2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

Mewakili Pengetua dalam asrama dan Lembaga Waden Asrama dan bertanggungjawab mengenai dasar dan tatatertib Waden Asrama serta penghuni – penghuni asrama Bertugas sebagai pegawai yang menyelia dan menetukan segala tugas Waden Asrama, Penyelia Asrama dan pekerja dilaksanakan dengan berkesan Memeriksa Laporan Harian Waden Bertugas dan melaporkan kepada Pengetua Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Asrama sekurang – kurangnya sebulan sekali yang dipengurusikan oleh Pengetua Mengadakan mesyuarat Waden sekurang – kurangnya 2 minggu sekali dan merekodkan mesyuarat tersebut untuk dikemukakan kepada Pengetua Bertanggungjawab menyediakan Jadual Waden Bertugas Memantau dan memastikan kerja semua waden, penyelia dan kaitangan asrama berjalan dengan lancar Menghubungi ibu bapa / penjaga jika penghuni mengalami masalah kesihatan yang serius seperti dimasukkan ke hospital dan sebagainya Menjalankan pemantauan kekemasan, kebersihan, keceriaan dan keselamatan asrama Memastikan semua Laporan berkaitan asrama dikemaskinikan pada setiap masa Bekerjasama dengan penyelia asrama bagi memastikan kelengkapan dan prasarana asrama mencukupi dan berada dalam keadaan baik Memeriksa laporan dan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti bekerjasma dengan kaunselor dalam membantu penghuni bermasalah sama ada masalah disiplin, akademik atau peribadi Memantau tugas dan laporan yang dikemukakan oleh Penyelia Asrama Memastikan pengurusan fail, dokumen dan rekod asrama teratur dan sentiasa kemaskini. Antara dokumen yang perlu adalah seperti butiran berikut : -Minit Mesyuarat Waden -Laporan Waden Bertugas -Fail Meja Waden -Laporan Harian Penyelia Asrama -Laporan Penilaian Kebersihan Asrama Pelajar (PKA) -Laporan Inspection -Laporan Prestasi Makanan Pelajar -Rekod Kontraktor Pembekal Makanan Asrama -Rekod Pekerja Asrama -Rekod Rawatan & Kesihatan Pelajar -Rekod ‘ Outing ’ Pelajar -Rekod Balik Bermalam Pelajar Menjalankan tugas – tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa

. 4.2 Senarai Tugas Waden ( Umum ) 1 2 Memastikan perjalanan jadual harian asrama serta peraturan asrama dilaksanakan dengan berkesan Memberi perhatian pada kebersihan dan disiplin pelajar – pelajar

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Memastikan keadaan kamar supaya berada dalam keadaan bersih dan kemas pada setiap masa (mengisi borang PKA) Mengambil tindakan yang sesuai untuk mendapatkan rawatan bagi pelajar yang sakit Menentukan semua pelajar meninggalkan asrama pada jam 5.00 petang dan bersurai dari jam 6.00 petang (waktu permainan). Memastikan semua pelajar pergi ke surau untuk solat Subuh , Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak berjemaah Memastikan lampu kamar dipadamkan pada jam 11.30 malam dan kamar berada dalam keadaan tenteram Mengmbil tindakan sesuai apabila timbul sesuatu masalah seperti disiplin, kemalangan, keselamatan, kebakaran dan lain-lain Membuat pemeriksaan kamar pada hari Ahad mulai jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi dan mengisi borang inspection. Melibatkan diri dalam melaksanakan program – program meliputi aspek jasmani, emosi,rohani serta social melibatkan penghuni asrama Bertanggungjawab atas kelakuan pelajar Mengawas keluar masuk pelajar pada waktu cuti, hujung dan pada masa tertentu Bertanggungjawab atas semua soal makanan termasuk menu asrama, sekiranya tidak ada Penyelia Asrama. Mengawas kemajuan pelajaran pelajar seperti memeriksa kad laporan dan mengelola kelas persediaan dan kelas tambahan, jika ada Menjalankan latihan firedrill sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu penggal Mengawas keselamatan diri dan barang-barang pelajar Bertangungjawab atas keselamatan bangunann dan alatan asrama dan mengambil tindakan yang sewajarnya Mengawas penggunaan air dan elektrik olek membaiki sebarang kerosakanh penghunipenghuni supaya tidak melebihi had sepatutnya Bertanggungjawab atas pungutan yuran asrama dan perkara yang berkaitan dengan kewangan asrama dan menyelenggarakan rekod-rekod yang berhubung dengannnya. Mengawas keluar masuk pelawat-pelawat dan menentukan tidak ada pelawat yang tidak diingini datang ke asrama. Melakukan pemeriksaan mengejut 4 kali 1 semester Mengawas dan membimbing pelajar semasa gotong royong dijalankan. Melaporkan segala masalah berkaitan pelajar kepada Pengetua atau Ketua Waden Menerima dan menjalankan arahan Pengetua / Ketua Waden dari masa ke semasa

4.3 Senarai Tugas Waden Bertugas Harian 1 2 Berada dalam kawasan asrama atau sekolah pasda hari bertugas dari jam 7.00 pagi hingga 7.00 pagi pada hari berikutnya Menyemak laporan bahan mentah yang dilaporkan Penyelia Asrama dan membuat pemeriksan sekiranya ketiadaan Penyelia Asrama

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Melawat kelas – kelas prep sebagaimana yang telah ditetapkan bagi memastikan pelajar hadir dan belajar serta merekodkan kehadiran Makan bersama pelajar di dewan makan untuk menilai mutu makanan serta mengawasi peraturan di dewan makan pada setiap waktu makan dan membuat laporan. Memastikan perjalanan jadual harian asrama serta peraturan asrama dilaksanakan dengan memberi perhatian pada kebersihan dan disiplin pelajar Memeriksa keadaan dorm supaya berada dalam keadaan bersih dan kemas pada setiap masa (Piawaian Kualiti Asrama - sepanjang waktu dan pelajar tiada di asrama) Menentukan semua pelajar meninggalkan asrama pada jam 5.00 hingga 6.00 petang untuk riadhah Memastikan semua pelajar pergi ke surau untuk solat Subuh , Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak berjemaah Mengambil tindakan yang bersesuaian apabila timbul sesuatu masalah seperti disiplin, kemalangan, keselamatan, kebakaran dan lain-lain Membuat pemeriksaan dorm pada setiap hari Ahad mulai jam 8.30 hingga 9.30 pagi Memeriksa menu mengikut jadual yang telah ditetapkan Melawat bilik – bilik bacaan asrama untuk menetukan prep lanjutan selepas 11.30 malam dalam keadaan tenteram. Prep lanjutan hanya dibenarkan sehingga jam 1.00 malam Menyediakan Laporan Waden Bertugas pada setiap hari bertugas dan menghantarkannya kepada Ketua Waden Bermalam di bilik gerakan Waden setiap kali giliran bertugas Memastikan pelajar mengemaskan katil dan mengosongkan asrama untuk ke kelas sebelum pukul 7.00 pagi Memeriksa, mengambil tindakan dan membuat laporan pelajar yang ada di Bilik Sakit / Sick Bay Berada di Bilik Gerakan Waden semasa waktu melawat pada hari Sabtu, Ahad atau Hari Kelepasan Am mengikut giliran ( shift ) yang telah ditetapkan Berada di Balai Pengawal pada jam 6.00 petang untuk memantau kemasukkkan pelajar outing dan balik bermalam. Mengiringi pelajar sakit ke klinik pada jam 5.00 – 6.00 petang Memanggil pelajar yang melakukan kesalahan dan bermasalah untuk berbincang, memberi amaran dan mengambil tindakan dan lain-lain pada waktu yang bersesuaian pada hari bertugas dan merekodkan kesalahan di dalam Buku Rekod Salahlaku Pelajar

4..4. Senarai Tugas Penyelia Asrama N22 ( Pembangunan dan Kemudahan ) 1. Mengurus pejabat sekolah / asrama dan memastikan kesempurnaan pengurusan 1.1. Sistem fail 1.2. Data – data 1.3. Peralatan dan Perabot 1.4. Buku Stok / Inventori peralatan / perkakas – perkakas dan lain – lain 1.5. Pekeliling – pekeliling berkaitan asrama 1.6. Kewangan Asrama – Buku Tunai, Resit, Baucer 1.7. Buku Laporan Prestasi Kontraktor Penyenggaraan Asrama

2. Mengurus kewangan berkaitan asrama 2.1. Kutipan dan tunggakan yuran asrama 2.2. Urusniaga dan mengemaskini Buku Tunai Asrama 2.3. Dengan menghantar Laporan Bulanan Kewangan Asrama 3. Menyediakan dan menghantar laporan 3.1. Laporan Kehadiran Penghuni Asrama 3.2. Laporan Bulanan Kewangan Asrama 3.3. Laporan Prestasi Kontraktor Penyenggaraan Asrama 3.4. Laporan Kerosakan Fizikal & Peralatan Asrama 3.5. Laporan Kewangan Untuk Tujuh Audit 4. Menyelia dan menjalankan 4.1. Pemeriksaan kamar, tandas, bilik air, bilik – bilik khas, surau dan persekitaran asrama 4.2. Pemantauan dan penilaian prestasi Penyelia Asrama N17 dan pekerja asrama 4.3. Menentukan kebersihan, keceriaan dan keselamatan asrama terjamin dan terkawal 5. Membantu waden / guru menguruskan 5.1. Pendaftaran dan penempatan pelajar di asrama 5.2. Pembaikan kerosakan fizikal di asrama 5.3. Melaksanakan aktiviti – aktiviti pelajar asrama 5.4. Urusan pelawat dan keluar masuk pelajar asrama 6. Mengurus proses 6.1. Penerimaan dan hapuskira peralatan asrama / dewan makan 6.2. Permohonan penggunaan wang lebihan makanan ( WLM ) asrama ke JPN / KPM 6.3. Mengumpul maklumat dari pihak berkaitan dan respon kepada arahan pihak tertentu 6.4. Tender dan sebutharga berkaitan asrama 6.5. Penggunaan asrama oleh pihak luar 7. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Asrama dan Mesyuarat Waden sekolah 8. Menghadiri mesyuarat, kursus, seminar, bengkel dan sebagainya seperti mana diarahkan 9. Bertanggungjawab mengenai kelancaran secara berterusan mengenai kebersihan, keceriaan dan keselamatan asrama serta keseluruhan persekitarannya 10. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua / Penolong Kanan HEM / Ketua Waden dari masa ke semasa 4.5. Senarai Tugas Penyelia Asrama N17 ( Kesihatan & Makanan ) 1. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan 1.1. Mengisi Borang Pesanan ( Jadual 8 ) 1.2. Menerima dan memeriksa bahan mentah makanan 1.3. Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua jika berlaku pertukaran bahan / menu 1.4. Membuat laporan harian pemantauan mengenai perkhidmatan pembekal makanan di Dewan Makan

2. Mempastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak 2.1. Bahan mentah dan masakan berkualiti serta mengikut spesifikasi 2.2. Sajian mengikut menu / spesifikasi dan waktu yang ditetapkan 2.3. Premis, perabot dan peralatan bersih dan selamat digunakan 2.4. Pekerja mematuhi peraturan / garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan 3. Menyediakan dan menghantar laporan 3.1. Laporan Harian dan Bulanan Makanan Asrama 3.2. Laporan Prestasi Kontraktor Makanan 3.3. Tuntutan Bantuan Makanan dan Perkapita 3.4. Laporan Statistik Harian dan Bulanan Pelajar Sakit / Menerima Rawatan 4. Membuat penyeliaan dan menentukan 4.1. Keadaan kebersihan dan kesihatan di sekitar bangunan dan seluruh kawasan sekolah termasuk asrama adalah terjamin 4.2. Keadaan Bilik Rawatan / Bilik Sakit sekolah dan asrama sentiasa bersih dan kemas 4.3. Mutu makanan, harga, kebersihan, keceriaan dan perkhidmatan keseluruhan kantin sekolah 4.4. Kemudahan yang sesuai untuk pelajar yang sakit mendapatkan rawatan 5. Membantu guru / waden memastikan 5.1. Keadaan kebersihan diri pelajar adalah terkawal 5.2. Stok ubat – ubatan dan peeti pertolongan kecemasan ( first – aid ) sentiasa tersedia dan kemaskini 6. Menguruskan dan menyampai maklumat 6.1. Mengiringi dan menemani pelajar untuk mendapatkan rawatan di klinik atau hospital 6.2. Penempatan pelajar sakit di bilik sakit kepada Ketua Waden mengenai perkembangan pelajar – pelajar yang mendapatkan rawatan ( warded ) di hospital 7. Menyelaraskan dan menjadi urusetia 7.1. Semua lawatan dan pemeriksaan kesihatan dari pihak berkuasa kesihatan 7.2. Program – program atau aktiviti berkaitan pendidikan kesihatan untuk warga sekolah 7.3. Kepada Jawatankuasa Pemantauan Aedes / Denggi dan Jawatankuasa Pencegahan Penyalahgunaan Dadah sekolah 7.4. Perhubungan dengan pihak berkuasa kesihatan bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan jika perlu 7.5. Menyelaras perkhidmatan Klinik Pergigian di sekolah 7.6. Kerja – kerja untuk meningkatkan taraf kesihatan 7.7. Berurusan dengan warden dalam proses pendaftaran penghuni baru 8. Menyusun dan mengemaskini rekod – rekod kesihatan dan pergigian pelajar secara sistematik 9. Menghadiri mesyuarat, kursus, seminar, bengkel dan sebagainya seperti mana diarahkan 10. Menjalankan lain – lain tugas dan sebagaimana yang diarahkan oleh Pengetua / Penolong Kanan HEM / Ketua Waden dari masa ke semasa 4.6. Tugas – tugas Pekerja Asrama

1. Membersihkan cermin tingkap seminggu sekali – pada masa cuti 2. Membersihkan sawang sebulan sekali 3. Mengatur perabot dengan kema 4. Longkang – longkang di sekeliling bangunan asrama dibersihkan setiap hari 5. Membersihkan rumput di tepi longkang asrama 6. Menjaga pokok – pokok bunga, membaja dan menanam semula 7. Membersihkan kawasan persekitaran asrama trmasuk kawasan rumah guru 8. Menyapu kaki lima dan koridor bangunan setiap hari 9. Membersihkan tong – tong sampah setiap hari 10. Membersihkan tandas dengan klorin seminggu sekali 11. Membersihkan bilik – bilik khas seperti bilik tamu, surau , bilik rawatan dan bilik – bilik lain setiap hari selain bilik dorm 12. Membersihkan stor peralatan dan perabot seminggu sekali 13. Menjalankan tugas – tugas lain yang diarahkan Pengetua atau pihak yang diperturunkan kuasa oleh Pengetua

1

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 ( TK 1 ) PEMBANTU TADBIR ( PENYELIA ASRAMA ) GRED N17
1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1) : Pada TK 1 : Pegawai i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, perkhidmatan, keselamatan dan kewangan. ii. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran dan pengurusan asrama dan dewan makan. iii. Berupaya memahami dan melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan dan prinsipprinsip yang telah ditetapkan. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan/ atau bagi pertimbangan kemajuan kerjaya. 3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pembantu Tadbir (Penyelia Asrama) Gred N17 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 4. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus 2

BAHAGIAN I 4.1 KOMPETENSI UMUM 4.1.1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. Nilai-Nilai Dalam Perkhidmatan Awam ii. Etika Perkhidmatan Awam iii. Tonggak 12 iv. Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam 4.1.2 Aspek-Aspek Berkaitan Pentadbiran Awam i. Tatacara dan pengurusan yang berkaitan dengan aspekaspek seperti berikut : a. Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon b. Tatacara Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan c. Pengurusan Dan Program Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam d. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) e. Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja f. Teknik-Teknik Komunikasi g. Tatacara Program Perlaksanaan Penandarasan Dalam Perkhidmatan Awam h. Piagam Pelanggan 3 ii. Tatacara pengurusan personel ke arah penambahbaikan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. Ini meliputi penambahbaikan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut : a. Arahan Perkhidmatan - Jabatan Dan Orang Ramai - Perkara-Perkara Perkhidmatan - Surat Menyurat - Fail Memfail - Memelihara Dan Menyimpan Rekod-Rekod Kerajaan b. Perintah Am - Peraturan – peraturan pegawai Awam ( Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 - Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) - Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan - Bab C - Cuti - Bab E - Rumah Dan Bangunan Pejabat - Bab F - Perubatan - Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa 4

c. Pengurusan Sumber Manusia - Peraturan dan proses urusan yang berkaitan dengan pengambilan, lantikan, kenaikan pangkat dan penamatan kakitangan awam - Peraturan dan urusan tatakelakuan dalam tindakan tatatertib - Tatacara pengurusan kemudahan-kemudahan pegawai awam seperti kemudahan perjalanan, pertukaran dan kursus, cuti-cuti, rumah-rumah kerajaan, rawatan dan perubatan - Perancangan dan pengurusan sumber tenaga manusia di sektor awam 4.1.3 Komunikasi i. Kemahiran Berkomunikasi ii. Hubungan Interpersonal iii. Halangan Komunikasi

5 BAHAGIAN II 4.2 KOMPETENSI KHUSUS 4.2.1 Pengurusan Asrama Dan Dewan Makan i. Pengurusan Pelajar/ peserta a. Urusan/ Proses Pendaftaran Pelajar/ Peserta Memasuki Asrama b. Peraturan-Peraturan Am Asrama c. Kebajikan Dan Kesihatan pelajar/ Peserta d. Mesyuarat Pengurusan Asrama e. Aktiviti Pelajar/ Peserta Dalam Kawasan Institusi Latihan f. Pelajar/ Peserta Pengurusan Rekod ii. Pengurusan Kebersihan a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan asrama iaitu kamar pelajar, tandas, bilik mandi, bilik khas, surau, bilik gosok, bilik rekreasi, bilik penceramah jemputan, stor dan persekitaran dalam dan luar asrama kemas, bersih dan teratur. b. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan dewan makan iaitu dapur, ruang sajian makanan, ruang dewan makan, bilik stor dan persekitaran dalam dan luar bangunan dewan makan dalam keadaan kemas, bersih dan teratur. 6 iii. Pengurusan Penyelenggaraan a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan asrama dan dewan makan dalam keadaan selamat dan boleh digunakan. b. Melaporkan kerosakan perabot, peralatan dan kemudahan asrama dan dewan makan kepada pihak pengurusan. c. Jaminan bank oleh kontraktor selaras dengan kontrak. d. Memastikan buku stok inventori peralatan dan perkakas diuruskan dengan teratur. iv. Penyeliaan/ Penyediaan Makanan a. Serahan Borang Pesanan Makanan Harian. b. Mendapatkan Persetujuan Atau Kelulusan Pengarah Atau Pegawai Yang Diberi Kuasa Jika Berlaku Pertukaran Bahan/ Menu. v. Penggunaan Asrama Oleh Pihak Luar a. Urusan Tempatan b. Urusan Penyediaan Tempatan c. Urusan Bayaran vi. Pengurusan Dengan Kontraktor a. Memastikan bahan mentah dan makanan mengikut spesifikasi. b. Memastikan sajian mengikut menu dan waktu yang ditetapkan.

c. Memastikan pekerja mematuhi peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan. 7 vii. Pengurusan Kewangan a. Laporan Bulanan Asrama b. Menyediakan Laporan Bulanan Penyediaan Makanan Bagi Tujuan Bayaran c. Menyediakan Prestasi Kontraktor Secara Berkala 4.2.2 Pengurusan Kewangan i. Pengurusan Akaun Awam - Terimaan - Bayaran - Sistem Belanjawan Negara ii. Perolehan Kerajaan - Bekalan - Perkhidmatan - Kerja iii. Pengurusan Aset - Inventori peralatan, pekakas dan perabot - Tatacara Hapus Kira - Tatacara Pelupusan iv. Pengurusan Stor - Verifikasi - Pemeriksaan Stor 8 4.2.3 Tatacara Dan Program Keselamatan a. Prosedur Atau Peraturan-Peraturan Berkaitan Dengan Keselamatan b. Ancaman Dan Tanggungjawab c. Keselamatan Fizikal d. Keselamatan Dokumen e. Keselamatan Peribadi f. Program Pencegahan Kebakaran Dan Latihan Pencegahan Kebakaran 9 5. Soalan : Aneka Pilihan Bahagian I – 40 soalan (Aneka Pilihan) Bahagian II – 40 soalan (Aneka Pilihan) 6. Masa : Bahagian I : 1 jam Bahagian II : 1 jam 7. Tahap Kesukaran : Pengetahuan Dan Kefahaman Soalan 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan semasa peperiksaan 9. Pengecualian : Calon yang telah lulus mana-mana bahagian dikecualikan daripada menduduki peperiksaan bahagian berkenaan.

10. Keputusan : Aras IV (Lulus/ Melepasi Tahap Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan) Aras III (Lulus/ Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II (Lulus Bersyarat) Dan Aras I (Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 11. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan Oleh Jabatan Pertahanan Awam 12. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan) 10 13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR 14. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan PTK Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR 15. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun 16. Tarikh Akhir : 1 Bulan Sebelum Tarikh Peperiksaan Mengemukakan Permohonan 11 Rujukan Kompetensi Umum : 1. Perintah Am - Bab B, C, E, F Dan G 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) 4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam ( PKPA ) 5. Arahan Perkhidmatan 6. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, INTAN Citra Karya 7 Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan Dengan Pengurusan Jabatan 8. Malaysia Kita 9. Pekeliling Perbendaharaan Dan Semua Pekeliling Perbendaharaan Yang Berkaitan 10. Tonggak 12 11. Lain-Lain Penerbit Majalah/ Buku Yang Berkaitan Kompetensi Khusus : 1. Arahan Perbendaharaan 2. Tatacara Pengurusan Stor 3. Arahan Keselamatan 4. Buku Peraturan Peserta Pusat Latihan Pertahanan Awam Malaysia 5. Risalah Pusat Latihan/ Paramedik Pertahanan Awam Malaysia

6. Risalah Kesihatan Mengenai Pemakanan Sihat Dan Seimbang, Zat-Zat Pemakanan, Penyakit Berjangkit Dan Keracunan Makanan 7. Bahan Rujukan Lain Yang Berkaitan 12

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK 2 ) PEMBANTU TADBIR ( PENYELIA ASRAMA ) GRED N17
1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) : Pada TK 2 : Pegawai i. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, perkhidmatan, keselamatan dan kewangan. ii. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran dan pengurusan asrama dan dewan makan. iii. Berupaya mengaplikasi konsep-konsep pentadbiran bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan/ atau bagi pertimbangan kemajuan kerjaya. 3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pembantu Tadbir (Penyelia Asrama) Gred N17 yang berada di peringkat gaji P2 atau P3 4. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus 13 BAHAGIAN I 4.1 KOMPETENSI UMUM 4.1.1 Keutuhan Peribadi Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam seperti : i. Nilai-Nilai Dalam Perkhidmatan Awam ii. Etika Perkhidmatan Awam iii. Tonggak 12 iv. Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam 4.1.2 Aspek-Aspek Berkaitan Pentadbiran Awam i. Tatacara dan pengurusan yang berkaitan dengan aspekaspek seperti berikut : b. Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon b. Tatacara Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan c. Pengurusan Dan Program Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam d. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) e. Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja f. Teknik-Teknik Komunikasi g. Tatacara Program Perlaksanaan Penandarasan

