Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS ITEM BAHASA MELAYU.

Bil

Isu
1.

Tindakan

BAHASA MELAYU KERTAS 2


(PENULISAN)
BAHAGIAN A:
I.
MURID MEMBINA AYAT
NAMUN BUKAN
BERDASARKAN
KEHENDAK SOALAN.

II.

I.

TANDA BACA DAN EJAAN


II.

BAHAGIAN B:
I.

MURID SUKAR MENCARI


ISI TERSIRAT.
I.
II.

BAHAGIAN C:
I.

GURU MEMINTA MURID


MEMBUAT KESIMPULAN.
MENGGUNAKAN KATA
KUNCI SEPERTI CARA
MENGATASI,KESAN DAN
AKIBAT,PUNCA DAN
KEPENTINGAN.

EJAAN DAN TANDA BACA


I.

II.

FORMAT

III.

SUKAR MENULIS
KARANGAN FAKTA.

II.
III.

2.

MURID DIBERI LATIH


TUBI DISAMPING
MENGGARISKAN
KEHENDAK SOALAN.
MURID DIMINTA
MEMERIKSA SEMULA
AYAT SAMADA MENEPATI
KEHENDAK SOALAN
ATAU TIDAK.
MEMBUAT PEMERIKSAAN
SILANG BERSAMA
RAKAN DAN DIAPANTAU
GURU

MEMBUAT PEMERIKSAAN
SILANG BERSAMA
RAKAN DAN DIAPANTAU
GURU
MENYALIN PETIKAN
YANG BERFORMAT
MENYALIN KARANGAN
BERFORMAT

BAHASA MEAYU 1(PEMAHAMAN)


SOALAN 16-20 :PUISI TRADISIONAL
I.
MURID SUKAR
MENTAFSIR PUISI
TRADISIONAL
II.
PERIBAHASA

I.

PERBANYAKKAN KOSA
KATA DAN LATIH TUBI.

II.

AMALKAN SEHARI
SEBUAH PERIBAHASA
UNTUK DIKUASAI

III.

CAKAP AJUK DAN CAKAP


PINDAH

III.

LATIHAN