Anda di halaman 1dari 36

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

PENDIDIKAN ISLAM MINOR


MODUL 1/3

LATIHAN Muka Surat 6

i.

Berdasarkan rajah, bincangkan bidang-bidang pendidikan islam sekolah rendah


mengikut susunan.

ii.

Senaraikan objektif setiap bidang tersebut mengikut tumpuan sukatan tersebut.

JAWAPAN ( i & ii )

Bil

Bidang-Bidang Pendidikan
Islam Sekolah Rendah

Objektif

Asuhan Tilawah al-Quran

Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul


dan fasih bagi memupuk minat membaca
al-Quran dan sebagai amalan.

Menghafaz suruh-suruh tertentu dengan


fasih dan betul bagi kesempurnaan solat
dan ibadah harian.

Memahami makna dan pengertian surahsurah yang tertentu bagi menghayati dan
dan pengajaran serta sebagai rujukan

Asas Ulum As-Syariah

petunjuk Allah.
Penekanan dari sudut kefahaman dan
keyakinan

asas-asas

keimanan

serta

pembentukan sikap dan tanggungjawab


terhadap Allah sebagai benteng agama.

Mengetahui dan mengamalkan asas-asas

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111
fardhu

ain

sham86.wordpress.com
serta

fardhu

kifayah

dan

peraturan-peraturan berkaitan dengannya.

Memahami

dan

mengambil

iktibar

berdasarkan sirah rasulullah s.a.w agar


memahami asas perkembangan tamadun
3

Asas Akhlak Islamiah

manusia.
Mempelajari, mengamal dan menghayati
serta kepatuhan tatacara hidup muslim
berlandaskan hubungan dengan Allah s.w.t
dan rasulullah s.a.w.

Mempelajari, mengamal dan menghayati


serta kepatuhan tatacara hidup muslim
berlandaskan hubungan dengan sesama
manusia,

Pelajaran Jawi

diri,

keluarga,

masyarakat,

negara dan juga alam sekitar.


Mempelajari selok belok penulisan dan
membaca jawi dengan baik.

Mempelajari seni tulisan jawi atas dasar


mencintainya sebagai warisan bangsa.

Menguasai kaedah membaca dan menulis


jawi dengan baik dan lancar.

Pengajian Islam
LATIHAN 2 Muka Surat 15

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

1)

Berpandukan kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Tahun 1-6 bagi
tahun 2002,anda dikehendaki mencerakinkan semula agihan Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam Sekolah Rendah Mulai Tahun 1 hingga Tahun 6 mengikut
bidang-bidang bidang yang ditentukan.

2)

Setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan Islam tersebut, sekarang


anda dikehendaki membina objektif pengajarandan pembelajaran yang sesuai
mengikut bidang matapelajaran tersebut.

Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1

Tilawah Al-Quran

Bidang Pembelajaran

1.

Mengenal huruf hijaiyyah tunggal dari -

2.

Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang


mengandungi pelbagai baris:1234-

Fathah (baris atas)


Kasrah (baris bawah)
Dhommah (baris depan)
Tanwin :(baris dua atas)
(baris dua bawah)
(baris dua depan)

Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang


mengandungi tanda:1- Tanda mati.
3.

2- Tanda sabdu

Mengenal huruf hijaiyyah bersambung yang


mengandungi pelbagai baris dan tanda.

Objektif

1-Membaca ayat-ayat AlQuran dengan betul dan


fasih.

2-Mengenal,menyebut dan
membaca huruf huruf
hijaiyyah yang berbaris

3-Menghafaz ayat-ayat AlQuran tertentu dengan


betul dan fasih.

4-Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk amma
(juzuk 30) dan menghayati
pengajarannya.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

Membaca kalimah dan potongan ayat.


4.
Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai
baris.
5.

6.
Membaca surah berikut dengan betul dan
fasih :a) Surah Al Fatihah
b) Surah An Nas
c) Surah Al Falaq
7.

d) Surah Al Ikhlas

Hafazan.

