Anda di halaman 1dari 2

DO'A

Allohuma soli ala sayidina wahabibina wasafiina,


wakarimina wamaulana muhammad, wasalim
warodiyallohu tabarokataala angkuli sokhabati rosulilahi
ajmain
Alhamdulillaahirobbilalamiin
Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi
niamahu wayukafi majidah, ya robbana lakalhamdu kama
yambaghi lijalalika waadimi sultonik
Allohumma ya Allah Tuhan Yang Maha Mengetahui
Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi segenap warga
Gudep SMP Negeri 1 Dukuhturi, dimana pada hari ini
Gudep SMP N 1 Dukuhturi mengadakan perkemahan
orientasi Warga baru. Saat ini pula kami sedang
berhimpun bersama dalam rangka pembukaan Perwaba.
Oleh karena itu ya Allah Tuhan yang maha bisa, Berikanlah
kami kekuatan agar pelaksanaan Perwaba dapat berjalan
lancar.
Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian
diantara kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan
kepada Kakak Kakak Pembina kami dalam mendidik, agar
kami semua mampu meneruskan estafet perjuangan
gerakan pramuka terutama di Gudep Tercinta SMP Negeri
1 Dukuhturi
Ya Allah Yang Maha Pemurah
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk
dan perlindungan - Mu dalam membina diri sehingga kelak
kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa
sebagaimana falsafah buah nyiur
Ya Allah Yang Maha Kuasa
Jadikanlah kami semua generasi penerus bangsa yang
mampu mengemban amanat para pendahulu supaya kami
dapat mempertahankan NKRI
Ya Allah Yang Maha Bijaksana

Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepadaMulah kami memohon pertolongan , maka kabulkanlah
doa dan permohonan dari hamba- Mu yang lemah ini
Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati
khasanah waqinaa adzaabannaar Subhanaa rabbika
rabbil izzati ammaa yashifuun
Wasalamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbilalamiin