Anda di halaman 1dari 9

PERANCANGAN STRATEGIK 2017-2019

SK TAMAN DESA 2
1.

ANALISIS SWOT :

KEKUATAN (S)
S1: Guru yang terlatih dan berpengalaman
S2: Mempunyai kemudahan Bilik JQAF , makmal komputer
dan akses internet
S3: Insfrastruktur yang lengkap
S4: Suasana dalam bilik darjah yang menarik
S5: Kerjasama dari semua guru

KELEMAHAN (W)
W1: Murid lemah dalam sebutan huruf arab atau kalimah
arab .
W2 : Murid lemah dalam menyambung dan menceraikan
huruf arab.
W3: Murid kurang menguasai vocalbulary bahasa arab
W4: Pesekitaran sekolah
W5: Penguasan penggunaan kamus bahasa arab.

PELUANG (O)
O1: Hubungan yang baik dari pihak luar seperti PPD dan
Sek.Men dan Sek. Rendah yang lain
O2: Kediaman murid yang berdekatan dengan sekolah
O3:Sentiasa mendapat peluang untuk memasuki
pertandingan reka cipta
O4: Kerjasama dari AJK PIBG

ANCAMAN (T)
T1: Persekitaran perkampungan yang tiada bertutur bahasa
arab.
T2: Waris / ibu bapa tidak faham bahasa arab sebagai
pembimbing di rumah.
T3: Murid tidak membuat kerja rumah yang diberikan

2.

TOWS MATRIKS
KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1: Guru yang terlatih dan


berpengalaman
S2: Mempunyai kemudahan Bilik JQAF ,
makmal komputer dan akses internet
S3: Insfrastruktur yang lengkap
S4: Suasana dalam bilik darjah yang
menarik
S5: Kerjasama dari semua guru

W1: Murid lemah dalam sebutan huruf


arab atau kalimah arab .
W2 : Murid lemah dalam menyambung
dan menceraikan huruf arab.
W3: Murid kurang menguasai
vocalbulary bahasa arab
W4: Pesekitaran sekolah
W5: Penguasan penggunaan kamus
bahasa arab.

Dalaman

Luaran
PELUANG (O)
O1: Hubungan yang baik dari pihak luar
seperti PPD dan Sek.Men dan Sek.
Rendah yang lain
O2: Kediaman murid yang berdekatan
dengan sekolah
O3:Sentiasa mendapat peluang untuk
memasuki pertandingan reka cipta
O4: Kerjasama dari AJK PIBG
O5: Kemudahan ICT

ANCAMAN (T)
T1: Persekitaran perkampungan yang
tiada bertutur bahasa arab.

Strategi 1
Meningkat pencapaian lulus bagi
matapelajaran bahasa arab secara
menyeluruh.
Strategi 2
Meningkat pencapaian A dengan
memupuk minat murid terhadapan
matapelajaran bahasa arab dengan
menggunakan ICT dalam P&P

T2: Waris / ibu bapa tidak faham bahasa


arab sebagai pembimbing di rumah.
T3: Murid tidak membuat kerja rumah
yang diberikan

3.

Bil
.

MATRIKS RANKING

Strategi
1

Kriteria Pemilihan

Tahap kesukaran proses kerja*

Kompetensi staf yang bertanggungjawab

Sumber kewangan dan kos pembiayaan


terlibat*
Kemudahan infrastruktur dan
peralatan/kelengkapan*
Andaian keupayaan mengatasi halangan

4
5
6

Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk


mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan
visi
Akur kepatuhan dengan mandat/arahan

Rekod keberkesanan yang lepas

Kesesuaian dengan persekitaran terkini


Jumlah

Strategi
2

Strategi
3

Strategi
4

Strategi
5

Skor
Keputusan

4.

SUSUNAN STRATEGIK MENGIKUT KEUTAMAAN.

BIL.
1.

2.

3.

4.

5.

STRATEGI

5.