Dalam Perkhidmatan Awam h. Piagam Pelanggan 14 ii. Tatacara pengurusan personel ke arah penambahbaikan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. Ini meliputi penambahbaikan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam. Ia merangkumi aspek-aspek seperti berikut : a. Arahan Perkhidmatan - Jabatan Dan Orang Ramai - Perkara-Perkara Perkhidmatan - Surat Menyurat - Fail Memfail - Memelihara Dan Menyimpan Rekod-Rekod Kerajaan b. Perintah Am - Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 - Peraturan – peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) - Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan - Bab C - Cuti - Bab E - Rumah Dan Bangunan Pejabat - Bab F - Perubatan - Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa c. Pengurusan Sumber Manusia - Peraturan dan proses urusan yang berkaitan dengan pengambilan, lantikan, kenaikan pangkat dan penamatan kakitangan awam - Peraturan dan urusan tatakelakuan dalam tindakan tatatertib 15 - Tatacara pengurusan kemudahan-kemudahan pegawai awam seperti kemudahan perjalanan, pertukaran dan kursus, cuti-cuti, rumah-rumah kerajaan, rawatan dan perubatan - Perancangan dan pengurusan sumber tenaga manusia di sektor awam 4.1.3 Komunikasi i. Kemahiran Berkomunikasi ii. Hubungan Interpersonal iii. Halangan Komunikasi 16 BAHAGIAN II 4.2 KOMPETENSI KHUSUS 4.2.1 Pengurusan Asrama Dan Dewan Makan i. Pengurusan Pelajar / Peserta a. Urusan/ Proses Pendaftaran Pelajar/ Peserta Memasuki Asrama

b. Peraturan-Peraturan Am Asrama c. Kebajikan Dan Kesihatan pelajar/ Peserta d. Mesyuarat Pengurusan Asrama e. Aktiviti Pelajar/ Peserta Dalam Kawasan Institusi Latihan f. Pelajar/ Peserta Pengurusan Rekod ii. Pengurusan Kebersihan a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan asrama iaitu kamar pelajar, tandas, bilik mandi, bilik khas, surau, bilik gosok, bilik rekreasi, bilik penceramah jemputan, stor dan persekitaran dalam dan luar asrama kemas, bersih dan teratur. b. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan dewan makan iaitu dapur, ruang sajian makanan, ruang dewan makan, bilik stor dan persekitaran dalam dan luar bangunan dewan makan dalam keadaan kemas, bersih dan teratur. 17 iii. Pengurusan Penyelenggaraan a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan asrama dan dewan makan dalam keadaan selamat dan boleh digunakan. b. Melaporkan kerosakan perabot, peralatan dan kemudahan asrama dan dewan makan kepada pihak pengurusan. c. Jaminan bank oleh kontraktor selaras dengan kontrak. d. Memastikan buku stok inventori peralatan dan perkakas diuruskan dengan teratur. iv. Penyeliaan/ Penyediaan Makanan a. Serahan Borang Pesanan Makanan Harian. b. Mendapatkan Persetujuan Atau Kelulusan Pengarah Atau Pegawai Yang Diberi Kuasa Jika Berlaku Pertukaran Bahan/ Menu. c. Memeriksa Bahan Mentah Dan Makanan Mengikut Spesifikasi d. Memastikan Sajian Mengikut Menu Dan Waktu Yang Ditetapkan e. Memastikan Pekerja Mematuhi Peraturan Dan Garis Panduan Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Kesihatan Dan Pihak Berkuasa Tempatan f. Memastikan Bekalan Makanan Mencukupi Dari Segi Kualiti Dan Kuantiti g. Memantau Penyediaan Makanan h. Menyediakan Laporan Bulanan Penyediaan Makanan Bagi Tujuan Bayaran i. Menyediakan Prestasi Pembekal Secara Berkala 18 v. Penggunaan Asrama Oleh Pihak Luar a. Urusan Tempatan

b. Urusan Penyediaan Tempatan c. Urusan Bayaran 4.2.2 Pengurusan Kewangan i. Pengurusan Akaun Awam - Terimaan - Bayaran - Sistem Belanjawan Negara ii. Perolehan Kerajaan - Bekalan - Perkhidmatan - Kerja iii. Pengurusan Aset - Inventori - Tatacara Hapus Kira - Tatacara Pelupusan iv. Pengurusan Stor - Verifikasi - Pemeriksaan Stor 19 4.2.3 Tatacara Dan Program Keselamatan a. Prosedur Atau Peraturan-Peraturan Berkaitan Dengan Keselamatan Dan Kebersihan b. Ancaman Dan Tanggungjawab c. Keselamatan Fizikal d. Keselamatan Dokumen e. Keselamatan Peribadi f. Program Pencegahan Kebakaran Dan Latihan Pencegahan Kebakaran 20 5. Soalan : Aneka Pilihan Bahagian I – 40 soalan (Aneka Pilihan) Bahagian II – 40 soalan (Aneka Pilihan) 6. Masa : Bahagian I : 1 jam Bahagian II : 1 jam 7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman Dan Aplikasi 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan/ rujukan semasa peperiksaan 9. Pengecualian : Calon yang telah lulus mana-mana bahagian dikecualikan daripada menduduki peperiksaan bahagian berkenaan. 10. Keputusan : Aras IV (Lulus/ Melepasi Tahap Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan) Aras III (Lulus/ Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II (Lulus Bersyarat) Dan Aras I (Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 11. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan

Oleh Jabatan Pertahanan Awam 21 12. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan) 13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR 14. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR 15. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun 16. Tarikh Akhir : 1 Bulan Sebelum Tarikh Peperiksaan Mengemukakan Permohonan 22 Rujukan KOMPETENSI UMUM : 1. Perintah Am - Bab B, C, E, F Dan G 2. Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) 4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) 5. Arahan Perkhidmatan 6. Falsafah, Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam), INTAN Citra Karya 7. Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan Dengan Pengurusan Sumber Manusia 8. Malaysia Kita 9. Pekeliling Perbendaharaan Dan Semua Pekeliling Perbendaharaan Yang Berkaitan 10. Tonggak 12 11. Lain-Lain Penerbit Majalah/ Buku Yang Berkaitan KOMPETENSI KHUSUS : 1. Arahan Perbendaharaan 2. Tatacara Pengurusan Stor 3. Arahan Keselamatan 4. Buku Peraturan Peserta Pusat Latihan Pertahanan Awam Malaysia 5. Risalah Pusat Latihan/ Paramedik Pertahanan Awam Malaysia 6. Risalah Kesihatan Mengenai Pemakanan Sihat Dan Seimbang, Zat-Zat Pemakanan, Penyakit Berjangkit Dan Keracunan Makanan 7. Bahan Rujukan Lain Yang Berkaitan 23

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI SKIM PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11
1. Matlamat Sukatan Peperiksaan

Mengukur tahap pengetahuan serta nilai-nilai peribadi seseorang pengawal keselamatan dalam memahami undang-undang, arahan, peraturan, prosedur asas dan sistem kerja untuk menjalankan tugas hariannya. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji tahap pengetahuan pengawal keselamatan sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan atau pertimbangan kemajuan kerjaya. 3. Pegawai yang Layak Menduduki Peperiksaan Pengawal Keselamatan Gred KP11 yang telah disahkan dalam jawatan. 4. Sukatan Peperiksaan Aspek-aspek yang dinilai serta kaedah-kaedah yang diterapkan adalah seperti berikut : 24

ASPEK-ASPEK YANG DINILAI DALAM PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN
BAHAGIAN I PENGETAHUAN : a. Maklumat Organisasi • Carta Organisasi Jabatan • Objektif / Fungsi Jabatan • Pengurusan Atasan Jabatan b. Peranan dan Tanggungjawab Pengawal Keselamatan • Tugas Pengawalan Keselamatan • Tanggungjawab Terhadap Peralatan Kerja • Pencegahan Jenayah dan Penguatkuasaan UndangUndang • Pengurusan Keselamatan Pejabat • Elaun dan Tuntutan Lebih Masa Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 25 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN • Pematuhan Terhadap Peraturan-Peraturan Lain Dalam Perintah Am. * Bab B ( ELAUN-ELAUN DALAM

PERKHIDMATAN 1974 ) √ Bahagian 1 – Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Semasa Menjalankan Tugas Rasmi. √ Bahagian 2 – Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Semasa Bertukar Atau Berpindah Rumah Dalam Negeri. √ Bahagian 3 – Kemudahan-Kemudahan Perjalanan. Bahagian 6 - Elaun-Elauan Pelbagai. * Bab C (CUTI) Bahagian 1 (Kelas A) √ Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan. √ Cuti-Cuti atas sebab perubatan. √ Cuti Haji. √ Cuti Tidak Berekod. * Bab E (RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN) √ Rumah-Rumah Kediaman. √ Tanggungjawab Pegawai Yang Mendiami Rumah Kerajaan. √ Kadar Sewa, Pembayaran Dan LainLain Bayaran. Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 26 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN * Bab F (PERUBATAN) √ Rawatan Perubatan Untuk PegawaiPegawai. √ Bayaran Dan Peraturan Wad. * Bab G ( WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA ) √ Waktu Bekerja Pejabat. √ Waktu Bekerja Bukan Pejabat. √ Lebih Masa. c. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam Perlantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 • Bahagian IV – Tarikh Perlantikan, Gaji Permulaan Dan Pergerakan Gaji Tahunan. • Bahagian V – Tempoh Percubaan, Pengesahan Dan Pelanjutan Tempoh

Percubaan. • Bahagian VIII – Kenaikan Pangkat, Pemangkuan Dan Penangguhan Kerja. • Bahagian XI – Penamatan Perkhidmatan Dan Perletakan Jawatan. Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 27 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN d. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 • Bahagian II – Kelakuan. • Bahagian V – Hukuman. • Bahagian VI – Penahanan Kerja Dan Pengantungan Kerja. • Bahagian VII – Penamatan Demi Kepentingan Awam. • Bahagian VIII – Pelbagai. Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 28 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN NILAI-NILAI PERIBADI a. Penampilan Diri • Berpakaian Kemas dan Lengkap. • Sopan dan Berbudi Bahasa. b. Kredibiliti Peribadi dan Disiplin • Menepati waktu bertugas dan hadir rollcall. • Sentiasa berada ditempat bertugas. • Sanggup bertugas lebih masa. • Berdisiplin dan Beretika. • Berkemahiran berkawad memberi hukuman dan tabik hormat. • Berkemahiran menaik dan menurun bendera. c. Komunikasi / Interpersonal • Keupayaan bercakap dengan jelas. • Menggunakan panggilan yang betul kepada pegawai dan pelawat. Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan

Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan 29 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN d. Menghormati rakan sejawat dan ketua • Berkelakuan baik dengan rakan Sejawat. • Menghormati arahan ketua. Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan BAHAGIAN II KEMAHIRAN a. Asas Penggunaan Peralatan • Uniform. • Cotar. • Topi. • Lencana. • Tali Pinggang. • Gari. • Kasut. • Motosikal Ronda. • Walkie-Talkie. • Menyemak keadaan peralatan. • Metal Detactor / Mesin Imbasan / Walk Though Detector. • Alat Bantu Mula Cegah Kebakaran. • Sesi Pengendalian CCTV. • Card Access Management System. • Cara-cara memperbaiki peralatan. Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan 30 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN b. Tatacara Pengendalian Rondaan dan Pemeriksaan • Teknik-Teknik Pemeriksaan Barang / Kenderaan. • Teknik-Teknik Pemeriksaan Suspek. • Teknik-Teknik Pemeriksaan Lelaki/ Wanita. • Teknik-Teknik Rondaan Jalan Kaki. • Tenik-teknik Rondaan Menggunakan Motorsikal. • Teknik-Teknik Rondaan Tempat Letak Kenderaan. • Teknik-Teknik Melaporkan Insiden. • Teknik-Teknik Menulis Laporan Insiden.

