Anda di halaman 1dari 2

PENGISIAN KURIKULUM

-KREATIVITI & INOVASI


-SAINS & TEKNOLOGI

TATABAHASA

-PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

PERIBAHASA SINTAKSIS

-TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK)

TANDA BACA

-ILMU, NILAI MURNI, KEUSAHAWANAN

SISTEM EJAAN

MORFOLOGI

SEBUTAN & INTONASI


KOSA KATA

SISTEM
BAHASA

STRATEGI PdP
-PENGGABUNG JALINAN

PENDEKATAN
MODULAR

-PENYERAPAN
-PENILAIAN

MODUL KEMAHIRAN MENDENGAR

DSKP

-PENGAYAAN
-PEMULIHAN
MODUL KEMAHIRAN BERTUTUR

-PENTAKSIRAN SEKOLAH
MODUL KEMAHIRAN MEMBACA
MODUL KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD
KURIKULUM

KEMAHIRAN
BAHASA

STANDARD KANDUNGAN
BERTUTUR, MEMBACA & MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN

MENDENGAR,