Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 3b (Sekolah

Rendah)
CONTOH :
MATA PELAJARAN

MATEMATIK (KERTAS 2 - SUBJEKTIF)

TAHUN

5 SETIA

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN TAHUN 2015

Bilangan murid
yang dapat
menjawab
soalan dengan
markah penuh

Bilangan
murid yang
dapat
menjawab
soalan
dengan
markah
sebahagian

Bilangan
murid yang
menjawab
soalan tetapi
mendapat
sifar markah

1 (Nilai
tempat)

14

2
(Ukuran
Panjang)
3
(Pecahan
kepada
perpuluhan)
4
(Operasi
tambah)
5
(Operasi
bahagi)
6
(Purata)
7
(Operasi
nombor
perpuluhan)
8
(Masa dan
waktu)
9
(Wang)
10
(Opreasi
bercampur)

14

ITEM

Petunjuk :
Aras rendah
Aras sederhana
Aras tinggi

Bilangan
murid yang
tidak
menjawab
soalan
langsung

Jumlah
murid

20

20

12

20

12

20

14

20

10

20

12

20

11

20

11

20

20