Anda di halaman 1dari 18

Rancangan Pengajaran Slot

Kelas

Tarikh

Masa

: 30 minit

Bil. Murid

: 25 orang

Umur

: 5 dan 6 tahun

Modul

: Bertema

Tema

: Diri Saya

Subtema

: Kebersihan

Tajuk Aktiviti

: Amalan Kebersihan Diri

Standard Kandungan

: PFK 3.1

Menjaga kebersihan diri.

Standard Pembelajaran

: PFK 3.1.8

Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri.

Kesepaduan Tunjang

: ST 1.1.2

Menunjukkan sikap sistematik,


bekerjasama, bertanggungjawab

Standard Pembelajaran Slot

: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat :

Pengetahuan Sedia ada

(i)

Menyebut dan menamakan peralatan kebersihan


diri seperti sabun, berus gigi, pengetip kuku dan
syampu.

(ii)

Menunjukkan sikap bekerjasama dalam aktiviti


berkumpulan memadan gambar dan kad
perkataan.

(iii)

Menyatakan
kesan
kebersihan diri.

tidak

mengamalkan

: Murid telah biasa melihat peralatan kebersihan diri di rumah

Kemahiran Berfikir (KB)

: Mengenal pasti, menerangkan sebab

Fokus MI

: Kecerdasan Interpersonal dan Intrapersonal

Penerapan Nilai (PN)

: Kasih Sayang, Kerjasama dan Kebersihan

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

: Kotak, kad bergambar, kad perkataan, persembahan


slide, kertas lukisan dan gam

Kosa Kata

: Sabun, berus gigi, pengetip kuku dan syampu

LANGKAH

ISI PELAJARAN

/ MASA
-

Kotak misteri yang

AKTIVITI MURID

Murid diminta untuk


mengambil alat di

mengandungi

dalam kotak misteri.


Murid-murid
menyebut alat yang

peralatan

CATATAN/ABM
BBM : Kotak,
peralatan
kebersihan diri
KB : Mengenal
pasti

ditunjukkan oleh

membersihkan diri

rakan mereka.

Set Induksi
(3 minit)

Tunjuk cara

Seorang murid

BBM : Kotak,

menggunakan

dipanggil untuk

peralatan

peralatan kebersihan

menunjuk cara

kebersihan diri

Langkah 1

diri seperti mengetip

menggunakan

Fokus MI :

(7 minit)

kuku dan memberus

peralatan

Intrapersonal

gigi.

kebersihan diri

PN : Kebersihan

diikuti oleh muridmurid lain.


Langkah 2

Padanan gambar

Murid dibahagikan

BBM : Kertas

peralatan kebersihan
dengan kad

perkataan

kepada 4 kumpulan
Setiap kumpulan
diberikan sehelai
kertas lukisan dan
kad gambar
peralatan
kebersihkan diri

lukisan, kad
gambar, kad
perkataan, gam
Fokus MI :
Interpersonal
PN : Kerjasama,
Kasih sayang

yang berbeza.
Setiap kumpulan
diminta untuk
menampal kad

Pengetip kuku

bergambar yang
diberikan di atas
-

kertas lukisan.
Setiap kumpulan
diminta untuk

Akibat tidak ketip kuku


Kuku buruk

mencari dan

(10 minit)

menampal kad
gambar dan kad
perkataan berkaitan
yang telah
diselerakkan di atas
-

lantai.
Setiap murid
digalakkan
bekerjasama dalam
menjalankan aktiviti
memadan dan
menampal kad
gambar dan kad

perkataan.
Murid-murid menilai
hasil kerja mereka
dengan bimbingan

guru.
Murid-murid

BBM :

Langkah 3

Kesan tidak menjaga

(5 minit)

kebersihan diri melalui

ditunjukkan

Persembahan

persembahan slide

gambar-gambar

slide

Gigi rosak

kesan tidak

KB :

menjaga kebersihan

Menerangkan

diri melalui

sebab

persembahan slide

PN : Kasih

sambil bersoal

sayang

jawab bersama

Rambut gugur

guru.