Menghafaz surah-surah berikut:-

8.

a)
b)
c)
d)

Surah Al Fatihah
Surah An Nas
Surah Al Falaq
Surah Al Ikhlas.

Kefahaman:Memahami surah-surah berikut secara umum:


a)Surah Al Fatihah 1-7

sham86.wordpress.com

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

9.

Asas Ulum Syariah.

Akidah

Bidang Pembelajaran
1

Objektif

Rukun Iman:-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Beriman kepada Allah


Beriman kepada Malaikat
Beriman kepada Kitab
Beriman kepada Rasul
Beriman kepada Hari Qiamat
Beriman kepada Qada dan Qadar.

Rukun Islam:1) Mengucap dua kalimah syahadah

Asma Al husna :1) Ar Rahman.


2) Ar Rahim.

Ibadat.

Bidang Pembelajaran
1.

Konsep ibadah:a) Pengertian


b) Jenis-jenis ibadah

Objektif

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Bersuci:
2.

a)Pengertian
b)Istinjak
c)Bersuci daripada hadas kecil

Solat:
3.

a)Pengertian
b)Solat fardhu
c)Bacaan-bacaan dalam solat serta
terjemahannya
d)Perlakuan solat (rukun fiili) dan
hikmah-hikmahnya.

Sirah

Bil

Bidang pembelajaran

Tanda-tanda kenabian

2.

Salasilah keturunan Nabi

3.

Penyusuan dan pemeliharaan Nabi

Adab dan Akhlak Islamiah

Objektif

Shamsul Anuar Ahmad


Bil
1

BA2111

Bidang pembelajaran

sham86.wordpress.com
Objektif

Adab di dalam kehidupan:


a)Adab makan dan minum
b)Adab qadak hajat
c)Adab tidur dan bangun tidur
d)Adab mandi dan bersugi

Adab terhadap ibubapa dan keluarga:


a)Adab bercakap dengan ibubapa

Adab dalam kehidupan bersosial:


a)Adab bergaul dengan rakan
Adab menuntut ilmu:
a)Adab bercakap dengan guru

Pelajaran Jawi

Bil

Bidang pembelajaran

1.

Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi tunggal

2.

Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi


bersambung

3.

Mengenal,membaca dan menulis suku kata terbuka

Objektif

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Huraian sukatan tahun 2

Asuhan tilawah al-Quran

Bil
1.

Bidang pembelajaran
Membaca surah-surah berikut dengan betul dan
fasih:a)Surah Al Masad

Objektif
Membaca surah-surah
terpilih daripada juzuk
amma dengan betul dan
fasih

b)Surah Al Nasr
c)Surah Al Kafirun
d)Surah Al Kawthar

Memupuk minat membaca


Al-Quran dan menjadi
amalan sentiasa.

e)Surah Al Maun
f)Surah Al Quraisy

2.

Hafazan:-

Membaca ayat-ayat al
quran dengan betul dan
fasih

a)Surah Al kafirun
b)Surah Al Kawthar
c)Surah Al Maun

Menghafaz ayat-ayat Al
quran dengan betul dan
fasih

d)Surah Al Quraisy.

3.

Kefahaman:
Memahami surah-surah berikut secara umum:a)Surah Al Kawthar
b)Surah al Maun ayat 1-7

Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan
menghayatinya.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Asas ulum Syariah

Akidah

Bil
1.

Bidang pembelajaran

Objektif

Beriman kepada Malaikat


Penanaman akidah,

2.

Beriman kepada Rasul-rasul

pembentukan sikap dan


tanggungjawab terhadap
Allah s.w.t.

Allah bersifat:a)Wujud

Memahami dan meyakini


asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.

b)Qidam

Nama-nama Allah (Asma Al Husna)


a)Al afuw
b)Al Ghafur.

Ibadah

Bil
1.

