Anda di halaman 1dari 12

SMK BANDAR BARU SALAK TINGGI SEPANG SELANGOR

PANITIA MATEMATIK
PERATURAN PEMARKAHAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016
MATEMATIK PT3
NO

JAWAPAN
( sebagai panduan sahaja, cara kerja selain daripada ini juga diterima)

(a) (i ) s = 69
t = 51
(ii) 120

MARKAH

JUMLAH
MARKAH

N1
N1
N1

(b) (i) ( 1.05 )

2
3

K1
N1

0.7
(ii) (48.5 3) + (25.4 + 48.5) + 5.75 or 145.5 + 73.90 + 5.75

K1
N1
10

225.15
(c)
2

30 , 50

15, 25

3,5

1,5

K1

1,1

2x5x3x5
150
Pelanggan ke-150
Terima jawapan calon menggunakan cara senaraikan
atau nisbah

K1
N1

2.

(a) Gandaan 6 : 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72


Gandaan 8 : 8,16,24, 32, 40,48,56,64,72,80
Tiga gandaan sepunya: 24,48,72
(b) ( i )
( ii )

5+

2.5 100

or 5 + 1.58 x 10 or 5 + 15.8

20.8
( i ) : Berkadaran
( ii ): Tidak Berkadaran

(c) Purata Jisim =

12.52 105

7
7

N1
K1
N1

(b) 3(a +2) or (h +1)(h 1)

P1

( h+1 )
12 a

K1

a+2
4 a (h1)

N1

10

(c) 3r 12 = 2r
r = 12
2(12) = 24
s = 12

10

K1
K1
N1

(a) ( i ) C
(ii) 2a2 - 12ab + 3ab 18b2
2a2 -9ab 18b2

3 ( a+2 )
( h+1 )( h1 )

K1
N1
N1
NI

1.5 kg
1500 g

3.

P1
P1
P1

P1
N1
or 24 s + 3s + 12 = 180
KI
NI

4.

(a)

(i)

P1

1
4

P1
( ii )

3
5

P1
( ii )

7
8

10

P1

(b) Jejari bulatan besar = 21 or jejari bulatan kecil = 10.5


Luas kawasan tertinggal = luas bulatan besar luas 2 bulatan kecil

22
( 7
(

22
7

22
212 ) or 2 ( 7

10.52 )

22
7

10.52 )

212 ) - 2 (

or
1386 2(346.5)
693

K1
K1
N1
K1
K1
N1

(d) Bilangan hari selasa = 1 500 or Bilangan hari rabu = 2 500


or bil hari khamis = 4000

Semua titik diplot dengan betul


Sambungan titik menghasilkan graf garis dengan betul dan

tepat

(a)
5.

Perentas/Chord

Diameter/Diam
eter

Jejari/Radius

P1

P1

P1

(b) (i) Garis AH/HA


(ii)

P1

Lokus X
4

10

Lokus Y

G
Lokus X dilukis betul
Lokus Y dilukis betul
Tanda persilangan betul

(c)

6.

K1
K1
N1

(i) 90 or 270
(ii) lawan arah jam or arah jam
(iii) (7,4)

P1
P1
P1

(a)
48

Sudut reflek
Reflect angle

P1
10

236

Sudut tegak
Right angle

P1

90

Sudut tirus
Acute angle

P1
5

(b) (i) u = - 1
(ii) 12w 2w = 24 -14 or 10w = 10, or 6w w = 12 7 or 5w = 5
w=1

N1
K1
N1

(c) 18F2m = 2T2


2

T =

18 F m
2

K1

or T2 = 9F2m

K1
2

T =

T = 3F

7.

18 F2
2

or T2 =

9 F2 m

K1

N1

(a) (i) 7
(ii) 10

P1
P1

(b) ( i ) y = -3 , 0

K1

( ii ) Paksi-x dan paksi-y dilabel dengan betul dan seragam


6 titik diplot dengan betul

Graf dilukis licin dan melalui semua titik


Nota: 4 atau 5 titik diplot betul K1
(c)
Semua
ukuran
betul dan
tepat
Semua
sisi
dilukis
betul

10
K1
K2
N1

Sambungan betul dan lurus


Nota: P1 untuk 3 sisi yang betul

N3
8.

(a)

(b) ( i ) 50

j
24

or

10

Pepejal
Solid

50 x

(24 60)
Nama Pepejal
Solid Name

Jarak = 20
km

( ii ) 50

18
m

Piramid/pyramid

Prisma/prism

P1P1

Bilangan Permukaan
Number of Faces

or 50m = 18 or 0.36 or setara


m = 21.6 minit

K1
N1

(c) ( i )
P

K1
Q

N1

Binaan 110 1 dengan betul


Binaan 90 1 dengan betul
Sambungan PS atau lengkap
( ii ) RS = 5 1

K1
K1
NI
N1
9.

(a)
(i)

1
hk=5
3

P1
10
P1

( ii )
( iii )

9ab +10=0
4y

3 x+1

P1

P1
K1

( b ) DE = 10
15 8 or CD = 7 or CB =15

N1

Perimeter = 36

N1
K1
K1
N1

(c)(i) 8
7

( ii )
)-5
3
9
2 7

9(10)
8 7
or

8 7 or setara

56
10.

(a) x < 46
x + 2 < 46 +2
x + 2 < 48
( b ) Tidak layak kerana jisim Zainal kurang daripada jisim minimum
48.5 kg.

b) ( i ) Luas ABC ialah

1
2

N1
N1
10

x 7 x t = 21
t =

21

2
7

K1

t=6

N1

tinggi = 6
h-2 = 6
h=8
( ii ) Panjang AB = (

P1

K1
N1

( 4 (3 ) ) +(22)
2

=7

P1
N1

(b) ( i ) SQ = 10 or SR = 8 cm
3
tan a = 4

N1

( ii ) PS = 24

Disediakan oleh:
Pn Che Azhani Che Omar
Smkbbst
27/8/2016

LAMPIRAN NO 7 (b) (ii)

10

10

1
-2

-4

-6

11

12

Anda mungkin juga menyukai