c. Pengendalikan pintu masuk utama • Menghormati pelawat. • Mesra dan menggunakan bahasa yang sesuai. • Cekap, cepat dan betul dalam mengawal pergerakan lalulintas. • Menyampaikan maklumat dengan lengkap dan tepat. • Menggunakan budi bicara dalam menjalankan tugas. • Bersedia membantu. Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan 31 5. Soalan : Bahagian 1 ( 50 Peratus ) Pengetahuan (30%) (20 Soalan Aneka Pilihan) Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan Bahagian II ( 50 peratus ) Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan 6. Tahap Kesukaran Soalan : Pengetahuan dan kefahaman. 7. Rujukan : Calon tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahanbahan bacaan semasa peperiksaan KECUALI Akta-akta yang berkaitan. 8. Pengecualian : Calon yang lulus mana-mana bahagian yang telah lulus dikecualikan daripada menduduki peperiksaan tersebut. 9. Keputusan : Aras IV (Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan). Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi). Aras II (Lulus bersyarat). Aras I (Tidak Melepasi Tahap Kompetensi). 32 10. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan Oleh Jabatan Pertahanan Awam 11. Bahasa : Bahasa Melayu. (Soalan dan Jawapan) 12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR

13. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan PTK Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR 14. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun 15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh Peperiksaan. Mengemukakan Permohonan 33 16. Rujukan : i) Perintah-perintah Am Bab B,C,F dan G. ii) Arahan Perkhidmatan. iii) Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005. iv) Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) v) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam : • Bil. 1/91 – Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon. • Bil. 3/91 – Inovasi Perkhidmatan Awam. • Bil. 8/91 – Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja. • Bil. 10/91 – Peningkatan Kualaiti Perkhidmatan Kaunter. • Bil. 3/93 – Piagam Pelanggan. • Bil. 2/02 – Pemberian Anugerah Khidmat Cemerlang. vi) Arahan Keselamatan. • Para 7 – 12 - Ancaman keselamatan. • Para 19 – 20 - Kawasan terperingkat. • Para 22 - Keselamatan bangunan. • Para 23 - Perkhidmatan pengawalan keselamatan. • Para 24 – 27 - Pas keselamatan, kad pengenalan jabatan, kad kuasa dan kad perlantikan. • Para 28 – 29 - Kelengkapan dan bahan rasmi yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. • Para 30 – 33 - Kawalan kunci keselamatan. • Para 34 - Kawalan mesin penyalin. • Para 35 – 38 - Langkah-langkah keselamatan persidangan, pertunjukan, latihan atau tayangan filem. 34 • Para 58 – 60 - Penyimpanan perkara-perkara terperingkat. • Para 67 - Membawa dokumen terperingkat keluar pejabat. • Para 89 – 95 - Pelanggaran keselamatan. vii) Undang-undang : • Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). (Seksyen 2-5, 7-9, 11, 13-14, 16A-17A, 30A). • Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298)

• Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, (Akta 82).(Seksyen 48-63). • Akta Polis 1967 (Akta 344) – (Seksyen 47 – 50). • Kanun Keseksaan (Akta 574) (Bab 4 – Seksyen 96-99, Bab 8 – Seksyen 141-142, Bab 4 – Seksyen 161-163, 171, Bab 11 – Seksyen 221-223). • Kanun Acara Jenayah (Akta 593) (Bab 4 – Seksyen 16, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 26, 27, 28, 29 & 32). • Akta Keterangan 1950 (Akta 593) (Bab 2 & Bab 4-7). • Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78) Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 35 BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11 TAHAP KECEKAPAN : TK1 Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ............................................... Jawatan : .............................................. Bahagian : ............................................... Tandatangan : ............................................. Tarikh : .............................................
BIL PERKARA YANG DINILAI MARKAH PENILAIAN PENUH MARKAH DIBERI
1. Ketrampilan Diri 5 2. Kredibiliti Peribadi dan Disiplin 5 3. Komunikasi / Interpersonal 5 4. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua 5 JUMLAH MARKAH 20

36 BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11 TAHAP KECEKAPAN : TK1 Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ............................................... Jawatan : .............................................. Bahagian : ............................................... Tandatangan : ............................................. Tarikh : .............................................
BIL PERKARA YANG DINILAI MARKAH PENILAIAN PENUH MARKAH DIBERI
1. Asas Penggunaan Peralatan 15

2. Tatacara Pengendalian Rondaan 10 3. Teknik Pemeriksaan 10 4. Pengendalian Pintu Masuk Utama 15 JUMLAH MARKAH 50

37 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI SKIM PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Mengukur tahap kelakuan dan tatakelakuan serta nilai-nilai peribadi seseorang pengawal keselamatan dalam memahami undang-undang, arahan, peraturan, prosedur asas dan sistem kerja untuk menjalankan tugas hariannya. 2. Tujuan Peperiksaan2 Untuk menguji tahap kefahaman pengawal keselamatan sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan atau pertimbangan kemajuan kerjaya. 3. Pegawai yang Layak Menduduki Peperiksaan Pengawal Keselamatan Gred KP11 di peringkat gaji P2 dan / atau P3. 4. Sukatan Peperiksaan Aspek-aspek yang dinilai serta kaedah-kaedah yang diterapkan adalah seperti berikut : 38 ASPEK-ASPEK YANG DINILAI DALAM PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN BAHAGIAN I PENGETAHUAN : a. Maklumat Organisasi • Carta Organisasi Jabatan • Objektif / Fungsi Jabatan • Pengurusan Atasan Jabatan b. Peranan dan Tanggungjawab Pengawal Keselamatan • Tugas Pengawalan Keselamatan • Tanggungjawab Terhadap Peralatan Kerja • Pencegahan Jenayah dan Penguatkuasaan UndangUndang • Pengurusan Keselamatan Pejabat • Elaun dan Tuntutan Lebih

Masa Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 39 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN Asas Perkhidmatan • Pematuhan Terhadap Peraturan-Peraturan Lain Dalam Perintah Am. * Bab B ( ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN 1974 ) √ Bahagian 1 – Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Semasa Menjalankan Tugas Rasmi. √ Bahagian 2 – Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Semasa Bertukar Atau Berpindah Rumah Dalam Negeri. √ Bahagian 3 – Kemudahan-Kemudahan Perjalanan. √ Bahagian 6 - Elaun-Elauan Pelbagai. * Bab C (CUTI) Bahagian 1 (Kelas A) √ Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan. √ Cuti-Cuti atas sebab perubatan. √ Cuti Haji. √ Cuti Tidak Berekod. * Bab E (RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN) √ Rumah-Rumah Kediaman. √ Tanggungjawab Pegawai Yang Mendiami Rumah Kerajaan. √ Kadar Sewa, Pembayaran Dan Lain Lain Bayaran. Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 40 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN * Bab F (PERUBATAN) √ Rawatan Perubatan Untuk PegawaiPegawai.

√ Bayaran Dan Peraturan Wad. * Bab G ( WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA ) √ Waktu Bekerja Pejabat. √ Waktu Bekerja Bukan Pejabat. √ Lebih Masa. c. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 • Bahagian IV – Tarikh Perlantikan, Gaji Permulaan Dan Pergerakan Gaji Tahunan. • Bahagian V – Tempoh Percubaan, Pengesahan Dan Pelanjutan Tempoh Percubaan. • Bahagian VIII – Kenaikan Pangkat, Pemangkuan Dan Penangguhan Kerja. • Bahagian XI – Penamatan Perkhidmatan Dan Perletakan Jawatan. Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 41 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN d. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) • Bahagian II – Kelakuan. • Bahagian V – Hukuman. • Bahagian VI – Penahanan Kerja Dan Pengantungan Kerja. • Bahagian VII – Penamatan Demi Kepentingan Awam. • Bahagian VIII – Pelbagai. Ujian Bertulis (Aneka Pilihan) 42 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN NILAI-NILAI PERIBADI a. Penampilan Diri • Berpakaian Kemas dan Lengkap. • Sopan dan Berbudi Bahasa. b. Kredibiliti Peribadi dan Disiplin • Menepati waktu bertugas dan hadir rollcall.

• Sentiasa berada ditempat bertugas. • Sanggup bertugas lebih masa. • Berdisiplin dan Beretika. • Berkemahiran berkawad memberi hukuman dan tabik hormat. • Berkemahiran menaik dan menurun bendera. c. Komunikasi / Interpersonal • Keupayaan bercakap dengan jelas. • Menggunakan panggilan yang betul kepada pegawai dan pelawat. d. Menghormati rakan sejawat dan Ketua • Berkelakuan baik dengan rakan sejawat. • Menghormati arahan ketua. Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan 43 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN BAHAGIAN II KEMAHIRAN a. Asas Penggunaan Peralatan • Uniform. • Cotar. • Topi. • Lencana. • Tali Pinggang. • Gari. • Kasut. • Motosikal Ronda. • Walkie-Talkie. • Menyemak keadaan peralatan. • Metal Detactor/Mesin Imbasan/Walk Though Detector. • Alat Bantu Mula Cegah Kebakaran. • Sesi Pengendalian CCTV. • Card Access Management System. • Cara-cara memperbaiki peralatan. Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan 44 ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN

b. Tatacara Pengendalian Rondaan dan Pemeriksaan • Teknik-Teknik Pemeriksaan Barang / Kenderaan. • Teknik-Teknik Pemeriksaan Suspek. • Teknik-Teknik Pemeriksaan Lelaki/ Wanita. • Teknik-Teknik Rondaan Jalan Kaki. • Tenik-teknik Rondaan Menggunakan Motorsikal. • Teknik-Teknik Rondaan Tempat Letak Kenderaan. • Teknik-Teknik Melaporkan Insiden. • Teknik-Teknik Menulis Laporan Insiden. c. Pengendalikan pintu masuk utama • Menghormati pelawat. • Mesra dan menggunakan bahasa yang sesuai. • Cekap, cepat dan betul dalam mengawal pergerakan lalulintas. • Menyampaikan maklumat dengan lengkap dan tepat. • Menggunakan budi bicara dalam menjalankan tugas. • Bersedia membantu. Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan Pemerhatian/Amali/ Ujian Lisan 45 5. Soalan : Bahagian 1 ( 50 % ) Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan Bahagian II ( 50 % ) Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan 6. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman. 7. Rujukan : Calon tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahanbahan bacaan semasa peperiksaan KECUALI Akta-akta yang berkaitan. 8. Pengecualian : Calon yang lulus mana-mana bahagian yang telah lulus dikecualikan daripada menduduki peperiksaan tersebut. 9. Keputusan : Aras IV (Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan). Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap

Kompetensi). Aras II (Lulus bersyarat). Aras I (Tidak Melepasi Tahap Kompetensi). 46 10. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan Oleh Jabatan Pertahanan Awam 11. Bahasa : Bahasa Melayu. (Soalan dan Jawapan) 12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR 13. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan PTK Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jalan Padang Tembak 50556 KUALA LUMPUR 14. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun 15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh Peperiksaan. Mengemukakan Permohonan 47 16. Rujukan : i. Perintah-perintah Am Bab B,C,F dan G. ii. Arahan Perkhidmatan. iii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005. iv. Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) v. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam : • JBil. 1/91 – Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon. • Bil. 3/91 – Inovasi Perkhidmatan Awam. • Bil. 8/91 – Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja. • Bil. 10/91 – Peningkatan Kualaiti Perkhidmatan Kaunter. • Bil. 3/93 – Piagam Pelanggan. • Bil. 2/02 – Pemberian Anugerah Khidmat Cemerlang vi. Arahan Keselamatan. • Para 7 – 12 - Ancaman keselamatan. • Para 19 – 20 - Kawasan terperingkat. • Para 22 - Keselamatan bangunan. • Para 23 - Perkhidmatan pengawalan keselamatan. • Para 24 – 27 - Pas keselamatan, kad pengenalan jabatan, kad kuasa dan kad perlantikan. • Para 28 – 29 - Kelengkapan dan bahan rasmi yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. • Para 30 – 33 - Kawalan kunci keselamatan.