Bidang pembelajaran
Konsep ibadah:-

Objektif
Pengetahuan mengenai
peraturan ibadat yang

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

a)Fardhu Ain dan fardhu Kifayah

sham86.wordpress.com
ditentukan oleh Allah s.w.t.
dan melaksanakannya.

2.

Bersuci:Bersuci daripada najis :

Perlaksanaan ibadah dapat


dilakukan dengan betul

a)Ringan
b)Sederhana

Mengamalkan ibadat-ibadat
asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

c)Berat

3.

Solat:
Bacaan-bacaan dalam solat serta
terjemahannya:a)Takbiratul Ihram
b)Surah Al fatihah
c)Doa Iftitah
d)Ketika rukuk
e)Ketika Iktidal
f)Ketrika sujud
g)Duduk antara dua sujud
h)Tahiyat awal dan akhir

Sirah

Bil
1.

Bidang pembelajaran
Penyusunan dan pemeliharaan Nabi

objektif
Percontohan dan
pengambilan iktibar
daripada sirah Rasulullah

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com
s.a.w.

2.

3.

4.

5.

Nabi dibesarkan dikampung dan terdidik dengan


nilai-nilai murni masyarakat desa

Kematian bapa dan ibu nabi

Mengenali Rasulullah
dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.

Kematian datuk nabi

Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya.

Adab dan akhlak Islamiah

Bil
1.

Bidang pembelajaran
Adab di dalam kehidupan:a)Adab berpakaian
b)Adab berkenderaan

Objektif
Mengamalkan adab dan
menghayati nilai-nilai
akhlak dalam kehidupan
seharian.

c)Adab masuk dan keluar rumah

2.

Adab dalam kehidupan bersosial


a)Adab di masjid dan surau

3.

Adab menuntut ilmu:


a)Adab ke sekolah
b)Adab belajar

Kepatuhan terhadap
peraturan dan cara hidup
muslim dalam
hubungannya dengan allah
s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Pelajaran jawi

Bil
1.

2.

Bidang pembelajaran
Mengenal,membaca dan menulis suku kata
tertutup

Objektif
Membaca dan menulis jawi
serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat.


Menulis tulisan jawi dengan
baik

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

Huraian sukatan tahun 3

(Asuhan tilawah Al-Quran)

Bil

Hasil pembelajaran

Objektif

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

Membaca surah-surah berikut dengan betul dan


fasih:-

sham86.wordpress.com
Membaca surah-surah
terpilih daripada juzuk
amma dengan betul dan
fasih

a)Surah Al Humazah
b)Surah Al Asr

Memupuk minat membaca


Al-Quran dan menjadi
amalan sentiasa.

c)Surah Al Takathur
d)Surah Al Qariah
e)Surah Al Adiat

Membaca ayat-ayat al
quran dengan betul dan
fasih

f)Surah Al Zalzalah

Hafazan:a)
b)
c)
d)

Menghafaz ayat-ayat Al
quran dengan betul dan
fasih

Surah Al Fil
Surah Al Humazah
SurahAl Asr
Surah Al Takathur.

Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan
menghayatinya.

Kefahaman:
a)Sejarah ringkas Al-Quran
3

b)Memahami Surah-surah berikut secara umum:


1- Surah Al Ikhlas
2- Surah Al Khawthar

Asas Ulum Syariah

Akidah

Bil

Hasil Pembelajaran

Objekjtif

Shamsul Anuar Ahmad


1

BA2111

sham86.wordpress.com

Beriman kepada kitab-kitab


Penanaman akidah,

Beriman kepada Hari Akhirat

Allah Bersifat:-

pembentukan sikap dan


tanggungjawab terhadap
Allah s.w.t.

a) Baqa
b) Mukhalafatuhu lil hawadith
c) Qiamuhu bi nafsih

Memahami dan meyakini


asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.

