

Cadangan Aktiviti :
a)
b)
c)
d)
e)
Alatan

Memanaskan badan.
Penerangan aktiviti.
Aktiviti dijalankan.
Menyejukan badan.
Pentaksiran.

: Raket ping pong, bola ping pong

Langkah-langkah :
(a) Pemain A melantun bola ke atas lantai dan membuat pukulan
backhand seperti badminton tanpa menyentuh lantai dan pemain B
membalas lakuan pemain A backhand secara silang berter

Pemain A (baju ungu) memukul bola.


memukul.

Kemahiran

: Pukulan Backhand

Pemain B (baju merah) bersedia

Aktiviti

:2

Nama

: Tenis Dengan Berdiri

Fokus kemahiran : Memukul dengan cara - cara backhand yang betul


untuk memukul bola.

Cadangan Aktiviti :
(a) Memanaskan badan.
(b) Penerangan aktiviti..
(c) Menjalankan aktiviti.
(d) Menyejukan badan.
(e) Pentaksiran.
Alatan

: Raket ping pong, bola ping pong

Cara-cara melakukan pukulan backhand:


1) Bersedia dengan kaki dan bahu dalam posisi yang sama.
2) Bengkok lutut dan hala badan ke hadapan.
3) Raket menghala ke belakang pada paras pinggang.
4) Bila memukul bola, raket menghala ke hadapan.

Langkah-langkah :

(a) Pemain A melantun bola ping pong ke lantai dan membuat pukulan
backhand seperti tenis dan pemain B membalas lakuan pemain A
backhand secara silang berterusan .

Pemain B memukul.

Pemain A bersedia untuk memukul.

Kemahiran

: Pukulan Backhand

Aktiviti

: 3 (Permainan Kecil)

Nama

: Pertandingan Tenis Dengan Berdiri

Fokus kemahiran : Gunakan cara-cara melakukan pukulan backhand yang


betul untuk memukul.

Cadangan Aktiviti :
(a) Memanaskan badan.
(b) Penerangan aktiviti..
(c) Pertandingan dijalankan.
(d) Menyejukan badan.
(e) Pentaksiran.
Alatan

: Raket ping pong, bola ping pong

Langkah-langkah :
(a) Guru membahagian murid-murid kepada dua kumpulan.
(b) Pemain kumpulan A membuat pukulan backhand dengan melantun
bola ke atas lantai dan memukul apabila bola melantun dan pemain

kumpulan B membalas lakuan pemain A backhand secara silang


berterusan. Setiap pemain perlu memukul bola itu dengan raket dan
pastikan bola melantun di atas lantai semasa memukul dan pastikan
membalas bola selepas sekali bola melantun.
(c) Kumpulan akan mendapat skor 1 gol jika kumpulan lawan gagal
membalas dengan pukulan backhand.
(d) Rakan lain akan menjadi referi. Kumpulan yang skor 3 gol akan
berlawan dengan kumpulan lain yang menang.

Pemain kumpulan A bersedia memukul selepas bola melantun balik.

Pemain kumpulan B bersedia memukul selepas bola melantun balik.

Kemahiran : Pukulan Backhand


Nama

: Backhand Blok dan Pukulan backhand

Fokus

: Berkebolehan mengembalikan bola ke arah yang

bertentangan.
Cadangan Aktiviti :
a) Memanaskan badan.
b) Penerangan aktiviti 1 dan 2.
c) Permainan kecil.
d) Menyejukan badan.
e) Pentaksiran.
Alatan

: Raket ping pong, bola ping pong, meja ping pong

Aktiviti 1

: Menggunakan backhand blok untuk mengembalikan bola ke


gelanggang lawan.

Aktiviti 2

: Menggunakan pukulan backhand untuk mengembalikan bola


ke gelanggang lawan.

Permainan:
Langkah-langkah:
a. Bahagikan murid kepada 2 kumpulan.
b. Pelajar A perlu membuat pukulan backhand dan backhand blok ke arah
backhand pelajar B. Pelajar B perlu membalas lakuan pelajar A.
c. Pelajar akan skor 1 gol sekiranya lawan gagal membalas dengan pukulan
backhand atau backhand blok.
d. Rakan lain akan menjadi referi. Pelajar yang skor 3 gol akan berlawan
dengan pelajar seterusnya.