• Para 34 - Kawalan mesin penyalin. • Para 35 – 38 - Langkah-langkah keselamatan persidangan, pertunjukan, latihan atau tayangan filem. 48 • Para 58 – 60 - Penyimpanan perkara-perkara terperingkat. • Para 67 - Membawa dokumen terperingkat keluar pejabat. • Para 89 – 95 - Pelanggaran keselamatan. vii. Undang-undang : • Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). (Seksyen 2-5, 7-9, 11, 13-14, 16A-17A, 30A). • Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, (Akta 82).(Seksyen 48-63). • Akta Polis 1967 (Akta 344) – (Seksyen 47 – 50). • Kanun Keseksaan (Akta 574) (Bab 4 – Seksyen 96-99, Bab 8 – Seksyen 141-142, Bab 4 – Seksyen 161-163, 171, Bab 11 – Seksyen 221-223). • Kanun Acara Jenayah (Akta 593) (Bab 4 – Seksyen 16, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 26, 27, 28, 29 & 32). • Akta Keterangan 1950 (Akta 593) (Bab 2 & Bab 4-7). • Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78) Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 49 BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11 TAHAP KECEKAPAN : TK2 Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ............................................... Jawatan : .............................................. Bahagian : ............................................... Tandatangan : ............................................. Tarikh : .............................................
BIL PERKARA YANG DINILAI MARKAH PENILAIAN PENUH MARKAH DIBERI
1. Ketrampilan Diri 5 2. Kredibiliti Peribadi dan Disiplin 5 3. Komunikasi/ Interpersonal 5 4. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua 5 JUMLAH MARKAH 20

50

BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11 TAHAP KECEKAPAN : TK2 Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ............................................... Jawatan : .............................................. Bahagian : ............................................... Tandatangan : ............................................. Tarikh : .............................................
BIL PERKARA YANG DINILAI MARKAH PENILAIAN PENUH MARKAH DIBERI
1. Asas Penggunaan Peralatan 15 2. Tatacara Pengendalian Rondaan 10 3. Teknik Pemeriksaan 10 4. Pengendalian Pintu Masuk Utama 15 JUMLAH MARKAH 50

51

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN ( PTK ) PEMBANTU TADBIR RENDAH ( OPERATOR TELEFON ) GRED N11/N14
DESKRIPSI TUGAS PEMBANTU TADBIR RENDAH ( OPERATOR TELEFON ) 1. Berperanan dan bertanggungjawab untuk membuat panggilan telefon ke agensi luar dan menyambut panggilan masuk yang diterima bagi disambungkan kepada anggota-anggota yang berkenaan serta mentadbir peralatan PABX atau lain-laian sistem telefon dan alat-alat kelengkapan. PROFIL TUGAS PEMBANTU TADBIR RENDAH 2. Profil tugas Pembantu Tadbir Rendah adalah seperti jadual di bawah: Profil Tugas Pembantu Tadbir Rendah Gred Fungsi N11 Membuat panggilan telefon ke luar dan menyambut panggilan masuk yang diterima serta menyalur kepada pegawai-pegawai yang berkenaan. N14 Menyelia dan memantau tugas-tugas Pembantu Tadbir Rendah (Operator Telefon) Gred N11 dan mentadbir peralatan PABX atau lain-lain sistem telefon disamping menjalankan tugas-tugas am operator telefon. 52 KOMPETENSI 3. Pembantu Tadbir Rendah yang cekap perlu mempunyai kompetensi berikut :

i. Mempunyai pengurusan diri dan masa yang baik; ii. Mempunyai kemahiran asas komunikasi/interpersonal bagi melayan pelanggan; iii. Mempunyai kefahaman dan penghayatan dan penghayatan mengenai tatacara menjawab telefon berhemah; iv. Mempunyai kefahaman dan dapat mengaplikasi aspek-aspek pentadbiran yang berkaitan dengan tugas telefon; dan v. Mempunyai kemahiran dalam mengendalikan peralatan PABX atau slainlain sistem telefon. 4. Selain daripada kompetensi di atas, tambahan kepada kompetensi bagi Pembantu Tadbir Rendah (Operator Telefon) Gred N14 adalah: i. Mempunyai ciri-ciri asas penyeliaan; ii. Mempunyai keupayaam memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada Pembantu Tadbir Rendah (Operator Telefon) Gred N11; iii. Berupaya menguruskan rekod dan mengutip bayaran panggilan telefon persendirian; dan iv. Mempunyai pengetahuan aspek teknikal asas mengenai penjagaan dan memperbaiki kerosakan kecil sistem PABX atau lain-lain sistem telefon. ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN 5. Antara kaedah-kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah : 53 Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Maklumat organisasi - Carta organisasi jabatan - Objektif/fungsi jabatan - Pengurusan atasan jabatan b. Peranan dan tanggungjawab Operator Telefon - Tugas Operator Telefon - Mentadbir Sistem PABX atau sistem ytelefon yang lain - Kompenen-kompenen peralatan PABX atau sistem telefon yang lain - Perkara/rekod/borang-borang pentadbiran yang perlu dicatat - Tanggungjawab kepada pelanggan - Tatacara menjawab telefon - Jenis-jenis panggilan - Elaun dan tuntutan kerja lebih masa c. Maklumat Kementerian jabatan Kerajaan - Nama-nama kementerian/jabatan - Direktori pegawai - Kod-kod panggilan mengikut

agensi Ujian lisan Ujian bertulis Ujian lisan 54 d. Panduan Mengenai Pengendalian Telefon - PKPA 2/1991 berkenaan pengendalian telefon - Panduan-panduan yang digariskan mengenai aspek pengendalian telefon oleh PKPA tersebut - Panduan sekiranya berlaku kerosakan peralatan KEMAHIRAN : a. Asas teknikal penjagaan peralatan - Bahagian-bahagian peralatan (papan siis, talian, head set dan sebagainya) - Menyemak keadaan peralatan di bawah jagaan Operator Telefon berkenaan (Berkeadaan baik, kebersihan dan sebagainya) - Mengenalpasti kerosakan - Memperbaiki kerosakan kecil b. Tatacara pentadbiran telefon - Catatan/merekod panggilan keluar - Catatan/merekod panggilan persendirian - Tatacara memungut bayaran panggilan persendirian Ujian bertulis Ujian praktikal/amali Ujian lisan 55 c. Tatacara pengendalian telefon berhemah - Persediaan diri dan papan suis sebelum menjawab panggilan - Cara menjawab panggialn - Cara pengendalian panggilan - Cara menamatkan panggilan Simulasi NILAI-NILAI PERIBADI a. Penampilan diri - Berpakaian kemas - Sopan dan berbudi bahasa b. Kredibiliti Peribadi dan Disiplin

- Menepati waktu bertugas - Sentiasa berada di tempat bertugas - Sanggup bertugas lebih mada - Berdisiplin dan beretika c. Pengendalian telefon berhemah - Menghormati pelanggan - Mesra dan menggunakan bahasa yang sesuai - Cekap dan cepat dalam menepati permohonan membuat panggilan keluar - Memberikan maklumat dengan tepat - Elakkan emosi diri mempengaruhi tugas Maklumbalas Ketua Jabatan/ Penyelia Maklumbalas Ketua Jabatan/ Penyelia Maklumbalas Ketua Jabatan/Penyelia Maklumat aduan (jika ada) 56 - Sentaiasa menggunakan intonasi yang bersesuaian - Bersedia membantu tanpa dipinta d. Komunikasi/interpersonal - Keupayaan bercakap dengan jelas - Menggunakan panggilan yang betul kepada pegawai-pegawai berpangkat e. Menghormati rakan sejawat dan ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua f. Ciri-ciri nilai penyeliaan - Memberi arahan, bimbingan, tunjuk ajar - Menyusun jadual bertugas. Maklumbalas ketua Jabatan/Penyelia Pemerhatian Maklumbalas Ketua Jabatan / Penyelia 57 KAEDAH PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BAGI SKIM INI I. Pembahagian Markah

a) Penilaian Pengetahuan dan nilai-nilai peribadi : 50% (i) Nilai-nilai peribadi : 30% (ii) Pengetahuan : 20% b) Kemahiran : 50% II. Pegawai Penilai a) Pegawai penilai yang dilantik b) Ketua unit / penyelia c) Ketua bahagian 58

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 ( TK 1 ) BAGI TUKANG KUMPULAN 2 GRED R11
1. Matlamat Sukatan penilaian i. Berpengetahuan dan peraturan-peraturan asas pentadbiran am yang berkaitan dengan tugas jawatannya. ii. Berupaya memahami bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan asas yang ditetapkan. 2. Tujuan Penilaian Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya. 3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini Tukang Kumpulan 2 Gred R11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 4. Sukatan Penilaian Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai peribadi. 59 ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ; ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Keutuhan Peribadi - Tonggak 12 - Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam b. Pentadbiran dan Perkhidmatan i. Perintah Am • Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan • Bab C - Cuti • Bab E - Rumah Dan Bangunan Pejabat Kerajaan • Bab F - Perubatan • Bab G - Waktu Kerja Lebih Masa

ii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Lantikan Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis 60 iii. Peraturan - peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) iv. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) - Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja - Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja c. Pentadbiran Jabatan - Sejarah Jabatan - Carta Organisasi/Jabatan - Misi Jabatan - Objektif/Fungsi Jabatan - Pengurusan Atasan Jabatan d. Aspek-aspek Asas Keselamatan - Keselamatan Fizikal - Keselamatan Diri Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis KEMAHIRAN : a. Pengetahuan Mengenai Tugas b. Peraturan Bengkel c. Penyelenggaraan Bengkel d. Penggunaan Peralatan Teknologi Terkini e. Asas Pengurusan Stor dan Inventori Ujian bertulis Ujian praktikal/amali Simulasi / temuduga 61 NILAI-NILAI PERIBADI : a. Ketrampilan Diri. - Berpakaian seragam kemas dan bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan Pengurusan Masa - Menepati waktu bertugas - Menyelesaikan tugas mengikut masa yang ditetapkan

- Menyelesaikan kerja mengikut arahan dan garis panduan / peraturan yang ditetapkan c. Sikap dan Kerja Berpasukan - Kerajinan dan kesungguhan dalam melaksanakan kerja - Mampu bekerja secara berkumpulan - Mempunyai nilai integriti yang baik dalam mengendalikan peralatan pejabat, maklumat-maklumat, dokumen-dokumen kerajaan dan peralatan pejabat. d. Komunikasi / Interpersonel - Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada rakan sejawat yang lain e. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua Simulasi / temuduga Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Pemerhatian Simulasi / temuduga Pemerhatian 62 5. Soalan : Aneka Pilihan Bahagian I – 40 soalan ( Pengetahuan, Kemahiran ) Amali dan Pemerhatian Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi ) 6. Masa : Bahagian I – 1 jam Bahagian II – 1 jam 7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan- bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan bahagian berkenaan. 9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana Bahagian mengambil peperiksaan bahagian berkenaan. 10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan) Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat )

Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan Oleh Jabatan Pertahanan Awam 12. Bahasa) : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan 63 13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan dikemukakan kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun 16. Tarikh Mengemukakan : 1 bulan sebelum Tarikh Penilaian Permohonan 64 Rujukan i. Arahan Keselamatan ii. Perintah Am Bab C,F dan G iii. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 iv. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) v. Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam vi. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam vii. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (1994 ) viii. Peraturan Bengkel ix. Tatacara Pengurusan Stor x. Arahan Jabatan yang berkaitan xi. Asas-asas Keselamatan 65