Nama-nama Allah (Asma Al Husna) yang berikut:


4

a)Al-Adl
b) Al Shakur

Ibadah

Bil
1

Hasil Pembelajaran
Konsep ibadah:a)Jenis-jenis hukum (wajib,sunat,makruh,haram
dan harus)
b)Bersuci daripada hadas:

Objektif
Pengetahuan mengenai
peraturan ibadat yang
ditentukan oleh Allah s.w.t.
dan melaksanakannya.

1-Hadas kecil
2-Hadas besar.

Solat:Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya:a)Doa Qunut


Perkara-perkara yang membatalkan solat

Perlaksanaan ibadah dapat


dilakukan dengan betul

Mengamalkan ibadat-ibadat
asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Sirah

Bil
1

Hasil Pembelajaran
Pekerjaan Nabi:
a)Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga

2
3

b)Semasa dewasa menternak kambing dan


berniaga
Perkahwinan Nabi

Objektif
Percontohan dan
pengambilan iktibar
daripada sirah Rasulullah
s.a.w.

Mengenali Rasulullah
dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.

Peristiwa Hajar al Aswad

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil
1

Hasil Pembelajaran
Adab dalam kehidupan harian:
a)Adab menghidang makanan dan minuman

Objektif
Mengamalkan adab dan
menghayati nilai-nilai
akhlak dalam kehidupan
seharian.

Adab dalam kehidupan bersosial:


Kepatuhan terhadap
peraturan dan cara hidup
muslim dalam
hubungannya dengan allah
s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

a)Adab bercakap dengan rakan


b)Adab melayan tetamu
c)Adabmenziarahi orang sakit
d)Adab menziarahi orang tua

Pelajaran Jawi

Shamsul Anuar Ahmad


Bil
1

BA2111

Hasil Pembelajaran
Mengenal,membaca dan menulis perkataan
pinjaman.
Mengenal.membaca dan menulis perkataan
berimbuhan dan ayat pendek

sham86.wordpress.com
Objektif
Membaca dan menulis jawi
serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan


baik

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan Khat.

Huraian sukatan tahun 4


Asuhan tilawah Al-Quran

Bil
1

Hasil Pembelajaran
Membaca surah-surah berikut dengan betul dan
fasih:
a)Surah Al Bayyinah

Objektif
Membaca surah-surah
terpilih daripada juzuk
amma dengan betul dan
fasih

b)Surah Al Qadr
c)Surah Al Alaq
d)Surah Al Tin

Hafazan:
a)Surah Al Qariah
b)Surah Al Adiyat
c)Surah Al Zalzalah

Memupuk minat membaca


Al-Quran dan menjadi
amalan sentiasa.

Membaca ayat-ayat al
quran dengan betul dan
fasih

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

Menghafaz ayat-ayat Al
quran dengan betul dan
fasih

Kefahaman:
3

sham86.wordpress.com

Memahamisurah-surah berikut secara umum:


a)Surah Al maun ayat 1-7

Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan
menghayatinya.

Asas Ulum syariah


Akidah

Bil
1

Bidang Pembelajaran

Objektif

Beriman kepada Qada dan Qadar


Penanaman akidah,

Allah bersifat:-

pembentukan sikap dan


tanggungjawab terhadap
Allah s.w.t.

a)Wahdaniah
b)Qudrat

Nama-nama Allah (Asma al Husna) yang berikut:a)Al Salam


b)Al Hadi

Pengertian dosa dan pahala.

Ibadah

Memahami dan meyakini


asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.

Shamsul Anuar Ahmad


Bil
1

BA2111

Bidang pembelajaran

sham86.wordpress.com
Objektif

Bersuci:-

Pengetahuan mengenai
peraturan ibadat yang
ditentukan oleh Allah s.w.t.

a)Beristinjak

dan melaksanakannya.
2

Bersuci daripada hadas:a)Hadas kecil

Perlaksanaan ibadah dapat


dilakukan dengan betul

Solat:
Mengamalkan ibadat-ibadat
asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

a)Rukun-rukun
b)Syarat-syarat wajib
c)Syarat-syarat sah

Sirah

Bil

Bidang Pembelajaran

1.

