Anda di halaman 1dari 15

Bab 2

BAB 2

Malaysia tidak
mengalami Zaman
Prasejarah

Malaysia telah
mengalami Zaman
Prasejarah

Malaysia tidak
mengalami Zaman
Neolitik

Malaysia tidak
mengalami Zaman
Mesolitik

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Pilih urutan yang betul


zaman prasejarah di
Malaysia mengikut
kronologi. (20)

Zaman Paleolitik,
Zaman Mesolitik,
Zaman Logam

Zaman Mesolitik, Zaman


Neolitik, Zaman Logam

Zaman Paleolitik, Zaman


Neolitik, Zaman Logam

Zaman Neolitik, Zaman


Paleolitik, Zaman Logam.

Tempoh masa bagi setiap


zaman dalam kajian sejarah
tidak sama antara satu
tempat dengan satu tempat
yang lain. Ia bergantung
kepada (20)

200 000 hingga 300 000


tahun dahulu

Kira-kira 7000 tahun


dahulu

Kira-kira 4000 tahun


dahulu

4000 hingga 7000 tahun


dahulu

Kegiatan ekonomi

Cuaca dunia

Tahap kemajuan

Apakah peralatan utama


yang digunakan oleh
manusia Zaman Paleolitik
(21)

Perubahan bentuk
mukabumi

Peralatan tembikar

Peralatan logam

Peralatan batu

Peralatan besi

Penemuan alat batu Hoabinh


di Bukit Jawa Lenggong
Perak telah membuktikan
(21)

Bilakah Zaman Paleolitik di


Malaysia bermula (21)

Antara cirri-ciri penempatan


Paleolitik ialah (21)

Berpindah randah

II

Hidup menetap

III

Tinggal di kawasan
terbuka (di luar gua)

I
V

Bercucuk tanam

Pengebumian
menggunakan kepingan
batu

II

Animisme

III

Pegangan hidup tertentu

I
V

Upacara perkuburan

I dan II

I dan IV

I dan II

II dan III

I dan III

II dan IV

II dan IV

III dan IV

Manakah lokasi petempatan


manusia Zaman Paleolitik di
Malaysia (21)

Apakah kegiatan Zaman


Paleolitik (21)

Memburu binatang

II

Bercucuk tanam

III

Membuat kraftangan

I
V

Memungut hasil hutan

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV
1
0

Antara kepercayaan
masyarakat Zaman Paleolitik
ialah (21)

Gua Niah, Sarawak

II

Tingkayu, Sabah

III

Bukit Jawa

I
V

Lembah Bujang

I, II dan III

II, III dan IV

I, II dan IV

I, III dan IV

Di manakah penemuan alatalat dan perkakas-perkakas


yang telah digunakan oleh
manusia Zaman Mesolitik
(21)

1
1

Gua Niah, Sarawak

Hoabinh, Vietnam

Kota Tampan, Perak

TIngkayu, Sabah

Apakah maksud Animisme?


(21)

Percaya kepada
pegangan hidup tertentu

Percaya pada Tuhan

Kepercayaan setiap
benda seperti batu dan
pokok mempunyai
semangat (roh dan jiwa)
orang mati

1
2

Orang yang mati akan


hidup semula

1
4

Apakah yang dilakukan


dalam upacara perkuburan?
(21)

1
3

Pengesahan itu
membuktikan (22)

Mayat dikebumikan
dengan barang-barang
seperti makanan dan
alat-alat batu
Mayat dikebumikan
dengan alat alat logam.

Mayat dihanyutkan ke
dalam sungai

Mayat dibakar

Penemuan alat batu Zaman


Paleolitik di Kota Tampan
yang telah disahkan melalui
pentarikhan saintifik.