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK 2 ) TUKANG KUMPULAN 2 GRED R11

1. Matlamat Sukatan penilaian i. Berupaya memahami peraturan-peraturan asas pentadbiran am yang berkaitan dengan tugas jawatannya. ii. Berkebolehan melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan asas yang ditetapkan. 2. Tujuan Penilaian Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya. 3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini Tukang Kumpulan 2 Gred R11 yang telah berda di P2 sekurang-kurangnya setahun. 4. Sukatan Penilaian Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai peribadi. 66 ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN

Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ; ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Keutuhan Peribadi - Tonggak 12 - Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam b. Pentadbiran dan Perkhidmatan i. Perintah Am • Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan • Bab C - Cuti • Bab E - Rumah Dan Bangunan Pejabat Kerajaan • Bab F - Perubatan • Bab G - Waktu Kerja Lebih Masa iii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Lantikan Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis 67 iii. Peraturan - peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) iv. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) - Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja - Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja c. Pentadbiran Jabatan - Sejarah Jabatan - Carta Organisasi/Jabatan - Misi Jabatan - Objektif/Fungsi Jabatan - Pengurusan Atasan Jabatan d. Aspek-aspek Asas Keselamatan - Keselamatan Fizikal - Keselamatan Diri

Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis KEMAHIRAN : a. Pengetahuan Mengenai Tugas b. Peraturan Bengkel c. Penyelenggaraan Bengkel d. Penggunaan Peralatan Teknologi Terkini e. Asas Pengurusan Stor dan Inventori Ujian bertulis Ujian praktikal/amali Simulasi / temuduga 68 NILAI-NILAI PERIBADI : a. Ketrampilan Diri. - Berpakaian seragam kemas dan bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan Pengurusan Masa - Menepati waktu bertugas - Menyelesaikan tugas mengikut masa yang ditetapkan - Menyelesaikan kerja mengikut arahan dan garis panduan / peraturan yang ditetapkan c. Sikap dan Kerja Berpasukan - Kerajinan dan kesungguhan dalam melaksanakan kerja - Mampu bekerja secara berkumpulan - Mempunyai nilai integriti yang baik dalam mengendalikan peralatan pejabat, maklumat-maklumat, dokumen-dokumen kerajaan dan peralatan pejabat. d. Komunikasi / Interpersonel - Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada rakan sejawat yang lain e. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua Simulasi / temuduga Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua

jabatan/penyelia Pemerhatian Simulasi / temuduga Pemerhatian 69 5. Soalan : Aneka Pilihan Bahagian I – 40 soalan ( Pengetahuan, Kemahiran ) Amali dan Pemerhatian Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi ) 6. Masa : Bahagian I – 1 jam Bahagian II – 1 jam 7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan- bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan bahagian berkenaan. 9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana bahagian peperiksaan bahagian berkenaan. 10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan) Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat ) Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan Oleh : Jabatan Pertahanan Awam 12. (Soalan & Jawapan : Bahasa Melayu Bahasa) 70 13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan dikemukakan kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun 16. Tarikh Mengemukakan : 1 bulan sebelum Tarikh Penilaian Permohonan 71 Rujukan i. Arahan Keselamatan ii. Perintah Am Bab C,F dan G iii. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 20005 iv. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) v. Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam vi. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam

vii. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (1994) viii. Peraturan Bengkel ix. Tatacara Pengurusan Stor x. Arahan Jabatan yang berkaitan xi. Asas-asas Keselamatan 72

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 ( TK1 ) PEMBANTU TADBIR RENDAH / PENYELENGGARA (STOR) N11
1. Matlamat Penilaian Tahap Kecekapan 1.1 Tahap Kecekapan 1 ( TK1 ) merangkumi ; i. Berpengetahuan dan berkebolehan dalam melaksanakan bidang tugas sebagai Pembantu Tadbir Rendah (Stor). ii. Berupaya memahami langkah-langkah keselamatan diri, penggunaan peralatan dan bahan kerja. iii. Mempunyai pengetahuan asas mengenai peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip pentadbiran yang telah ditetapkan. 2. Tujuan Penilaian Tahap Kecekapan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau dipertimbangkan ke gred yang lebih tinggi. 3. Pegawai Yang Layak Menduduki Penilaian Tahap Kecekapan Pembantu Tadbir Rendah (Stor) N11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 4. Komponen Penilaian Tahap Kecekapan Komponen Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai peribadi. 73 ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ; Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Maklumat organisasi - Carta organisasi jabatan - Objektif jabatan - Fungsi jabatan b. Keutuhan Peribadi - Tonggak 12 - Kenegaraan c. Pengurusan Majlis Rasmi - Tatacara Diri d . Asas-asas Teknologi Maklumat - Word - Excel - Power Point e. Pentadbiran dan Perkhidmatan i. Perintah Am Bab B Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan Bab C

Cuti Ujian bertulis / temuduga Ujian bertulis 74 Bab E Rumah Dan Bangunan Pejabat Kerajaan Bab F Perubatan Bab G Waktu Kerja Lebih Masa ii. Peraturan - Peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 iii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) iv. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam - Manual Prosedur Kerja - Kumpulan Meningkat Mutu Kerja - Perkhidmatan Kaunter - Telefon Berkualiti - Piagam Pelanggan - Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang - Perkhidmatan Awam v. Arahan Keselamatan - Ancaman Keselamatan dan Tanggungjawab Pegawai - Keselamatan peralatan - Keselamatan diri / rakan f. Penyeliaan - Merancang Tugas - Jadual Tugas - Kedatangan Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis Ujian bertulis 75 h. Tugas, Peranan dan Tanggungjawab Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 - Merekod dan mengakaun penerimaan dan pengeluaran barang - Menerima dan membuat

pengeluaran barang - Memahami sistem katalog barang dan pengetahuan asas kawalan stok - Membungkus dan menghantar barang-barang - Menyimpan dan menyelenggara stor - Melakukan pengiraan stok - Menjaga keselamatan barang - Melakukan pelupusan barang - Menyediakan dokumentasi / rekod stor dan aset Ujian bertulis / temuduga KEMAHIRAN : a. Sistem Merekod - Merekod dan mengakaun penerimaan dan pengeluaran barang - Menyediakan dokumentasi / rekod stor dan aset. b. Penstoran - Menerima dan membuat pengeluaran barang. - Memahami sistem katalog barang dan pengeluaran asas kawalan stok. - Membungkus dan menghantar barang. - Menyimpan dan menyenggara stor. - Menjaga keselamatan barang. c. Am - Melakukan pengiraan stok. - Melakukan pelupusan barang. Ujian praktikal / amali Pemerhatian Ketua Jabatan Ujian praktikal / amali Pemerhatian Ketua Jabatan 76 NILAI-NILAI PERIBADI : a. Ketrampilan Diri. - Berpakaian seragam kemas dan bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan Pengurusan Masa - Menepati waktu bertugas - Menyelesaikan tugas mengikut masa yang ditetapkan - Menyelesaikan kerja mengikut arahan dan garis panduan / peraturan yang ditetapkan

c. Sikap dan Kerja Berpasukan - Kerajinan dan kesungguhan dalam melaksanakan kerja - Mampu bekerja secara berkumpulan - Mempunyai nilai integriti yang baik dalam mengendalikan peralatan pejabat, maklumat-maklumat, dokumen-dokumen kerajaan dan peralatan pejabat. d. Komunikasi / Interpersonel - Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada rakan sejawat yang lain e. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua Simulasi / temuduga Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Simulasi / temuduga Pemerhatian 77 5. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana Komponen I (Pengetahuan) dan III (Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II (Kemahiran) dikecualikan dari menduduki semula Komponen berkenaan 6. Tahap Kesukaran : Pengetahuan dan Kefahaman Soalan 7. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis dijalankan 8. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam 9. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan) Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat ) Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 10. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan)

11. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 78 12. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 13. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun 14. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan Mengemukakan Permohonan 79 Rujukan 1. Tatacara Pengurusan Stor (TPS 9 – 75, 85 – 94, 104 – 186, 202 – 242). 2. Pekeliling / Surat Pekeliling Perbendaharaan berkaitan dengan pengurusan aset dan stor. 2.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 – Penggunaan BorangBorang Baru Bagi pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat. 2.2 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1995 – Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer. 2.3 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1997 – Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan. 2.4 Arahan Pentadbiran bertarikh 7 Januari 2002 – Pengagihan Komputer Peribadi Terpakai ke sekolah-sekolah. 3. Nota kursus INTAN dan institusi latihan yang berkaitan dengan pengurusan stor. 4 Peraturan Pejabat. 5. Perintah Am Bab B, C, E, F, G. 6. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 7. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) 8. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991). 9. Tonggak 12. 10. Arahan Keselamatan 11. Arahan Perkhidmatan 12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 13. Asas-asas Teknologi Maklumat. 80

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK2 ) PEMBANTU TADBIR RENDAH / PENYELENGGARA ( STOR ) N11
1. Matlamat Penilaian Tahap Kecekapan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) merangkumi ; i. Memahami dan berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan bidang tugas sebagai Pembantu Tadbir Rendah (Stor). ii. Berupaya memahami langkah-langkah keselamatan diri, penggunaan peralatan dan bahan kerja. iii. Mempunyai pengetahuan asas mengenai peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip pentadbiran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Penilaian Tahap Kecekapan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan / atau dipertimbangkan ke gred yang lebih tinggi. 3. Pegawai Yang Layak Menduduki Penilaian Tahap Kecekapan Pembantu Tadbir Rendah (Stor) N11 di peringkat gaji P2 dan / atau P3. 4. Komponen Penilaian Tahap Kecekapan Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan niali-nilai peribadi. 81 ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ; ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Maklumat organisasi - Carta organisasi jabatan - Objektif jabatan - Fungsi jabatan b. Keutuhan Peribadi - Tonggak 12 - Kenegaraan c. Pengurusan Majlis Rasmi - Tatacara Diri d. Asas-asas Teknologi Maklumat - Word - Excel - Power Point e. Pentadbiran dan Perkhidmatan i. Perintah Am Bab A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 Bab B Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan Bab C Cuti Ujian bertulis / temuduga Ujian bertulis / temuduga Ujian bertulis / temuduga Ujian bertulis / temuduga Ujian bertulis / temuduga 82

Bab E Rumah Dan Bangunan Pejabat Kerajaan Bab F Perubatan Bab G Waktu Kerja Lebih Masa ii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 ii. Peraturan-peraturan pegawai Awam ( Kelakuan & Tatatertib ) 1993 ( Pindaan 2002 ) iii. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam - Manual Prosedur Kerja - Kumpulan Meningkat Mutu Kerja - Perkhidmatan Kaunter - Telefon Berkualiti - Piagam Pelanggan - Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang - Perkhidmatan Awam iii. Kelakuan dan Tatatertib - Jenis Pelanggaran Tatakelakuan - Hukuman Tatatertib - Penamatan Perkhidmatan - Penyalahgunaan Dadah - Pengisytiharan Harta - Etika Pakaian - Tidak Hadir Tugas Tanpa Cuti - Kerja Luar Ujian bertulis/ temuduga Ujian bertulis/ temuduga Ujian bertulis/ temuduga Ujian bertulis/ temuduga 83 f. Arahan Keselamatan - Ancaman Keselamatan dan Tanggungjawab Pegawai - Keselamatan peralatan - Keselamatan diri / rakan g. Tugas, Peranan dan Tanggungjawab Penyelenggara Stor Rendah Gred

N11 i. Menerima dan membuat pengeluaran barang ii. Merekod dan mengakaun penerimaan dan pengeluaran barang iii. Memahami sistem katalog barang dan pengetahuan asas kawalan stok iv. Membungkus dan menghantar barang-barang v. Menyimpan dan menyelenggara stor vi. Melakukan pengiraan stok vii. Menjaga keselamatan barang viii. Melakukan pelupusan barang ix. Menyediakan dokumentasi / rekod stor dan aset Ujian bertulis/ temuduga Ujian bertulis/ temuduga KEMAHIRAN : a. Sistem Merekod - Merekod dan mengakaun penerimaan dan pengeluaran barang - Menyediakan dokumentasi / rekod stor dan aset. Ujian praktikal/amali 84 b. Penstoran - Menerima dan membuat pengeluaran barang. - Memahami sistem katalog barang dan pengeluaran asas kawalan stok. - Membungkus dan menghantar barang. - Menyimpan dan menyenggara stor. - Menjaga keselamatan barang. c. Am - Melakukan pengiraan stok. - Melakukan pelupusan barang. Pemerhatian Ketua Jabatan Simulasi / temuduga NILAI-NILAI PERIBADI : a. Ketrampilan Diri. - Berpakaian seragam kemas dan

bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan Pengurusan Masa - Menepati waktu bertugas - Menyelesaikan tugas mengikut masa yang ditetapkan - Menyelesaikan kerja mengikut arahan dan garis panduan / peraturan yang ditetapkan g. Sikap dan Kerja Berpasukan - Kerajinan dan kesungguhan dalam melaksanakan kerja Simulasi / temuduga Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua jabatan/penyelia 85 - Mampu bekerja secara berkumpulan - Mempunyai nilai integriti yang baik dalam mengendalikan peralatan pejabat, maklumat-maklumat, dokumen-dokumen kerajaan dan peralatan pejabat. h. Komunikasi / Interpersonel - Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada rakan sejawat yang lain i. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua Pemerhatian Simulasi / temuduga Pemerhatian 86 5. Soalan : Bahagian 1 ( 50 % ) Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan Bahagian II ( 50 % ) Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan 6. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana Komponen I (Pengetahuan) dan III (Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II (Kemahiran) dikecualikan dari menduduki semula Komponen berkenaan 7. Tahap Kesukaran : Kefahaman dan Aplikasi Soalan

8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis dijalankan 9. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam 10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan) Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat ) Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 87 11. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan) 12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 13. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 14. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun 15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan Mengemukakan Permohonan 88 Rujukan 1. Tatacara Pengurusan Stor (TPS 9 – 75, 85 – 94, 104 – 186, 202 – 242). 2. Pekeliling / Surat Pekeliling Perbendaharaan berkaitan dengan pengurusan aset dan stor. 2.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 – Penggunaan BorangBorang Baru Bagi pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat. 2.2 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1995 – Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer. 2.3 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1997 – Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan. 2.4 Arahan Pentadbiran bertarikh 7 Januari 2002 – Pengagihan Komputer Peribadi Terpakai ke sekolah-sekolah. 3. Nota kursus INTAN dan institusi latihan yang berkaitan dengan pengurusan stor. 4. Peraturan Pejabat. 5.. Perintah Am Bab B, C, E, F, G. 6. Peraturan- peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 7. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 8. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991). 9. Tonggak 12. 10. Arahan Keselamatan 11. Arahan Perkhidmatan 12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

13. Asas-asas Teknologi Maklumat. 89

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN ( PTK ) BAGI PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR ( GRED R3 / R6 )
DESKRIPSI TUGAS PEMANDU 1. Berperanan dan bertanggungjawab untuk memandu kenderaan pejabat atas tugas-tugas rasmi, menjaga dan menyelenggara kenderaan serta memastikan keselamatan kenderaan dan alat-alat kelengkapannya. PROFIL TUGAS PEMANDU 2. Profil tugas Pemandu kenderaan pejabat adalah seperti jadual di bawah. Profil Tugas Pemandu Gred Fungsi R3 Pemandu kenderaan pejabat untuk urusan rasmi bagi pegawai kerajaan R6 Memandu kenderaan jabatan untuk urusan rasmi bagi pegawai pegawai tertinggi perkhidmatan awam gred JUSA B dan ke atas atau kenderaan/jentera yang beratnya melebihi 5000 kg. KOMPETENSI 3. Pemandu yang cekap perlu mempunyai kompetensi berikut ; i. Mempunyai pengurusan diri dan masa yang baik ii. Mempunyai pengetahuan serta memahami peraturan dan undang-undang lalulintas; iii. Mempunyai pengetahuan aspek-aspek keselamatan di jalanraya termasuklah keselamatan dan keselesaan penumpang serta keselamatan barangan muatan; iv. Mempunyai pengetahuan mengenai tatacara pentadbiran kenderaan kerajaan; v. Mempunyai pengetahuan mengenai kod etika pemandu berhemah; 90 vi. Mempunyai pengetahuan mengenai selok sebelok jalan-jalan utama Malaysia; vii. Mempunyai penyetahuan aspek teknikal asas mengenai penjagaan dan memperbaiki kerosakan-kerosakan kecil; dan viii. Mempunyai kemahiran asas komunikasi/interpesonal. 4. Selain daripada kompetensi di atas, tambahan kepada kompetensi bagi Pemandu Gred R6 adalah : i. Kemahiran asas etika sosial dan protokol ii. Mempunyai keupayaan memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada pemandu Gred R3; dan iii. Mempunyai pengetahuan mengenai tatacara penyelengaraan kenderaan jabatan. 91 ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN 5. Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di Jadual 2. Jadual 2 Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian

ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Maklumat organisasi - Carta organisasi jabatan - objektif/fungsi jabatan - Pengurusan atasan jabatan b. Peranan dan tanggungjawab Pemandu - Tugas Pemandu - Penyelenggaraan kenderaan - Perkara-perkara /borang-borang pentadbiran yang perlu dicatat - Tanggungjawab ke atas barang /muatan yang dibawa penumpang - Tingkahlaku semasa memandu - Pemandu berhemah - Elaun dan tuntutan perjalanan c. Selok belok jalan-jalan utama - Nama-nama jalan utama - Pemetaan/tunjuk arah jalan Ujian lisan Temuduga Ujian lisan 92 - Alamat / kedudukan jabatan jabatan kerajaan - Bangunan-bangunan utama d. Peraturan-peraturan dan undangundang lalulintas - Tanda/petunjuk jalanraya - Had laju jalan-jalan di Malaysia - Kaedah memotong/melintas/memintas kenderaan - Jarak memandu selamat - Peraturan lampu isyarat - Kesalahan lalulintas - Saman lalulintas - Keselamatan memandu Ujian bertulis Rekod saman kesalahan lalulintas 93 KEMAHIRAN : a. Asas teknikal penjagaan kereta - Bahagian kenderaan yang perlu disemak (Contoh: Brek, signal, lampu brek, wiper, tayar dan sebagainya) - Menyemak keadaan kereta di

bawah jagaan pemandu berkenaan (Misalnya kebersihan, tayar ganti, peti ubat dan sebagainya) - Mengenalpasti kerosakan - Memperbaiki kerosakan kecil - Menukar alat ganti kenderaan (tayar,bateri,bulb lampu dan sebagainya) b. Tatacara pentadbiran kenderaan kerajaan - Catatan perjalanan - Catatan hitungan perbatuan - Catatan di buku log - Inden petrol - Rekod penyelenggaraan kenderaan - Kelulusan ketua jabatan c. Aspek Keselamatan jalanraya - Tindakan menjaga keselamatan kenderaan, penumpang dan barang muatan - Punca kemalangan dan tindakan mengelak kemalangan Ujian praktikal/amali Pemerhatian Ketua Jabatan Simulasi/temuduga 94 - Tindakan yang perlu sekiranya berlaku kemalangan - Pematuhan peraturan jalanraya NILAI-NILAI PERIBADI : a. Penampilan diri - Berpakaian kemas dan bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan pengurusan masa - Menepati waktu bertugas - Menepati waktu menunggu / jemputan pegawai - Tidak merokok semasa memandu - Sanggup bertugas lebih masa c. Pemanduan berhemah/selamat - Tidak memandu secara merbahaya - Mematuhi had laju - Memberi keutamaan kepada pejalan kaki, penunggang basikal dan penunggal motosikal - Mematuhi peraturan jalanraya seperti lampu isyarat, garisan dua selari, mengikut lorong yang betul dan sebagainya - Tidak memotong queue kenderaan terutamanya di traffic light

- Memotong kenderaan lain dengan cermat Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Pemerhatian 95 - Mengambil selekoh dengan cermat - Sentiasa menggunakan lampu isyarat (signal) - Memakai tali pinggang keledar d. Komunikasi / interperpersonal - Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pemandu lain - Menggunakan panggilan rasmi yang betul kepada pegawai e. Menghormati rakan sejawat dan ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua f. Mempunyai ciri-ciri penyeliaan - Memberi arahan, bimbingan, tunjuk ajar - Menyusun jadual bertugas Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Pemerhatian Maklumbalas ketua jabatan/penyelia 96 5. Soalan : Bahagian 1 ( 50 % ) Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan Bahagian II ( 50 % ) Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan 6. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana Komponen I (Pengetahuan) dan III (Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II (Kemahiran) dikecualikan dari menduduki semula Komponen berkenaan 7. Tahap Kesukaran : Pengetahuan dan Kefahaman Soalan 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis dijalankan 9. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam 10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan)

Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat ) Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 97 11. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan) 12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 13. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 14. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun 15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan Mengemukakan Permohonan 98 Rujukan 1. Perintah Am Bab B, C, E, F, G. 2. Peraturan- peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993. 4. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991). 5. Tonggak 12. 6. Arahan Keselamatan 7 Arahan Perkhidmatan 8 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 9. Asas-asas Teknologi Maklumat. 99

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN ( PTK ) PEMBANTU AM RENDAH GRED N1

DESKRIPSI TUGAS PEMBANTU AM RENDAH 1. Pembantu Am Rendah adalah bertanggungjawab untuk membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat seharian dengan memastikan pergerakan fail, penghantaran serta pendaftaran surat, memo dan lain-lain dokumen serta membuat salinan fotostat surat, memo dan dokumen sebagaimana yang diarahkan oleeh ketua jabatan. PROFIL TUGAS PEMBANTU AM RENDAH 2. Profil tugas Pembantu Am Rendah adalah seperti di bawah ini : Profil Tugas Pembantu Am Rendah Gred Fungsi N1 Mengendalikan pergerakan fail, penghantaran dan merekod keluar masuk, surat, memo dan lain-lain dokumen kerajaam serta membuat membuat salinan fotostat surat, memo, dokumen berperingkat dan dokumen kerajaan yang lain. N4