Peristiwa di gua Hira;

2.

Mukjizat Al quran

3.

Dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit dan terang

4.

Hijrah ke Habsyah.

5.

Pembesar di Makkah menerima seruan Rasulullah


s.a.w.

6.

Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w.

Adab dan Akhlak Islamiah.

Objektif
Percontohan dan
pengambilan iktibar
daripada sirah Rasulullah
s.a.w.

Mengenali Rasulullah
dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.

Shamsul Anuar Ahmad


Bil
1

BA2111

Bidang pembelajaran
Adab di dalam kehidupan harian

Objektif
Mengamalkan adab dan
menghayati nilai-nilai
akhlak dalam kehidupan
seharian.

a)Adab berjalan
b)Adab bertanya

sham86.wordpress.com

Adab dalam kehidupan bersosial:a)Adab dengan orang tua


b)Adab menziarah jenazah dan kubur

Kepatuhan terhadap
peraturan dan cara hidup
muslim dalam
hubungannya dengan allah
s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

c)Adab makan dan minum dimajlis keramaian


d)Adab berjiran
e)Adab berkumpul

Adab menuntut ilmu:


a)Adab semasa disekolah
b)Adab berhujah

Pelajaran jawi

Bil
1

Bidang pembelajaran
Menggunakan tanda baca

Objektif
Membaca dan menulis jawi
serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan


baik

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

Huraian Sukatan tahun 5


Asuhan Tilawah al_Quran.

Bil
1

Bidang pembelajaran
Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Syarh
b)Surah Al Dhuha

Objektif
Membaca surah-surah
terpilih daripada juzuk
amma dengan betul dan
fasih

c)Surah Al Lail
d)Surah Al Syams
e)Surah Al Balad

Hafazan:a)Surah Al Bayyinah

Memupuk minat membaca


Al-Quran dan menjadi
amalan sentiasa.

Membaca ayat-ayat al
quran dengan betul dan
fasih

b)Surah Al Qadr
c)Surah Al Alaq

Menghafaz ayat-ayat Al
quran dengan betul dan
fasih

Memahami surah-surah berikut secara umum:a)Surah Al Qadr ayat 1-5

Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com
menghayatinya.

Asas Ulum syariah

Akidah

Bil
1.

Bidang pembelajaran
Allah bersifat:a)Iradah

Penanaman akidah,

b)Ilmu

pembentukan sikap dan


tanggungjawab terhadap
Allah s.w.t.

c)Hayat

2.

Objektif

Nama-nama Allah (Asma al-Husna) yang berikut:a)Al Sabur


b)Al Hakim

Memahami dan meyakini


asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.

Ibadah

Bil
1

Bidang pembelajaran
Tayammum:-

Objektif

a)Tatacara tayammum

Pengetahuan mengenai
peraturan ibadat yang
ditentukan oleh Allah s.w.t.

b)Syarat-syarat tayammum

dan melaksanakannya.

c)Perkara-perkara yang membatalkan tayammum.

Sunat abadh dan haiah.

Perlaksanaan ibadah dapat


dilakukan dengan betul

Shamsul Anuar Ahmad

Azan dan Iqomah

Solat berjemaah

Solat Jumaat

BA2111

sham86.wordpress.com

Mengamalkan ibadat-ibadat
asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

Sirah

Bil

Bidang pembelajaran

Israk dan Mikraj

2.

Perjanjian Aqabah

3.

Hijrah ke Madinah

4.

Pembinaan masjid yang pertama

5.

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar

6.

Pembentukan Negara Madinah

7.

Mempertahankan Madinah

Objektif
Percontohan dan
pengambilan iktibar
daripada sirah Rasulullah
s.a.w.

Adab dan Akhlak Islamiah

Mengenali Rasulullah
dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.

Shamsul Anuar Ahmad

Bil
1.

BA2111

Bidang pembelajaran
Adab di dalam kehidupan seharian:
a)Adab mengurus diri

2.