1
5

Malaysia tidak pernah


mengalami Zaman
Mesolitik

Malaysia antara Negara


terawal yang melalui
Zaman Prasejarah Dunia

Malaysia mengalami
Zaman batu

Malaysia mengalami
Zaman Paleolitik antara
4000 hingga 5000 tahun
dahulu

Antara tapak-tapak
ekskavasi Zaman Paleolitik
di Malaysia ialah (22)

Tapak ekskavasi di Kota


Tampan, Lenggong Perak

II

Tapak ekskavasi di
Tingkayu Sabah

III

Tapak ekskavasi di Bukit


Jawa, Lenggong Perak

I
V

Tapak ekskavasi di Gua


Niah Sarawak

I dan II

I, II dan III

I, II, III dan IV

I, II dan IV

Bilakah kerja-kerja ekskavasi


di Bukit Jawa, Lenggong

Perak dijalankan (22)

1
6

1
7

1
8

1989

1992

1996

1977

1
9

Antara penemuan alat batu


pada Zaman Paleolitik di
Malaysia ialah (23)

Kapak genggam

Pisau

Lembing

Batu Pengasah

2
0

Apakah kegunaan Alat


Penetak pada Zaman
Paleolitik di Malaysia? (23)

Menetak gua dan


menggali lubang

Menetak batu dan logam

Memburu binatang dan


memunggut hasil hutan

Menetak pokok dan


memotong daging

1991

1988

Lokasi penemuan Manusia


Perak ialah di (23)

Gua Niah

Gua Gunung Runtuh

Gua Gunung Senyum

Gua Cha

Manusia Perak merupakan


(23)

Rangka manusia yang


ditemui bersama-sama
dengan alat tembikar.

Rangka manusia Zaman


Paleolitik yang
dikebumikan dengan
kaki terlipat.

Rangka manusia Zaman


Mesolitik yang ditemui di
Gua Gunung Runtuh.

Rangka manusia yang


dikebumikan dengan
menggunakan kepingan
batu.

Bilakah Manusia Perak


ditemui ? (23)

1989

1990

2
1

Senarai di bawah berkaitan ciriciri Zaman Neolitik

Neolitik yang ditemui di


Malaysia?(25)

Mempunya
i ketua
A

Gua Harimau, Perak

Tingkayu, Sabah

Gua Cha, Kelantan

Gua Niah, Sarawak

Apakah dapat dibuktikan


dengan peryertaan diatas?(24)
2
4

2
2

Mempunyai sistem
bermasyarakat

Masyarakat Neolitik hidup


secara berpindah-randah

Mengamalkan adat resam

Masyarakat Neolitik
mempunyai pendidikan

Senarai di bawah berkaitan


kegunaan satu alat pada Zaman
Neolitik di Malaysia.(25)

Menggali
tanah

Mengetam

Peralatan dibawah merujuk


kepada masyarakat.....(25)

Apakah alat tersebut?

Beliung
Pemukul kulit
kayu

Zaman Paleolitik

Zaman Neolitik

Zaman Mesolitik

Zaman Logam

Dimanakah lokasi masyarakat

2
5

Kapak genggam

Pemukul kulit kayu

Penetak

Beliung

Apakah kemajuan masyarakat


Neolitik berbanding masyarakat
Paleolitik dari aspek kegiatan
ekonomi? (24)

Mengamalkan cara hidup


sara diri

Menyediakan asas
pemasaran

Menjalankan perdagangan
tukar barang

2
6

manakah dihasilkan
menggunakan tanah liat

Menghasilkan alatan logam

Pernyataan dibawah
menunjukkan kegiatan
masyarakat prasejarah.(24)

Masyarakat zaman X
bukan sahaja
menggunakan batu
tetapi membuat

Bekas air

ii

Periuk

ii
i

Tempat simpan ikan

i
v

Alat repihan

i dan ii

i dan iv

ii dan iv

iii dan iv

Masyarakat zaman X ialah....

