Anda di halaman 1dari 3

DOA UNTUK SEGALA SAKIT

La Basa Thohurun insya Allah. (Tidak apa-apa, semoga penyakit ini menjadi
pencuci dari dosa-dosa insya Allah. (Buchory)

BISMILLAHI TURBATU ARDLINA BIRIQOTI BADLINA YUSYFA SAQIMUNA


BIIDZNI ROBBINA (dengan nama Allah tanah kami dengan ludah setengah dari
kami, semoga disembuhkan orang sakit ini dengan izin Tuhan kami)

*
Artinya: Ibn Abbas r.a berkata: Bersabda Nabi SAW: Siapa yang menjenguk
orang sakit yang belum tiba ajalnya, kemudian dibacakan doa ini 7 (tujuh) kali,
pasti Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Yaitu: Asalullahal adhim, robbal
arsyil adhim an-yasyfiyaka 7x (aku mohon kepada Allah yang Maha Agung,
Tuhan mempunyai Arsy yang Besar, semoga Allah menyembuhkan engkau 7x)

,
,
Allahumma Rabbannasi adzhibil basa isyfi antasyafi la syifaa illa syifauka
syifaan la yughadiru saqaman:

(Ya Allah Tuhan dan semua manusia hilangkan segala penyakit, sembuhkanlah,
hanya Engkau yang dapat menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali dari
padaMU, sembuh yang tidak dihinggapi penyakit lagi

, ,
.
Bismillahi arqika min kulli syaiin yudzika wamin syarri kulli nafsin auaini
hasidin minal rihil ahmar Allahu yasyfika bismillahi arqika.
(Dengan nama Allah saya mengobati kau dari segala yang mengganggu mu,
dan dari bahaya tiap nafsu atau mata penghasud dan dari rihul ahmar. Allah
yang menyembuhkan kau. Dengan nama Allah saya mengobati kau)


,
, :
: . :
--
Letakkan tangan di tempat dimana engkau merasa sakit, lalu bacalah: Bismillah
3x. Kemudian bacalah: Audzu biizzatillahi waqudratihi min syarri ma ajidu wa
uha dziru 7x. ( Aku berlindung kepada kemulyaan dan kekuasaan Allah dari
bahaya yang saya rasakan dan saya kuatirkan. (Muslim)


: :

: ,
, : ,
: , ::
: ,
: ,
, : ,
: ,
-Artinya: Abu Said Al-chudry r.a dan Abu Hurairah keduanya menyaksikan
bahwa Rasulullah SAW bersabda: siapa yang membaca: La ilaha illahu wallahu
akbar, maka akan dibenarkan (dijawab) oleh Tuhan: Benar Tiada Tuhan kecuali
Aku, dan Aku yang Terbesar. Dan jika kamu membaca: La ilaha illahu wahdahu
la syarikalahu, dijawab oleh Tuhan : Benar Tidak ada Tuhan kecuali Aku sendiri,
dan tiada sekutu bagiku. Dan jika membaca: La ilaha illahu lahul mulku walahul
hamdu, dijawab oleh Tuhan: Benar Tiada Tuhan kekuasaan kerajaan, dan jika
berkata: La ilaha illahu wala haula wala quwwata illa billah. Dijawab oleh
Tuhan: benar, tiada Tuhan kecauali Aku, dan tiada daya dan kekuatan kecuali
dengan bantuan pertolongan-KU, Nabi bersabda: siapa yang membaca semua
kalimat itu, ketika sakit kemudian mati dalam sakit itu, tidak akan dimakan api
neraka.