Objektif
Mengamalkan adab dan
menghayati nilai-nilai
akhlak dalam kehidupan
seharian.

Adab terhadap ibubapa dan keluarga:


a)Adab menolong ibubapa

3.

sham86.wordpress.com

Adab dalam kehidupan bersosial:

Kepatuhan terhadap
peraturan dan cara hidup
muslim dalam
hubungannya dengan allah
s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

a)Adab berjual beli


b)Adab bekerja
c)Adab menziarahi jiran
d)Adab ketika bermain
e)Adab dengan pemimpin

4.

Adab menuntut ilmu:


a)Adab menolong guru.

Pelajaran Jawi

Bil
1

Bidang pembelajaran
Menulis pelbagai jenis teks

Objektif
Membaca dan menulis jawi
serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan


baik

Membaca tulisan Jawi

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com
dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

Huraian sukatan tahun 6

Asuhan Tilawah Al-Quran.

Bil
1

Bidang pembelajaran
Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Fajr
b)Surah Al Ghasyiyah

Objektif
Membaca surah-surah
terpilih daripada juzuk
amma dengan betul dan
fasih

c)Surah al Ala
d)Surah Al Toriq

2.

Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan
mad dan waqaf

3.

Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan


nun sakinah dan tanwin

4.

Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi mim


syaddah,nun syaddah dan mim sakinah

Memupuk minat membaca


Al-Quran dan menjadi
amalan sentiasa.

Membaca ayat-ayat al
quran dengan betul dan
fasih

Menghafaz ayat-ayat Al
quran dengan betul dan
fasih

Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada juzuk Amma dan

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-sirah


tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah.

sham86.wordpress.com
menghayatinya.

5.
Hafazan:
a)Surah Al tin
6.

b)Surah Al syarh
c)Surah Al Dhuha

Kefahaman:
a)Surah Al Dhuha ayat 1-11
7.

Asas Ulum Syariah

Akidah

Bil
1.

Bidang pembelajaran

Objektif

Allah bersifat:a)Sama

Penanaman akidah,

b)Basar

pembentukan sikap dan


tanggungjawab terhadap
Allah s.w.t.

c)Kalam

Shamsul Anuar Ahmad


2.

BA2111

Nama-nama Allah (Asma Al Husna)

Memahami dan meyakini


asas-asas keimanan
sebagai pegangan akidah
dan benteng keagamaan.

a)Al Hasib
b)Zu al Jalali wa al Ikram.

3.

Pengertian dosa kecil dan besar

4.

Pengertian Syirik

5.

Samiyyat:

sham86.wordpress.com

a)Pengertian
b)Perkara-perkara samiyyat

Ibadah

Bil
1.

Bidang pembelajaran

Objektif

Ibadah puasa Ramadhan:a)Konsep puasa

Pengetahuan mengenai
peraturan ibadat yang
ditentukan oleh Allah s.w.t.

b)Syarat-syarat wajib

dan melaksanakannya.

c)Rukun-rukun
d)Syarat-syarat sah
e)Perkara-perkara yang membatalkan puasa.

2.

Solat Hari Raya Aidil Fitri dan AidilAdha.

3.

Solat jenazah.

Sirah

Perlaksanaan ibadah dapat


dilakukan dengan betul

Mengamalkan ibadat-ibadat
asas dalam fardhu ain serta
memahami Fardhu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam.

Shamsul Anuar Ahmad


Bil

BA2111

Bidang pembelajaran

1.

Piagam Madinah

2.

Perjanjian hudaibiyah

3.

Pembukaan kota Mekah

4.

Perkembangan islam pada zaman Rasulullah


s.a.w.

sham86.wordpress.com
Objektif
Percontohan dan
pengambilan iktibar
daripada sirah Rasulullah
s.a.w.

Mengenali Rasulullah
dengan lebih mendalam
melalui sejarah kehidupan
baginda.

