Anda di halaman 1dari 6

LATIHAN AMALI SAINS

Tahun
Tema
Tajuk
Penyataan
masalah
Tujuan
Hipotesis

6
Sains Hayat
Mikroorganisma
Adakah mikroorganisma hidup
Membuktikan yis bernafas dan membebaskan gas.

..

Alat dan radas


Langkahlangkah

..
Botol plastik, Belon , Yis , Air suam dan Gula
1 Isikan 250 ml air suam ke dalam botol plastik .
2 Masukkan tiga sudu kecil yis ke dalam botol.
3 Tambah satu sudu besar gula dan goncangkan botol
4 Pasang belon pada mulut botol.
5 Buat pemerhatian kamu pada saiz belon.
6 Ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi
setiap 5 minit

Pemerhatian

Dalam tempoh 20 minit.


( catatkan hasil ujikaji anda dalam bentuk jadual / graf atau lain lain )

Soalan

1. Apakah pemerhatian kamu?

.
2. Berikan satu inferens berdasarkan pemerhatian anda?

153

Kesimpulan
1. Apakah kesimpulan yang kamu perolehi dalam eksperimen ini ?

154

LATIHAN AMALI SAINS


Tahun
Tema
Tajuk
Penyataan
masalah
Tujuan

6
Sains Fizikal
Kelajuan
Adakah kelajuan mempengaruhi jarak pergerakan objek.?
Mengkaji hubungan antara kelajuan objek dengan jarak dilalui yang
dilalui oleh objek

Hipotesis

..

..
Alat dan radas

155

Langkahlangkah

1. Ujikaji dilankan diatas permukaan lantai simen .


2. Pasangkan gelang getah pada palang seperti rajah di bawah.
( palang boleh degantikan dengan kaki kerusi )

3. Letakkan bola golf di hadapan gelang getah..


4. Tarik gelang getah bersama-sama bola sejauh 24 cm dan lepaskan.
5 Tandakan jarak laluan bola .
6. Ukur jarak dilalui dan rekodkan
7. Ulang langkah 2 hingga 5 dengan jarak getah ditarik 28 cm dan
32 cm

Pemerhatian

( catatkan hasil ujikaji anda dalam bentuk jadual / graf atau lain lain )

Soalan

1. Nyatakan pemboleh ubah berikut


156

Pemboleh ubah dimanipulasikan :

Pemboleh ubah bergerak balas

..
Pemboleh ubah dimalarkan

.
2. Apakah pemerhatian kamu pada akhir eksperimen ini ?

. 3. Apakah inferens berdasarkan


pemerhatian tersebut ?

.
4. Nyatakan satu hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi
dengan pemboleh
ubah bergerak balas yang dikenalpasti dalam penyiasatan ini.

.
Kesimpulan

1. Apakah kesimpulan yang kamu perolehi dalam eksperimen ini ?

.
157

158