Anda di halaman 1dari 2

AWIT NG PAPURI

AWIT NG PAPURI

://

Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang Kanyang ngalan.

Purihin Sa y awitan at papurihan magpakailanman. . .

(lahat) at papurihan magpakailanman! (ooohhh)

I.

Nilikha Na ang langit at lupa. Nilikha Na ang araw at bwan.

Nilikha Na ang mga isdat ibon, mga gubat at karagatan.

Tunay Sang Banal at Dakila, purihin ang Kanyang Ngalan.

Ang lahat ng nilikha Na mabuti, pinagyaman Na ng lubusan.

II. Nilikha ng Panginoon ang tao sa sarili Nang larawan.

Nilalang Na ang sangkatauhan, binigyan Na ng karangalan.

Tunay Sang Banal at Dakila, purihin ang Kanyang Ngalan.

Kahit nagkasala ang tao, minahal pa rin ng lubusan.

III. Ito ang tipanan ni Yaweh, sa lahat ng Kanyang nilalang.

Ako ang inyong Panginoon, ikaw ang tangi Kong hinirang

Tunay Sang Banal at Dakila, purihin ang Kanyang Ngalan.

Pinagpapala ang mga taong sa Kanya ay tapat kailanman.

Coda:

Purihin Sa y awitan at papurihan magpakailanman. . . (ooohhh)