5.
Haji Wida
6.
Kewafatan Rasulullah s.a.w.

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil

Bidang pembelajaran

Adab dalam kehidupan bersosial:a)Adab terhadap tempat dan harta benda awam
b)adab kecintaan kepada Negara

Objektif
Mengamalkan adab dan
menghayati nilai-nilai
akhlak dalam kehidupan
seharian.

c)Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar


d)Adab rehlah
e)Adan dengan manusia dan makhluk lain

2.

Adab Menuntut Ilmu:-

Kepatuhan terhadap
peraturan dan cara hidup
muslim dalam
hubungannya dengan allah
s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

a)Adab menjaga harta benda sekolah


b)Adab menjaga kebersihan sekolah.

Pelajaran jawi

Bil

Bidang pembelajaran

Objektif

Mengenal dan menulis khat nasakh dan khat rikah.

Membaca dan menulis jawi


serta mencintainya sebagai
warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan


baik

Membaca tulisan Jawi


dengan lancar.

Mempelajari asas seni


tulisan Jawi dan kesenian
Khat.

LATIHAN ( MUKA SURAT 17 )

i.

Cuba semak buku teks yang lama dan yang baru. Buat perbandingan.

ii.

Dapatkan

maklumat

dari

pelajar

mengenai

perasaan

mereka

apabila

menggunakan buku teks. Tentu ada pro dan kontra. Bincangkan.


iii.

Senaraikan 10 aktiviti yang difikirkan menarik dan menyeronokkan murid yang


boleh diperolehi di dalam buku teks.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

JAWAPAN ( i )

Berikut merupakan perbandingan buku teks lama dan baru berdasarkan kukurikulum
pendidikan islam sekolah rendah.

BUKU TEKS LAMA

BUKU TEKS BARU

Mengandungi 1 jilid

Mengandungi 2 jilid

Terkandung 4 komponen
i. Tilawah al-Quran
i.
Tilawah al-Quran

Jilid 1

ii.

ii. Jawi
Ulum Syariah

iii.

Adab Islamiah

iv.

Pelajaran Jawi

Jilid 2
i. Ulum Syariah
ii. Adab/akhlak

Ulum Syariah digabung sebagai


satu tajuk

Ilustrasi menggunakan satu warna

Dipecah kepada 3 komponen


i.

Akidah

ii.

Ibadah

iii.

Sirah

Ilustrasi yang menarik dan grafik

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sahaja melainkan pada buku teks

sham86.wordpress.com
yang berwarna-warni.

tahun 1.

Tidak banyak aktiviti

Banyak aktiviti

Kandungan kurang mantap

Kandungan lebih mantap

JAWAPAN ( ii )

Setelah mendapatkan maklumat secara rawak daripada murid-murid tahun 4, 5 dan 6


seramai hampir 30 orang di Sekolah Kebangsaan Desa Amanpuri Kepong. Berikut adalah
hasil dapatannya

95% daripada murid-murid ini menyatakan seronok dan gembira menggunakan buku
teks sebagai bahan bacaan dan rujukan. Rata-rata mereka berpendapat ilustrasi dan
gambar yang menarik serta berwarna-warni menjadi tarikan utama.
Ada juga yang berasa seronok dengan buku teks apabila membaca cerita-cerita
teladan yang diselitkan di samping boleh menambah ilmu pengetahuan.
5% daripada murid-murid yang ditanya pula menyatakan tidak seronok dan tidak
berminat membaca buku teks, dengan alasan lebih berminat membaca buku-buku komik
yang berlambakan dipasaran.
Sebahagian kecil daripada murid-murid yang terlibat mengakui sememangnya tidak
berminat membaca dan sanggup menghabiskan aktiviti harian dangan bermain dan
berbasikal.

