Anda di halaman 1dari 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

a) Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.


dan

atau
kerana

lalu
sambil

1. Adik menangis _________________ sakit perut.


2. Mariam membeli ikan ________________ sayur di pasar.
3. Siti menggoreng ikan _________________ bernyanyi.
4. Kamu suka minum air teh _______________ kopi ?
5. Adik mengambil penyapu _____________ menyapu sampah.

1. dan
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__

2. sambil
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__

3. kerana
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__