2
7

Logam

Mesolitik

Neolitik

Paleolitik

Maklumat di bawah merujuk


kepada teknologi zaman
masyarakat Neolitik.(24)

2
8

Senarai di bawah merupakan


barang kemas masyarakat
zaman prasejarah.(24)

Kalung
Antinganting

Tanah liat

Antara berikut, peralatan yang

Barang kemas di atas merujuk


pada zaman....

2
9

Zaman Paleolitik

Zaman Neolitik

Zaman Mesolitik

Zaman Logam

Rajah di bawah menerangkan


manusia pada zaman prasejarah
menjadikan gua sebagai
penempatan.(24)

Masyarakat Paleolitik dan


Neolitik mempunyai ciri-ciri
persamaan dalam kehidupan
mereka. Apakah persamaan
yang dimaksudkan?(24)

3
0

3
1

Paleolit
ik
Neoliti
k

Mempunyai sistem
bermasyarakat

Memungut hasil hutan

Penempatan secara
menetap

Berdagang secara tukar


barang

Apakah perbezaan corak


penempatan bagi zaman
Neolitik?

Rajah di bawah menunjukkan


tempat penemuan zaman
prasejarah(24)

Gu
a

Gua Cha,
Kelantan
Bukit
Tengkorak, Sabah

Tinggal berhampiran dengan


tasik

ii

Tinggal di kawasan terbuka

ii
i

Wujud sistem bermasyarakat

i
v

Penempatan berhampiran
sungai

i dan ii

i dan iv

ii dan iii

iii dan iv

X ialah....

Zaman Logam

Zaman Neolitik

Zaman Paleolitik

Zaman Logam

3
2

Apakah bukti yang menunjukkan


perkembangan Zaman Neolitik
berpunca daripada kemajuan
teknologi?(24)

Tinggal secara menetap

B
C
D

3
3

Wujud pembahagian tugas


Penternak haiwan
Tanah liat untuk membuat
tembikar

Jadual dibawah
menunjukkan penemuan
manusia Zaman Neolitik(24)

Zaman
Neoliti
k

3
4

Perak

Kedah

Selangor

Kelantan

Penemu
an

3
6

X
Meleper dan
haluskan
kulit kayu

X digunakan sebagai.....

Alat melicinkan tembikar

Barangan kemas

Apakah ciri-ciri penempatan


Zaman Neolitik (25)

Hidup secara nomad

Tinggal di sekitar tasik

Tinggal di kawasan terbuka

Wujud sistem bermasyarakat

Apakah jenis perdagangan yang


dijalankan pada Zaman Neolitik?
(24)

Perdagangan bebas

Perdagangan kawalan

Berdagangan dengan wang


logam

Berdagangan secara tukar


barang

Kegunaan

Beliung
Pemukul
kulit kayu

Jadual di bawah menerangkan


penemuan peralatan manusia
Zaman Neolitik (25)

Alat

Alat menggali lubang

3
5

Negeri

Gua
Cha

Alat pemujaan

3
7

Rajah di bawah menunjukkan


peralatan tembikar yang yang
dihasilkan oleh manusia pada
Zaman Neolitik...(25)

Alatan
tembikar

Bekas
air
Belanga
X

X ialah...

3
8

3
9

Sudu

Garpu

Gelas

Periuk

Apakah ciri-ciri kepercayaan


bagi manusia Zaman Neolitik?
(24)

Mengamalkan upacara
perkuburan

Mempunyai pegangan hidup


tertentu

Menjalankan pengebumian
dengan menggunakan
kepingan batu

Mempercayai setiap benda


mempunyai semangat orang
mati

Rajah di bawah menunjukkan


barang-barang kemas pada
Zaman Neolitik (25)

Baranga
n kemas

Kalung
X
Y

4
0

i
v

Manik-manik

i dan ii

i dan iv

ii dan iii

iii dan iv

Dialog di bawah merujuk kepada


maklumat Zaman Neolitik di
negara ini...(25)

Kumpulan Hang Tuah perlu


menyiapkan kerja kursus
sejarah berhubung kewujudan
kehidupan Zaman Neolitik di
Malaysia. kata Cikgu Amin
kepada murid-muridnya.