JAWAPAN ( iii )

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Berikut 10 aktiviti yang menarik dan menyeronokkan murid-murid yang diperolehi di dalam
buku teks

1) Memadan Ilustrasi
2) Nyanyian seperti nasyid dan sebagainya
3) Pantun
4) Mewarna
5) Mencari huruf tersembunyi
6) Melengkapkan teka silang kata
7) Cerita-cerita
8) Dialog
9) Menyambungkan titik-titik
10) Melengkapkan huruf-huruf

LATIHAN ( MUKA SURAT 18 )

i.

Baca Buku Panduan Pendidikan Islam sepenuhnya. Kemudian senaraikan teknik


yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru.

ii.

Senaraikan juga teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh anda
semasa pengajaran namun anda mengetahuinya bahawa ianya menarik dan
menyeronokkan pelajar.

JAWAPAN ( i )

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Berikut merupakan teknik-teknik yang sering digunakan berpandukan Buku Panduan Guru
Pendidikan Islam

:-

Perbincangan

Tasmi

Penerangan

Latih tubi

Huraian

Banding beza

Soal-jawab

Talaqi musyafahah

Latih tubi

Imlai

Permainan

Bercerita

Bernasyid

Kajian masa depan

Sumbang saran

Simulasi
Verbal linguistik
Hafazan
Tunjuk ajar

JAWAPAN ( ii )

Berikut merupakan di antara teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh semasa
pengajaran namun ianya dapat menarik minat pelajar dan menyeronokkan pelajar
Tayangan
Interperson
Logik Matematik
Kinestetik
Naturalis

:-

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

LATIHAN ( MUKA SURAT 25 )

Dengan menggunakan grafik buatkan banding beza antara Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah Pendidikan Islam dengan Kurikulum j-QAF.

JAWAPAN

Satu projek memperkasakan


pendidikan islam sedia ada melalui
penekanan pengajaran jawi, al-Quran,
Bahasa Arab dan fardhu ain.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Matlamat KBSR pendidikan islam


untuk menghasilkan individu muslim
berilmu, beriman, beramal soleh,
berketerampilan dan berakhlak mulia
berdasarkan al-Quran as-Sunnah

KBSR

j-QAF

Tilawah al-Quran

Tilawah al-Quran

Model mengikut kelas

Model 6 bulan khatam/ tasmik

Bacaan dikesan secara rambang

Pelajar dipecah kepada kumpulan

Tiada tumpuan individu


Murid pandai lebih menonjol

yang lebih kecil


Setiap individu berpeluang
mempraktikkan setiap bacaan
Tumpuan kepada semua pelajar

Pelajaran Jawi

Pengesanan individu yang lemah


mengenal huruf hijaiyah agak
terbatas.
Mana-mana yang lemah
diperbaiki secara rawak.
Kemungkinan terdapat pelajar
keciciran dalam jawi jelas.
Ulum Syariah

Pemulihan Jawi

Dinilai melalui pengesanan ujian


jawi.
Lebih menjurus kepada corak
pengajaran individu.
Murid yang telah menguasai
kemahiran yang dipelajari akan
mengikuti kelas jawi seperti biasa.
Tiada pelajar keciciran.
Bestari Solat

Shamsul Anuar Ahmad

Tumpuan
Ibadah,

merangkumi
Sirah

dan

BA2111

aqidah,
akhlak

islamiah.

sham86.wordpress.com

Lebih tumpuan kepada amali dan


praktikal

daripaada

wudhuk

sehingga pelaksanaan solat yang


sempurna.

Dijalankan di dalam waktu khusus

Hanya 30 minit seminggu

dan

di

dalam

bentuk

ko-

kurikulum.

Lebih kepada praktikal individu


Tiada tumpuan individu terutama
dalam pergerakkan solat.
Bahasa Arab

Tidak

diajarkan

melainkan

Bahasa Arab

di

sekolah-sekolah tertentu sahaja.

Diajar disemua sekolah-sekolah


rendah

secara

berperingkat-

peringkat.
Sebagai satu mata pelajaran
pilihan agar para pelajar lebih
menguasai ilmu-ilmu islam.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com