Kuku rosak
Badan berdaki

Nasihat :
Penutup
(5 minit)

Murid mendapat

PN :

Mengamalkan kebersihan diri

nasihat

Kebersihan,

dalam kehidupan seharian

mengamalkan

Kasih sayang

kebersihan diri
dalam kehidupan
seharian

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT


Kelas

: -

Tarikh

: -

Masa

: 8.30 9.10 pagi (40 minit)

Bil Murid

: 25 Orang

Umur

: 4 hingga 6 tahun

Tema

: Diri Saya : Keselamatan Diri

Modul

: Bertema

Tunjang Utama

: Perkembangan Fizikal dan Estetika

Standard Kandungan

: PFK 5.2 Mengamalkan langkah keselamatan diri

Standard Pembelajaran

: PFK 5.2.10 Menjaga keselamatan diri.

Kesepaduan Tunjang

: KTI 1.1.5 Mewarna gambar dalam ruang tertentu.


KTI 2.1.11 Menyanyi mengikut mud lagu ( riang dan
bersemangat)

Standard Pembelajaran Slot

: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


I.
menunjuk cara melintas jalan dengan betul.
II.
meningkatkan kemahiran motor halus melalui aktiviti
mewarna.
III.
menyanyi lagu Melintas Jalan sambil melakukan
pergerakan mudah.

Pengetahuan sedia ada

: Murid-murid pernah melihat lampu isyarat,mengetahui


konsep kanan kiri dan warna

Kemahiran berfikir (KB)

: Menjana idea,mengikut turutan,membuat keputusan

Fokus Multiple Intelligent (MI)

: Kinestetik, muzikal,visual-spatial

Penerapan nilai (PN)

: Bersemangat,keyakinan,mendengar arahan,kerjasama

BBM

: Model lampu isyarat, slide show dan lembaran kerja, lagu

Kosa kata

: lampu isyarat, kiri, kanan, keselamatan

MASA/
LANGKAH

ISI PELAJARAN

Set Induksi
(5 minit)

- Situasi di mana guru terlihat


seseorang yang sedang
melintas jalan hampir
dilanggar kerana tidak
mematuhi lampu isyarat.

AKTIVITI

-Guru menceritakan
situasi kepada murid
-Murid memberi respon
terhadap situasi yang
diceritakan.

CATATAN

BBM : PN :
Memberi
perhatian
KB :
Menjana idea

Langkah 1
( 5 minit)

-Tayangan slide model lampu


isyarat

-Guru menunjukkan
tayangan slide kepada
murid.
- Murid melihat gambar
lampu isyarat yang
ditunjukkan oleh guru.

-Soal jawab
Contoh soalan guru:
- Apakah gambar yang
ditunjukkan ini?

Langkah 2

Murid menjawab soalan


guru.

- slide show tentang fungsi


dan warna lampu isyarat iaitu
lampu isyarat mempunyai
tiga warna.

-Guru menayangkan
slide show sambil
menerangkan kepada
murid.

Warna merah = berhenti,


warna kuning = bersedia
berhenti
warna hijau =berjalan.

-Murid memberikan
tumpuan semasa guru
menerangkan tentang
fungsi dan warna lampu
isyarat.

-slide show lampu isyarat


untuk pejalan kaki
warna merah = berhenti
warna hijau = berjalan.

-Murid mendengar
penerangan guru dengan
teliti..

-Soal jawab

-Murid menjawab

BBM : -tayangan
gambar Model
lampu isyarat dan
-laptop

PN :
Mendengar
arahan,
semangat,
Kerjasama,
keyakinan
KB :
Menjana idea

BBM : lembaran

(10 minit)
Contoh soalan guru:
-Siapa yang tahu cara
melintas jalan?
-Siapa tahu kanan dan kiri?
- kepentingan lampu isyarat
kemudian mengajar murid
cara melintas jalan yang
betul

dengan pelbagai
jawapan dengan penuh
bersemangat.
-Guru menyatakan
bahawa sebelum kita
melintas jalan, kita
mestilah mengetahui
lampu isyarat.

kerja
PN :
Mendengar
arahan,
semangat
KB:Menjana idea,
Membuat
keputusan

-Guru menerangkan
kepada murid.
-Murid mendengar
penerangan yang telah
diberikan oleh guru.

Langkah 3
(10 minit)

- Lakonan seperti melintas


jalan.

-Guru menyuruh murid


beratur.
- -Murid beratur mengikut
arahan dan melakonkan

-Lembaran Kerja: Mewarna

-Guru memberikan
lembaran kerja kepada
murid.
-Murid menerima
lembaran kerja dari guru
dan menyiapkan kerja
tersebut.
-Guru mengajar murid
menyanyi.
-Murid mematuhi arahan
yang diberikan oleh guru.

Nyanyian lagu bertajuk


Melintas Jalan.

BBM : Lagu
PN : semangat
KB:Menjana idea

Penutup
(5 minit)

-Bersoal jawab serta


mengimbas kembali tentang
pembelajaran pada hari ini.
-Nasihat kepada murid agar
melintas jalan dengan
berhati-hat

-Guru meminta semua


murid berdiri dan
menyanyi bersama guru.
-Murid memberikan
kerjasama dan menyanyi
dengan penuh
semangat.
-Murid menjawab
pertanyaan guru.
-Murid mendengar
nasihat yang diberikan
oleh guru.

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

BBM : PN :kerjasama
KB :Menjana idea

Kelas
Tarikh

:
:

Masa

: 30 minit

Bil. Murid

: 25 orang

Umur

: 4 6 tahun

Modul

: Bertema

Tema

: Keselamatan

Tunjang utama

: Tunjang Perkembangan Fizikal Dan Estetika

Tajuk

: Keselamatan Diri

Standard Kandungan

: PFK 5.1 Mengenali sumber yang menyebabkan


kemalangan atau bahaya.

Standard Pembelajaran

: PFK 5.1.3 Mengenalpasti objek atau bahan yang boleh


mendatangkan bahaya di lokasi berikut:
Rumah,Sekolah, Taman permainan, Tempat awam

Kesepaduan Tunjang

: BM 2.1.3 Berbual dengan ayat yang mudah dengan sebutan


yang betul.
PM 12.11 Melakukan aktiviti secara berkumpulan.

Standard Pembelajaran Slot : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1) Membezakan perkara yang boleh mendatangkan bahaya
dan tidak boleh mendatangkan bahaya.
2) Murid menyebut objek-objek yang merbahaya seperti:
pisau, garfu, dapur dan pemanas air.
Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah melihat objek merbahaya di rumah.

Kemahiran Berfikir

: Menaakul, membuat kategori

Fokus Multiple Inteligent

: Kinestetik, verbal linguistik

Penerapan Nilai

: Kerjasama

Bahan Bantu Mengajar

: Peralatan masakan seperti pisau, garfu, dapur dan pemanas


air

Kosa Kata
MASA /
LANGKAH

: Pisau, garfu,dapur dan pemanas air


ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

Set Induksi
( 5 minit)

Kad imbasan
bergambar objek
yang merbahaya
seperti:
Pisau
Garfu
Pemanas air

-Guru membawa kotak


misteri.
-Guru meminta murid
mencari kad imbasan
bergambar di dalam kotak
misteri.
-Murid memilih kad
imbasan di dalam kotak
misteri.

Langkah 1
( 5 Minit)

- Tayangan video tentang


objek yang boleh
mendatangkan bahaya.

-Guru bersoal jawab


tentang video objek yang
boleh mendatangkan
bahaya.
-Murid memberi respon

Langkah 2
( 10 Minit)

-Lakonan mengikut situasi


seperti:
Penggunaan alatan
merbahaya seperti
pisau
Penggunaan alatan
merbahaya seperti
cerek air
-Sesi soal jawab:
Bagaimanakah cara
memegang garfu
dengan betul?
Di manakah tempat
yang selamat
menyimpan cerek
air?

-Guru meminta murid


melakonkan situasi alatan
merbahaya seperti
menggunakan alatan
pisau dan cerek air.

Langkah 3

Tayangan slaid
powepoint bertajuk:

(5 minit)
Keselamatan Di
Prasekolah

-Murid menjawab soalan


yang diberikan.

-Murid diminta
membezakan objek yang
merbahaya dan tidak
secara berkumpulan.
- Murid berbincang secara

Kad Imbasan
Kotak misteri

Aktiviti interaktif di
dalam komputer

Linguistik
Kinestetik

BBM: Aktiviti interaktif


di dalam komputer
KB: Menyelesaikan
Masalah
Kreatif

Linguistik
Kinestetik

PN: Bekerjasama

Penutup
( 5 minit)

- Soalan:

Apakah yang
anda belajar
hari ini?

kumpulan untuk
menyelesaikan masalah

KB: Membanding
beza

-Guru memperkukuhkan
isi pelajaran dengan
bersoal jawab
-Murid menjawab soalan
yang diberikan.

Linguistik
KB: Menyelesaikan
masalah

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT


Kelas

Tarikh

Masa

Bil Murid

: 25 orang

Umur

: 5 dan 6 tahun

Modul

: Bertema

Tema

: Diri Saya

Subtema

: Anggota Badan

Tunjang Utama

: Fizikal dan Estetika

Standard Kandungan

: PFK 3.1 Menjaga kebersihan diri


PM 15.1 Mengamalkan sikap berdikari dalam
pengurusan diri

Standard Pembelajaran

: PFK 3.1.5 Menggosok gigi dengan cara yang betul

Kesepaduan Tunjang

: PM 15.1.2 Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan

Standard Pembelajaran Slot

: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid


dapat:
i) menggosok gigi dengan cara yang betul

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah menggosok gigi

Kemahiran Berfikir (KB)

: Menyatakan

Fokus Multiple Inteligent (MI)

: Intrapersonal

Penerapan Nilai (PN)

: berani

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

: slaid gambar, video, berus gigi, ubat gigi, model gigi,


air, cawan

Kosa Kata

MASA /

: gosok

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

LANGKAH
Set Induksi
(5 minit)

- Peralatan memberus gigi

- Guru menunjukkan slaid

seperti :

gambar peralatan memberus

a) berus gigi

gigi.
- Murid menyata setiap

BBM :
slaid gambar
berus gigi,
ubat gigi

peralatan memberus gigi.

b) ubat gigi

Langkah 1
(20 minit)

- Video cara menggosok


gigi dengan betul.

- Murid melihat video tersebut.

BBM :

- Murid mengikut aksi guru

video cara

memberus gigi.

memberus

gigi, model
gigi, berus gigi

- Tunjuk cara memberus


gigi dengan betul.

Langkah 2
(20 minit)

Langkah 3
(10 minit)

- Aktiviti memberus gigi

- Murid melakukan simulasi

dengan cara yang betul.

memberus gigi dengan betul.

BBM :
berus gigi,

- Guru membimbing murid-

ubat gigi,

murid.

cawan, air

- Ulang cara memberus

- Guru memanggil murid

MI :

gigi.

secara rawak dan menyuruh


mereka menunjukkan semula
contoh menggosok gigi

Intrapersonal
PN :

dengan cara yang betul.


berani
- Murid menunjukkan semula
cara memberus gigi dengan
betul di hadapan kelas.

Penutup

Soalan :

(5 minit)

a) Apa yang kamu rasa


selepas memberus gigi?
b) Kenapa perlu memberus

- Guru bersoal jawab dengan


murid.
- Murid menjawab setiap
soalan guru.

gigi?
c) Berapa kali kita perlu
memberus gigi dalam
sehari?

5.0 RANCANGAN PELAJARAN SLOT

Kelas

: Prasekolah

Tarikh

: 13 / 3 / 2014

Masa

: 8.00 8.40 pagi (40 min)

Bilangan Murid

: 25

Umur

: 6

Tunjang Utama

: Tunjang perkembangan fizikal dan estetika

Modul

: Bertema

Tema

: Diri saya

Sub tema

: Kebersihan

Standard kandungan

: PFK 3.1 Menjaga kebersihan diri

Standard Pembelajaran

: PFK 3.1.5 Menggosok gigi dengan cara yang betul.

Kesepaduan tunjang

: BM 1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons

Standard Pembelajaran slot

: Pada pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat :


1) Menggosok gigi mengikut cara yang betul
2) Menyanyi lagu Bersih Diri.
3) Menyebut peralatan menggosok gigi seperti berus
gigi, ubat gigi, cawan

Pengalaman Sedia Ada

: murid pernah menggosok gigi dalam kehidupan


seharian

Kemahiran Berfikir

: menyatakan

Pelbagai Kecerdasan

: Kecerdasan Linguistik dan Kecerdasan Interpersonal

Penerapan nilai

: Kerjasama, bersyukur

Alatan dan Bahan

: Berus gigi, ubat gigi, cawan computer riba

Fokus MI

: Kecerdasan natural, intrapersonal

Kosa Kata

: memberus, gosok,gigi, gusi

MASA
Set Induksi
(5 Minit)

KANDUNGAN
Nyayian Lagu
Bersih Diri
Lirik lagu Besih Diri
Saya ada gigi
cantik sekali

AKTIVITI
1. Guru membawa murid ke
kawasan morning circle.
2. Murid-murid diminta
mendengar lagu.
3. Guru menyanyi lagu dan

NOTA
Lagu : Bersih
Diri
FMI:
kecerdasan

saya gosok gigi


setiap hari mari,mari,mari,
mari bersih diri
Hey.
Perkembangan
Memperkenalkan alat
dengan menggunakan
bahan maujud

Langkah 1
(10 Minit)

Berus gigi
Ubat gigi
Cawan plastik

didengar oleh murid.


4. Murid menyanyi bersama
guru.
1. Guru menunjukkan
peralatan menggosok gigi
kepada muri-murid.
2. Murid meneka objek
ditunjukkan oleh guru dan
menamakannya.
3. Guru bersoaljawab dengan
murid tentang fungsi dan

muzik
BBM: carta
lagu
BBM:
Berus gigi,
Ubat gigi,
cawan plastik
FMI: linguistik
Nilai:
Bersyukur

kegunaan bahan.
4. Guru Menerangkan
kegunaan bahan.

Demonstrasi menggosok
gigi

1. Murid-murid diminta untuk


beratur secara melintang.
2. Guru menunjukkan model

1. gunakan

Langkah 2
(10 Minit)

gigi dan cara untuk

pergerakan lembut

menggosok gigi kepada

ke atas dan ke

murid-murid.

bawah
menggunakan

BBM:
Model gigi,
berus gigi,
ubat gigi,
Kesepaduan:
(BM 1.1.7)
KBKK:
Mengenalpasti
bahagian kecil

dan
keseluruhan
hujung berus.
2. Untuk
membersihkan
permukaan
mengunyah gigi
(occlusal surface),
berus dengan
gerakan mundarmandir untuk
mencapai bahagian
belakang gigi.
3. Bersihkan lidah dari
belakang ke hujung
lidah untuk 10 saat.
Langkah 3
(10 Minit)

Menggosok gigi bersama


guru

1. Murid diminta ke tempat


memberus gigi.
2. Guru mengagihkan alat
yang digunakan untuk
menggosok gigi.
3. Murid menggosok gigi
dengan bimbingan guru

Penutup
(5 Minit)

Refleksi
Lirik lagu Besih Diri
Saya ada gigi
cantik sekali
saya gosok gigi
setiap hari mari,mari,mari,
mari bersih diri
Hey.

1. Murid diminta menyebut


untuk cara memberus gigi
dengan cara yang betul.
2. Guru putarkan lagu Bersih
diri.
3. Murid diminta menyanyi
bersama.

BBM:
berus gigi,
ubat gigi,
cawan plastik
KBKK:
Mengenalpasti
bahagian kecil
dan
keseluruhan
lagu Bersih
diri.

Anda mungkin juga menyukai