Di manakah sumber rujukan


tersebut?

Galeri Sultan Azlan Shah

ii

Jabatan Muzium dan


Antiukuiti, Malaysia

ii
i

Pusat Penyelidikan Arkeologi


Malaysia, USM

i
v

Institut Penyelidikan
Perhutanan Negara (FRIM)

i dan ii

i dan iv

ii dan iii

iii dan iv

X dan Y ialah....

Cincin

ii

Gelang

ii

Anting-anting

42

Apakah ciri yang dapat menbezakan


masyarakat Zaman Logam dengan
masyarakat Zaman Neolitik?
I.

Hidup secara menetap

II. Menjalankan sistem barter


III. Mempunyai kepercayaan
IV. Mempunyai adat resam
A. I ,II dan III
B. I , II dan IV
41

Antara berikut yang manakah ciri


masyarakat Zaman Logam?
I.

C. I , III dan IV
D. II , III dan IV

Lokasinya di Sungai Tembeling,

43 Penyataan berikut merujuk kepada

Pahang

ciri penempatan .

II. Peralatan

yang

digunakan

diperbuat daripada gangsa dan


besi

Masyarakat

Zaman

Logam

hidup

secara menetap dan berhampiran


dengan sungai

III. Hidup

secara

menetap

dan

mempunyai adar resam


Antara
IV. Kegiatan utama ialah memungut
hasil

hutan

dan

berikut,

menerangkan

memburu

yang
ciri

manakah

penempatan

tersebut?

binatang
I.

Bercucuk tanam

II.

Menternak binatang

III.

Mempunyai adat resam

IV.

Menggunakan alatan batu

A. I , II dan III
B. I , II dan IV
C. I , III dan IV
A. I , II dan III
D. II , III dan IV
B. I , II dan IV
C. I , III dan IV
D. II , III dan IV

44 Antara berikut yang manakah bukan

IV. Mempercayai kuasa luar biasa yang

ciri masyarakat Zaman Logam?

terdapat pada sungai

A. Hidup menetap

A. I , II dan III

B. Tidak tinggal di dalam gua


C. Mempunyai

kepercayaan

B. I , II dan IV

dan

pegangan hidup
D. Menjalankan

C. I , III dan IV
kegiatan

D. II , III dan IV

perdagangan dan tukar barang

47 Masyarakat Zaman Logam telah dianggap


masyarakat

yang

bertamadun.

Mengapakah berpendapat sedemikian?


45

Apakah ciri-ciri penempatan masyarakat


Zaman Logam?

Mereka hidup secara menetap

Hidup menetap

II

Tinggal berhampiran dengan sungai

II

Mempunyai adat resam

dan laut

III Ada yang tinggal di gua

III Kegiatan utama bercucuk tanam,

IV Hidup berpindah- randah

46

A.

I, II dan III

B.

I, II dan IV

C.

I, III dan IV

D.

II, III dan IV

menengkap ikan, menternak dan


berdagang
IV Menggunakan peralatan batu yang
lebih baik
A. I, II dan III
B. I, II dan IV

Mengapakah masyarakat Zaman

C. I, III dan IV

Neolitik dan Logam memilih sungai

D. II, III dan IV

untuk membina penempatan?


48

Antara

berikut,

yang

dikaitkan dengan Zaman Logam?

I. Mendapat sumber air dari sungai


II. Memudahkan mereka untuk menangkap

A. Pertanian
B. Perikanan

ikan

C. Penternakan
III. Memudahkan
masyarakat luar

perhubungan

manakah

dengan
D. Peralatan gangsa dan besi

49

Penyataan berikut merujuk kepada


penciptaan zaman Logam

51 Penyataan berikut merujuk kepada


penemuan

Kapak

Tulang mawas

Mata lembing

Senarai

D. I dan IV

kawasan

oleh

ahli

arkeologi.

di atas merujuk kepada

Sungai
Pahang

Lembah
Selangor

Tembeling,
Bernam,

penciptaan manusia Zaman Logam.