PELAN STRATEGIK

Bidang Strategik
Isu Strategik
Matlamat Strategik /
KRA

Objektif Khusus

Meningkatkan kemahiran
murid menyambung dan
menceraikan huruf dengan
kaedah yang betul.
- Meningkatkan kemahiran

Kurikulum

Kualiti pencapaian akademik masih belum mencapai tahap cemerlang


Kualiti pencapaian murid ditingkatkan ke tahap cemerlang

Petunjuk
Prestasi/
KPI
%. Murid
lulus dalam
mata
pelajaran
Bahasa Arab
% murid
mencapai

Sasaran
TOV

2017
93%

2018

2019

94%

92.59%

95%

48%
46.63%

Strategi

50%
55%

Strategi 1
Meningkat pencapaian
lulus bagi
matapelajaran bahasa
arab secara
menyeluruh

murid dalam penggunaan


kamus bahasa arab dan ICT.

6.

gred A

Strategi 2
Meningkat pencapaian
A dengan memupuk
minat murid
terhadapan
matapelajaran bahasa
arab dengan
menggunakan ICT
dalam P&P

PELAN TAKTIKAL

Isu Strategik (1) : Kualiti pencapaian akademik masih belum mencapai tahap cemerlang
Matlamat Strategik : 1.

Meningkatkan kemahiran murid menyambung dan menceraikan huruf dengan kaedah yang

betul.
2.

Meningkatkan kemahiran murid dalam penggunaan kamus bahasa arab dan ICT.

BI
L

PROGRAM /
PROJEK

1.

Membina
Kamus
Huruf
Hijaeyah

2.

Membuat
skrap atau

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH/ HARI

GPK
Guru BA
Guru JQAF

April hingga Julai

GPK
Guru BA
Guru JQAF

Mac hingga Oktober

laman.

7.

KOS /
SUMBER

OUTPUT

RM 200
Bahasa
Arab

Murid dapat
keputusan lulus
dalam
matapelajaran
bahasa arab

RM 200
Bahasa
Arab

Murid dapat
keputusan A
dalam
matapelajaran
bahasa arab

PELAN
KONTIGENSI

Penilaian Kosa
Kata

Penilaian
Perbendaharaan
Kata dan
Kreativiti

PELAN OPERASI

ISU STRATEGIK (1) : Kualiti pencapaian akademik masih belum mencapai tahap cemerlang
Program

(1)

: Membina Kamus Huruf Hijaeyah

Objektif

: Meningkatkan kemahiran murid menyambung dan menceraikan huruf dengan kaedah yang betul.

Pelaksanaan

: April hingga Julai

Kumpulan Sasaran : Murid yang gagal dalam matapelajaran bahasa arab.

Guru Terlibat
Kos

: RM 200

PROSES KERJA

BIL.
1.

: GPK, Guru BA Guru PAI

TEMPOH

GPK
Guru BA
Guru PAI

April hingga Julai

PELAN KONTIGENSI

Mesyuarat Kerja

Tetapkan tarikh dan tempoh


Bincang kos dan sumber
Bentang kertas kerja
Lantik AJK dan agihan tugas
Penyedian Jadual Program

2.

Taklimat kepada semua AJK

3.

Taklimat kepada murid yang terlibat

4.

Pelaksanaan

7.

TANGGUNGJAWAB

Akan dijalankan pada waktu


matapelajaran bahasa arab.

PELAN OPERASI

ISU STRATEGIK (1) : Kualiti pencapaian akademik masih belum mencapai tahap cemerlang
Program

(2)

: Membuat skrap atau laman.

Objektif

: Meningkatkan kemahiran murid dalam penggunaan kamus bahasa arab dan ICT.

Pelaksanaan

: April hingga Julai

Kumpulan Sasaran : Semua murid yang mengambil matapelajaran bahasa arab.

Guru Terlibat
Kos

: RM 200

PROSES KERJA

BIL.
1.

: GPK, Guru BA Guru PAI

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

GPK
Guru BA
Guru PAI

April hingga Julai

PELAN KONTIGENSI

Mesyuarat Kerja

Tetapkan tarikh dan tempoh


Bincang kos dan sumber
Bentang kertas kerja
Lantik AJK dan agihan tugas
Penyedian Jadual Program

2.

Taklimat kepada semua AJK

3.

Taklimat kepada murid yang terlibat

4.

Pelaksanaan

Akan dijalankan pada waktu


matapelajaran bahasa arab.