Anda di halaman 1dari 10

SULIT

1

BAHAGIAN A

[ 20 markah ]

011
011

Soalan 1 hingga 16

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1

tidak dibenarkan bermain di sini,” kata pengawal keselamatan itu kepada Azmi dan Chin Man

 

A Kita

B Kami

C Kamu

D Mereka

2

“Sebentar lagi

akan

ke balairung untuk majlis bersama rakyat,” kata

bendahara kepada semua panglima.

A tuanku……bertakhta

B baginda… berangkat

C beta…….mencemar duli

D patik……merafak sembah

 

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

011

2

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

2 Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 3 Puan Laila daging dengan sebilah pisau hingga lumat.

3

Puan Laila

daging dengan sebilah pisau hingga lumat.

A menghiris

B menyiang

C memotong

D mencencang

4

Pendekar Mustar sangat

bersilat ketika bertarung menentang musuhnya.

A pantas

B cergas

C cerdas

D tangkas

5

Marzuki memberi

peliharaannya makan sayur kangkung.

A pepatung

B jejentik

C kekura

D lelabah

 

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

011

3

6 Pemuda itu telah

pintu rumah tersebut ketika kebakaran berlaku demi

menyelamatkan seorang kanak-kanak.

A diterjah

B terjahan

C menerjah

D menerjahi

7 di kawasan itu musnah diserang ulat menyebabkan para petani mengalami kerugian.

A rumput-rampai

B sayur-mayur

C tanah-tanih

D kayu-kayan

8 Barangan seramik di galeri ini dibuat daripada

A tanah liat

B tanah gambut

C tanah pusaka

D tanah keras

putih.

9 Lebih baik kamu membaca buku

A daripada

B sejak

C pada

D dari

SULIT

membuang masa dengan sia-sia.

[Lihat halaman sebelah]

011

4

10

Tuangkan adunan ke dalam

,

sejukkan di dalam peti sejuk.

A Akhirnya

B Kemudian

C Lagipun

D Justeru

11

Majlis Anugerah Murid Cemerlang

diadakan pada minggu hadapan.

A pernah

B belum

C akan

D sedang

12

Air sirap akan lebih enak jika dicampurkan dengan

ketul ais.

A semua

B separuh

C segala

D beberapa

 

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

011

5

Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah.

5 Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah. 13 Seorang pengakap ditugaskan menyalakan kayu api untuk A

13 Seorang pengakap ditugaskan menyalakan kayu api untuk

A menjerang

B merebus

C mengukus

D menanak

air.

Soalan 14 dan 15 pilih ayat sama maksud dengan ayat yang diberi.

14

“Pada pendapat saya, penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan,” kata Ramzi

kepada Ramli.

A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman.

B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan.

C Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu,

D Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili.

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

011

6

15 Kerja-kerja menambak cerun bukit itu perlu disegerakan agar kejadian tanah runtuh itu tidak berulang.

Pilih perkataan seerti bagi cerun.

A condong

B curam

C sama

D sisi

Pilih ayat yang betul.

16

A Badanya terasa lemah kerana tidak berselera makan selama beberapa hari.

B Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar.

C Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding.

D Ahli gusti membaham lawannya sehingga pengsan.

SULIT

[Lihat halaman sebelah]

011

7

Soalan 17 - 20

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Haikal, John dan Leong bersahabat baik semenjak kecil lagi. Mereka hidup sekampung dan

bersekolah di sekolah yang sama. Ketiga-tiganya murid Tahun Enam. Mereka sentiasa

berlumba-lumba dalam pelajaran. Masing-masing ingin menduduki tempat teratas dalam kelas.

Semasa Peperiksaan Percubaan UPSR tempoh hari, ketiga-tiganya mendapat 4A. Di

dalam kelas mereka, John muncul pelajar terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, manakala

Leong mendapat markah tertinggi bagi Bahasa Inggeris. Haikal pula mendapat 100 peratus

dalam Matematik. Guru kelas mereka sungguh bangga dengan pencapaian ketiga-tiga muridnya

yang juga menjadi anak emas sekolah mereka itu.

Walaupun mereka saling berlumba dalam pelajaran, mereka tidak bermusuhan antara satu

sama lain. Malah, mereka saling membantu dalam menghadapi apa juga keadaan. Mereka belajar

bersama-sama, bermain bersama-sama danjika timbul masalah, mereka akan cuba

menyelesaikannya secara muafakat. Di kampung, mereka terkenal sebagai budak-budak yang

ringan tulang. Orang kampung juga sangat suka kepada mereka kerana mereka juga ringan

mulut. Mereka rajin menolong ibu bapa dan juga sentiasa bersedia membantu orang kampung.

Apabila berselisih dengan orang lain, mereka tidak pernah masam muka, sebaliknya menegur

orang itu dengan ramah.

17 Perkataan 'berlumba-lumba' dalam petikan di atas bermaksud

A berlawan

B bersaing

C beriringan

D berkejar-kejaran

SULIT

[Lihat halaman sebelah]

011

8

18

Antara berikut, manakah pernyataan yang salah?

A Haikal mendapat markah penuh dalam Matematik.

B John mendapat markah tertinggi dalam Bahasa Melayu.

C Leong mendapat markah penuh dalam Bahasa Inggeris

D Haikal, John dan Leong mendapat 3A dalam peperiksaan percubaan UPSR sekolah mereka

19

Semua simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan di atas membawa maksud yang baik, kecuali

A anak emas

B ringan tulang

C ringan mulut

D masam muka

20

Apakah peribahasa yang sesuai menggambarkan persahabatan mereka?

A Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat

B Bagai aur dengan tebing

C Bagai isi dengan kuku

D Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

011

9

BIL

 

Maklumat Soalan (JADUAL SPESIFIKASI ITEM)

ARAS SOALAN

 

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHAGIAN A

RENDAH

SEDERHANA

TINGGI

 

KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA ( MORFOLOGI )

 

1

Kata ganti nama

1

2

 

2

Kata kerja transitif

3

   

3

Kata adjektif

     

(

sifat/keadaan )

4

4

Kata tugas

     

(

kata bantu )

11

(

kata sendi nama )

9

(

kata bilangan )

12

(

penanda wancana )

10

5

Kata majmuk

8

   

6

Kata ganda

     

(

separa )

5

(

berentak )

7

7

Ketepatan kata

6

13

 

8

Kata banyak makna

   

15

 

KONSTRUK : SUSUNAN KATA DALAM AYAT ( SINTAKSIS )

 

9

Ayat penyata

   

16

10

Ayat sama maksud

     

(

cakap ajuk/pindah )

14

11

 

Teks

17

   
     

18

 
     

19

 
       

20

SULIT

011

10

JAWAPAN :

 

NOMBOR

JAWAPAN

 

1

C

2

B

3

D

4

D

5

C

6

C

7

B

8

A

9

A

10

B

11

C

12

D

13

A

14

C

15

B

16

A

17

B

18

D

19

D

20

C

SULIT

011