Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA BERANG

PELAN TINDAKAN PROGRAM LINUS 2013


BI
L

NAMA AKTIVITI

Mesyuarat Panitia
Bahasa Melayu

PELAN
OPERASI /
TARIKH
PELAKSANAA
N
Mengikut takwim
sekolah

Mesyuarat JK LINUS

Semua Ahli PROGRAM LINUS


Perbincangan tentang:
- Perlantikan AJK
- Laporan Ujian Saringan
- Perancangan aktiviti/ tindak susul selepas ujian
saringan

Mesyuarat Panitia
Matematik

PELAKSANA / PELAKSANAAN

Pencerapan
pengajaran dan
pembelajaran Literasi
dan Numerasi

akan ditentukan
berdasarkan
takwim pentadbir

Guru Besar dan Penolong Kanan

Kursus
Dalaman/Pemakluman

Mengikut takwim
sekolah

Semua ahli Jawatankuasa LINUS

Dilakukan oleh Guru Besar dan semua Penolong Kanan dan


Ketua Panitia Bahasa Melayu dan Matematik.
Perbincangan kekuatan dan kelemahan selepas sesi
pengajaran.

INDIKATOR

Aktiviti berjalan
seperti yang
dirancang.
Murid Arus
Perdana
bertambah dan
murid LINUS
masih ada 3 orang
di Tahun 2
Sesi serta proses
pengajaran dan
pembelajaran
menjadi lebih
berkesan
Guru-guru
PROGRAM
LINUS akan lebih
berkeyakinan
Guru
mengaplikasikan

Dalaman /Networking

Guru guru yang telah menghadiri kursus akan memberi


kursus dalaman di peringkat sekolah semasa LDP
Guru-guru berkongsi pengetahuan dan pengalaman
berkaitan dengan LINUS

Ujian Diagnostik

Sebulan Sekali

Semua guru LINUS.


Guru-guru akan menyediakan ujian diagnostic bagi setiap
konstruk yang diuji di dalam ujian Saringan.
Guru-guru merancang program pengayaan dan pemulihan
yang sesuai.

Ujian Saringan

Mengikut takwim
PPDHT

Semua guru Literasi dan Numerasi


Guru akan mengendali ujian Saringan dengan segera.
Semua AJK LINUS akan membantu guru-guru literasi dan
Numerasi untuk mengendalikan ujian individu agar dapat
diselesaikan segera.
Dapatan ujian akan dihantar secara online ke NKRA
seberapa segera sebelum tarikh tutup.

Sudut LINUS di
Januari
dalam kelas.
November
Sudut LINUS di papan
kenyataan sekolah.

Guru-guru Literasi dan Numerasi.


Guru-guru Literasi dan Numerasi akan menyediakan bahan
P & P dan ditampal untuk dipamerkan di dalam kelas pada

dapatan daripada
kursus
dalaman semasa
sesi pengajaran
dan pembelajaran
di dalam bilik
darjah.
Kelemahan murid
dapat dikesan
dengan segera
dan diberi
pemulihan segera.

Guru akan
kenalpasti
konstruk yang
masih menjadi
kekangan dan
murid-murid yang
belum melepasi
ujian saringan
akan dibimbing
semula.
Murid-murid
berminat terhadap
bahan yang
dipamerkan dan

ruangan yang ditetapkan.


Bahan-bahan yang dipamerkan hendaklah ditukar sekurangkurangnya sebulan sekali

memanfaatkan
bahan tersebut
pada masa
terluang

Contoh bahan-bahan yang dipamerkan di dalam kelas:


- Kad-kad huruf/perkataan tanpa gambar, kad-kad
perkataan bergambar, hasil kerja murid, keputusan ujian
Saringan.
Contoh bahan yang dipamerkan di papan kenyataan:
Info terkini mengenai LINUS (jika ada), makluman tentang
program yang diadakan di sekolah mengenai Program
LINUS, hasil kerja murid, keputusan ujian saringan.
7

Cantiknya Tulisanku

Januari hingga
Oktober

Guru-guru Literasi
Tahun 1:
Januari hingga Mei 2 minggu sekali
Jun hingga Oktober sebulan sekali
Tahun 2:
Januari hingga Oktober sebulan sekali
Menggunakan buku garis 4 / edaran menulis abjad / huruf,
menulis perkataan / ayat yang sudah dipelajari mengikut
Unit dan Tema.

Murid-murid
dilatih untuk
menulis dengan
kemas dan cantik,
secara tidak
langsung
menggalakkan
aktiviti bacaan
secara latihtubi

Dijalankan semasa P&P (30 minit terakhir 3 masa


berturut).
8

Program Transisi

Mari bilang

Program Transisi
(3 minggu
pertama bulan
Januari)

Guru Besar, PK1, Semua guru Tahun 1 dan semua guru


LINUS

Januari hingga
November.

Guru Numerasi.

Program Transisi
Hari pendaftaran dan perasmian program Transisi, ibu bapa
akan diberitahu mengenai Program LINUS oleh pihak
pentadbir (Guru Besar dan Penolong Kanan).

Membilang mengikut urutan menaik dan menurun 10 minit


terakhir bagi P & P Matematik.
10

11

Latih tubi membaca

Temu Murni bersama

Januari hingga
Oktober

Jun

Guru Literasi
Murid terlibat membaca secara individu setiap hari 10 minit
sebelum tamat P & P.
Memberi makluman kepada ibu bapa murid Linus tentang

Ibubapa
menunjukkan
minat dan
kerjasama untuk
mempertingkatka
n prestasi
akademik anakanak dengan
membantu guru
mengajar anakanak mereka di
rumah dan juga
menyediakan
peralatan belajar
yang lengkap.
Menggalakkan
murid membilang
dengan betul.

Memupuk minat
membaca.

Memberikan

ibubapa murid LINUS

masalah pembelajaran anaknya.

penekanan kepada
murid di rumah.