Anda di halaman 1dari 11

Nama:

Tarikh:

Kelas:

Betulkan kesilapan ejaan perkataan berpandukan gambar.

1. nigpael

2. gnuu

3. gaunb

4. ltanegi

5. gnais

6. nnoaya

7. iruyn

8. yninay

9. ibynu

10. ynpue

11. upynepa
Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

12. yisnu

13. hthabku

14. ftahkrua

15. mypusa

16. daynis

17. lyignis

18. gatnan

Padankan perkataan dengan gambar yang betul.

1. pelangi

2. ungu

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

3. bunga

4. telinga

5. singa

6. nyonya

7. nyiru

8. nyanyi

9. bunyi

10. penyu

11. penyapu

12. sunyi

13. khutbah

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

14. khurafat

15. syampu

16. nasyid

17. syiling

18. tangan

Lengkapkan suku kata di bawah.

1.

pe

la

2.

ngu

3.

nga

ngi

pelangi

nga

4.

nyo

nga

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

5.

6.

7.

nyi

8.

nya

9.

nyi

10.

nyu

11.

nya

12.

nyi

13.

khut

14.

khu

15.

sya
m
syid
syi

nga
n

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

16.

17.

18.

Lengkapkan suku kata di bawah.

1.

pe

2.

3.

bu

4.

te

5.

si

6.

la

ngi

pelangi

li

nya
ru
nyi

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

7.

8.

9.

bu

10. pe
11.

pe

12.

su

13.

pu

bah

14.

ra

15.

pu

16.

fat

na

17.

ling

ta

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

18.

Lengkapkan suku kata di bawah.

1.

pe

la

ngi

pelangi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

Cerakinkan suku kata berdasarkan perkataan dan gambar.

1.

pe

la

ngi

pelangi

2.

ungu

3.

bunga

4.

telinga

5.

singa

6.

nyonya

7.

nyiru

8.

nyanyi

9.

bunyi

10.

penyu
Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung

Nama:
Tarikh:

Kelas:

11.

penyapu

12.

sunyi

13.

khutbah

14.

khurafat

15.

syampu

16.

nasyid

17.

syiling

18.

tangan

Latihan Digraf Dan Konsonan Bergabung