Apakah kegunaan peralatan Logam
yang dicipta oleh mereka?

Apakah yang ditemui oleh ahli


arkeologi

di

kawasan-kawasan

tersebut?

I. Bercucuk tanam
II. Menangkap ikan

A. Manusia Perak dan Tulang Mawas

III. Berburu binatang

B. Artifak tembikar yang digunakan


oleh manusia Zaman Neolitik

IV. Melombong bijih timah


C. Kapak genggam yang digunakan
A. I , II dan III

oleh manusia Zaman Paleolitik

B. I , II dan IV

D. Peralatan Logam yang digunakan


oleh manusia Zaman Logam

C. I , III dan IV

52. Penyataan

D. II , III dan IV

perkembangan
50

Antara peralatan berikut, yang


manakah

dijumpai

Logam?
I.

Sabit

II.

Tulang mawas

III.

Alat penetak

IV.

Kapak genggam

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV

pada

zaman

prasejarah.

berikut
teknologi

merujuk
peralatan

kepada
zaman

Teknologi X yang dimaksudkan di atas

D. I dan IV

ialah
A. Kayu
55 Apakah kepercayaan yang diamalkan
B. Tembaga

oleh masyarakat Zaman Logam?

C. Tembikar
A. Mengamalkan animisme

D. Gangsa dan besi

B. Tidak mempunyai pegangan


53 Antara peralatan yang dijumpai di

C. Menganut ajaran Hindu dan Buddha

Sungai Tembeling, Pahang ialah


D. Mempunyai kepercayaan dan pegangan

A. Beliung

hidup tertentu
B. Manusia Perak
56 Kepercayaan masyarakat Zaman Logam

C. Mata lembing

berbeza dengan masyarakat sebelumnya. Ini


D. Kapak genggam
54

Antara

berikut,

kerana mereka
peralatan

yang

manakah ditemui oleh ahli arkeologi


di Sungai Tembeling, Pahang yang
membiktikan
masyarakat

A. Memgebumikan mayat
B. Mengamalkan animism
C. Mempunyai kepercayaan

penempatan
Zaman

Logam

di

D. Memyembah pokok-pokok

Malaysia?
I. Kapak
II. Sabit
III. Tulang mawas

57 Pilih pasangan yang betul.


A. Gua Cha Logam
B. Tingkayu Paleolitik
C. Gua niah Neolitik

IV. Mata lembing


D. Changkat Menteri Logam
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV

58. Penyataan berikut merujuk kepada


tapak arkeologi.

C. Mesolitik
D. Paleolitik
60 Penyataan berikut merujuk kepada penempatan

Tapak arkeologi yang boleh dikaitkan


dengan rajah di atas ialah
I.

Gua Harimau, Perak

II.

Bukit Tengkorak, Sabah

III.

Changkat Menteri, Perak

IV.

Sungai Tembeling, Pahang

tersebut telah ditemui di kawasan


A. Gua Niah, Sarawak
B. Tingkayu, Sabah

D. Sungai Tembeling, Pahang

B. I , II dan IV
C. I , III dan IV
D. II , III dan IV

59 Penyatan berikut merujuk kepada


Lokasi zaman Prasejarah.

Nege
ri

Tapak
penempatan

Perak

Gua Harimau

Paha

Sungai

ng

Tembeling

Maklumat di atas merujuk kepada


lokasi Zaman Prasejarah di Malaysia.
Zaman tersebut ialah Zaman

B. Neolitik

Penempatan penduduk pada zaman

C. Bukit Jawa, Perak

A. I , II dan III

A. Logam

Zaman
Logam