Mengendalikan pergerakan fail, penghantaran dan merekod keluar masuk surat, memo dan lain-lain dokumen kerajaan serta membuat salinan fotostat surat, dokumen berperingkat dan dokumen kerajaan yang lain. Menyelia Pembantu Am Rendah N1 Memastikan ruang pejabat sentiasa kemas dan bersih. 100 KOMPETENSI 3. Pembantu Am Rendah yang perlu mempunyai kompetensi berikut : i. Mempunyai pengurusan diri dan masa yang baik; ii. Mahir dalam sistem pengurusan fail-fail biasa, sulit, rahsia dan rahsia besar; iii. Mahir dalam urusan menghantar, mengasingkan dan merekod keluar masuk surat-surat rasmi kerajaan; iv. Mahir mengendalikan mesin-mesin pejabat di jabatan; v. Mempunyai pengetahuan mengenai kod etika penjawat awam; dan vi. Mempunyai kemahiran asas komunukasi/interpersonal. 4. Selain daripada kompetensi di atas, tambahan kepada kompetensi bagi Pembantu Am Rendah Gred N4 adalah : i. Mempunyai ciri-ciri penyeliaan bagi memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada Pembantu Am rendah Gred N1; ii. Kemahiran asas etika sosial dan protokol; dan iii. Memahami peraturan-peraturan berkaitan dengan pengendalian dokumen berperingkat. ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN 5. Antara kaedah-kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini : 101 Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Maklumat tentang organisasi - Carta organisasi jabatan - Objektif/fungsi Jabatan - Pengurusan atasan jabatan b. Peranan dan tanggungjawab Pembantu Am rendah - Mencatit rekod keluar masuk fail-fail kerajaan - Membuka/menutup fail-fail kerajaan - Menghantar dan merekod keluar masuk surat, memo dan lain-lain dokumen kerajaan - Kaedah menjilid dokumen - Membuat salinan fotostat - Menjaga kebersihan pejabat KEMAHIRAN :

a. Urusan Sistem Fail - Tatacara pengendalian fail - Jenis/kategori fail - Urusan merekod keluar masuk fail - Penutupan fail b. Urusan mendaftar dokumen - Urusan merekod penerimaan surat, memo dan lain-lain dokumen Ujian lisan Temuduga Ujian bertulis Ujian bertulis 102 - kerajaan mengikut garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. c. Urusan menghantar dokumen - Urusan penghantar surat, memo dan lain-lain dokumen kerajaan di dalam atau keluar pejabat. d. Penggunaan peralatan pejabat - Menguasai teknik asa pengendalian mesin-mesin pejabat. NILAI-NILAI PERIBADI : a. Penampilan diri - Berpakaian seragam kemas dan bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan pengrusan masa - Menepati waktu bertugas - Menyelesaikan tugas mengikut masa yang ditetapkan - Menyelesaikan kerja mengikut arahan dan garis panduan / peraturan yang ditetapkan c. Sikap dan Team work - Kerajinan dan kesungguhan dalam melaksanakan kerja - Mampu bekerja secara berkumpulan Ujian bertulis Pemerhatian Maklumbalas Ketua Jabatan/Penyelia Maklumbalas Ketua Jabatan/Penyelia Pemerhatian 103 - Mempunyai nilai integriti yang baik dalam mengendalikan peralatan pejabat, maklumat-maklumat, dokumen - dokumen kerajaan dan peralatan pejabat d. Komunikasi/interpersonal

- Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada Pembantu Am Rendah yang lain e. Menghormati rakan sejawat dan ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua f. Mempunyai ciri-ciri penyeliaan - Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada PAR Gred N1 - Menyusun keutamaan/jadual bertugas Maklumbalas Ketua Jabatan/Penyelia Pemerhatian Maklumbalas Ketua Jabatan/Penyelia 104 5. Soalan : Bahagian 1 ( 50 % ) Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan Bahagian II ( 50 % ) Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan 6. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana Komponen I (Pengetahuan) dan III (Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II (Kemahiran) dikecualikan dari menduduki semula Komponen berkenaan 7. Tahap Kesukaran : Pengetahuan dan Kefahaman Soalan 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis dijalankan 9. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam 10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan) Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat ) Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 105 11. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan) 12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

13. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 14. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun 15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan Mengemukakan Permohonan 106 Rujukan 1. Perintah Am Bab B, C, E, F, G. 2. Peraturan- peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993. 4. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991). 5. Tonggak 12. 6. Arahan Keselamatan 7 Arahan Perkhidmatan 8 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 9. Asas-asas Teknologi Maklumat. 107

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1 ) PEKERJA RENDAH AWAM GRED R1
1. Matlamat Sukatan Penilaian a. Berpengetahuan dalam peraturan – peraturan asas pentadbiran am. b. Berupaya memahami bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan – peraturan asas yang telah ditetapkan. 2. Tujuan Penilaian Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya 3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini Pekerja Rendah Awam Gred R1 yang telah disahkan dalam Perkhidmatan. 4. Sukatan Penilaian Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai peribadi. 108 ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ; ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Keutuhan Peribadi - Tonggak 12 - Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam b. Asas – asas Perkhidmatan dan Kemudahan i. Cuti Dalam Perkhidmatan ii. Kemudahan Perubatan - Rawatan Perubatan untuk

Pegawai - pegawai - Bayaran dan Peraturan Wad - Pelbagai iii. Waktu Bekerja dan Lebih Masa - Waktu Bekerja Pejabat - Lebih Masa - Pelbagai iv. Peraturan – peraturan Tatatertib Badan – Badan Berkanun - Tatakelakuan dan Larangan - Ketidajhadiran Tanpa Cuti - Hukuman Tatatertib v. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) - Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja - Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja Ujian bertulis Ujian bertulis 109 c. Pentadbiran Jabatan - Sejarah Jabatan - Carta Organisasi/Jabatan - Misi Jabatan - Objektif/Fungsi Jabatan - Pengurusan Atasan Jabatan Ujian bertulis KEMAHIRAN : a. Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat b. Aspek- aspek Asas Keselamatan - Ancaman Keselamatan dan Tanggungjawab Pegawai - Keselamatan Fizikal - Keselamatan Dokumen - Keselamatan Diri c. Aspek – aspek Asas Kesihatan - Kesihatan Diri - Kebersihan Persekitaran d. Pengetahuan Mengenai Tugas - Pengendalian Perubatan - Penyelenggaran peralatan e. Asas – asas Komunikasi Ujian bertulis Ujian praktikal/amali Simulasi / temuduga Ujian bertulis

Ujian bertulis 110 NILAI-NILAI PERIBADI : a. Ketrampilan Diri. - Berpakaian seragam kemas dan bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan Pengurusan Masa - Menepati waktu bertugas - Menyelesaikan tugas mengikut masa yang ditetapkan - Menyelesaikan kerja mengikut arahan dan garis panduan / peraturan yang ditetapkan c. Sikap dan Kerja Berpasukan - Kerajinan dan kesungguhan dalam melaksanakan kerja - Mampu bekerja secara berkumpulan - Mempunyai nilai integriti yang baik dalam mengendalikan peralatan pejabat, maklumat-maklumat, dokumen-dokumen kerajaan dan peralatan pejabat. d. Komunikasi / Interpersonel - Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada rakan sejawat yang lain e. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua Simulasi / temuduga Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Pemerhatian Simulasi / temuduga Pemerhatian 111 5. Soalan : Aneka Pilihan Bahagian I – 40 soalan ( Pengetahuan, Kemahiran ) Amali, Temuduga dan Pemerhatian Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi ) 6. Masa : Bahagian I – 1 jam Bahagian II – 1 jam

7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan- bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan bahagian berkenaan. 9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil peperiksaan bahagian berkenaan. 10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan) Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat ) Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan Oleh Jabatan Pertahanan Awam 12. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan ) 13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan dikemukakan kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 112 14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun 16. Tarikh Mengemukakan : 1 Bulan Sebelum Tarikh Penilaian Permohonan 113 Rujukan I. Arahan Keselamatan II. Perintah Am Bab C, F dan G III. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 ( Akta 605 ) ( Jadual Kedua Seksyen 5, Peraturan-peraturan Tatatertib BadanBadan Berkanun ) IV. Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam V. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam VI. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja ( 1994 ) VII. Peraturan Bengkel VIII. Tatacara Pengurusan Stor IX. Arahan Jabatan yang berkaitan X. Asas-asas Keselamatan 114

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK 2 ) PEKERJA RENDAH AWAM GRED R1
1. Matlamat Sukatan Penilaian i. Memahami peraturan – peraturan asas pentadbiran am. ii. Berupaya memahami bidang tugas jawatannya selaras dengan

peraturan – peraturan asas yang telah ditetapkan. 2. Tujuan Penilaian Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya. 3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini Pekerja Rendah Awam Gred R1 yang telah berada di P2 sekurang – kurangnya setahun. 4. Sukatan Penilaian Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai peribadi. 115 ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ; ASPEK YANG DINILAI KAEDAH PENILAIAN YANG DICADANGKAN PENGETAHUAN : a. Keutuhan Peribadi - Tonggak 12 - Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam b. Asas – asas Perkhidmatan dan Kem udaha n v. Cuti Dalam Perkhidmatan vi. Kemudahan Perubatan - Rawatan Perubatan untuk Pegawai - pegawai - Bayaran dan Peraturan Wad - Pelbagai vii. Waktu Bekerja dan Lebih Masa - Waktu Bekerja Pejabat - Lebih Masa - Pelbagai viii. Peraturan – peraturan Tatatertib Badan – Badan Berkanun - Tatakelakuan dan Larangan - Ketidajhadiran Tanpa Cuti - Hukuman Tatatertib v. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) - Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja - Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja Ujian bertulis Ujian bertulis 116

c. Pentadbiran Jabatan - Sejarah Jabatan - Carta Organisasi/Jabatan - Misi Jabatan - Objektif/Fungsi Jabatan - Pengurusan Atasan Jabatan Ujian bertulis KEMAHIRAN : a. Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat b. Aspek- aspek Asas Keselamatan - Ancaman Keselamatan dan Tanggungjawab Pegawai - Keselamatan Fizikal - Keselamatan Dokumen - Keselamatan Diri c. Aspek – aspek Asas Kesihatan - Kesihatan Diri - Kebersihan Persekitaran d. Pengetahuan Mengenai Tugas - Pengendalian Perubatan - Penyelenggaran peralatan e. Asas – asas Komunikasi Ujian bertulis Ujian praktikal/amali Simulasi / temuduga Ujian bertulis Ujian bertulis 117 NILAI-NILAI PERIBADI : a. Ketrampilan Diri. - Berpakaian seragam kemas dan bersih - Sopan dan berbudi bahasa b. Disiplin dan Pengurusan Masa - Menepati waktu bertugas - Menyelesaikan tugas mengikut masa yang ditetapkan - Menyelesaikan kerja mengikut arahan dan garis panduan / peraturan yang ditetapkan c. Sikap dan Kerja Berpasukan - Kerajinan dan kesungguhan dalam melaksanakan kerja - Mampu bekerja secara berkumpulan - Mempunyai nilai integriti yang baik dalam mengendalikan peralatan pejabat, maklumat-maklumat, dokumen-dokumen kerajaan dan peralatan pejabat. d. Komunikasi / Interpersonel

- Keupayaan berkomunikasi dengan jelas - Boleh membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada rakan sejawat yang lain e. Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua - Melayan rakan sejawat dengan baik - Menghormati arahan ketua Simulasi / temuduga Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Maklumbalas ketua jabatan/penyelia Pemerhatian Simulasi / temuduga Pemerhatian 118 5. Soalan : Aneka Pilihan Bahagian I – 40 soalan ( Pengetahuan, Kemahiran ) Amali, Temuduga dan Pemerhatian Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi ) 6. Masa : Bahagian I – 1 jam Bahagian II – 1 jam 7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi 8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan- bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan bahagian berkenaan. 9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil peperiksaan bahagian berkenaan. 10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi pada aras kecemerlangan) Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi) Aras II ( Lulus Bersyarat ) Aras I ( Tidak Melepasi Tahap Kompetensi) 11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan Oleh Jabatan Pertahanan Awam 12. Bahasa : Bahasa Melayu (Soalan & Jawapan ) 13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan dikemukakan kepada Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 119 14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan

Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pertahanan Awam Malaysia 15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun 16. Tarikh Mengemukakan : 1 Bulan Sebelum Tarikh Penilaian Permohonan 120 Rujukan I. Arahan Keselamatan II. Perintah Am Bab C, F dan G III. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) (Jadual Kedua Seksyen 5, Peraturan-peraturan Tatatertib Badan-Badan Berkanun) IV. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam V. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam VI. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (1994) VII. Peraturan Bengkel VIII. Tatacara Pengurusan Stor IX. Arahan Jabatan yang berkaitan X. Asas-asas Keselamatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful