Anda di halaman 1dari 4

Salinkan semula ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul.

(20%)

1. encik hasan datang dari tanjung malim


____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. fausan bersembahyang di masjid negara


___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. datuk saya memandu kereta proton waja


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. sufian dan jun xuan bersiar-siar di taman bunga


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.

binatang kesayangan saya ialah si tompok

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

A.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. (10%)


pengorbanan

nasihat

sering

menjamin

mendorong

jasa

menerima

Pak Abu dan isterinya _______________________ bekerja bersungguh-sungguh


untuk menyara kelima-lima anaknya yang masih bersekolah. Mereka
________________________ anak-anaknya belajar dengan tekun untuk
_______________________ masa depan mereka. Anak-anak Pak Abu menghargai
_____________________________________ ibubapa mereka dan berjanji akan
mendengar ________________________ mereka untuk belajar bersungguh-sungguh di
sekolah.
Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. (100%)
1.
berpesan:
__________________________________________________
_________________________________________________________
2.
berjanji: _____________________________________________________
_________________________________________________________
3.
mendidik:
__________________________________________________
_________________________________________________________
4.
berbudi bahasa: _________________________________________
______________________________________________________________
5.
menyayangi: _________________________________________________
_________________________________________________________
2.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. (10%)


isteri
bersungguh-sungguh

berjanji

mendorong
tekun

menghargai

Pak Silva dan ________________ nya bekerja dengan ______________ untuk


menbiayai kedua-dua anaknya yang masih bersekolah. Mereka _____________ anakanak mereka belajar dengan _______________ untuk menjamin masa depan
mereka. Anak-anak Pak Silva __________________ pengorbanan ibubapa mereka dan
_________________ akan mendengar nasihat mereka untuk belajar bersungguh-sungguh
di sekolah.

berguna

berkerjasama

segar

menolong

askar

Rajin

Isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan sinonim di atas:


bergotong-royong = _____________________
tentera = ______________________________
nyaman = _____________________________
berfaedah = ____________________________
membantu = ____________________________
tekun = _______________________________
===============================================
malas

sengsara

sedih

kacau-bilau

datang

benci

Isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan antonim di atas:


aman = __________________________________
gembira = ________________________________
bahagia = ________________________________
tekun = __________________________________
sayang = _________________________________
pulang = _________________________________

Susunkan ayat di bawah :


1.

hidup * Samy * bahagia * Keluarga *aman * dan

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.

murid * Ali * Tahun * Biru * Dua * merupakan

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3.

Taman Mawar * di * tinggal * Dia * ibubapanya * dengan

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4.

rumah * kawasan * cantik * mereka * bersih * dan * bergoyong-royong *

Selepas *
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5.

alam sekitar * suka * Mereka * yang * akan * bersih * nyaman * dan *

udaranya
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________