Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
GRED
JAWATA
N

NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIDANG TUGAS

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

NO

SASARAN KERJA

Tugas hakiki dan mencapai 25% tugas guru


kaunseling
SESI BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

Jenis Perkhidmatan:
1.
Bimbingan dan Kaunseling Individu 5
sesi x 41 minggu (205 sesi)
2.
Kaunseling/ Bimbingan Kelompok
2 sesi x 41 minggu (82 sesi)
Fokus : Mencapai 2% tugas kaunseling
bersama ibu bapa

KONSULTASI IBU BAPA

Kemahiran keibubapaan
Konfrens ibubapa

Fokus : 15 % tugas dengan menjalankan


aktiviti wajib seperti surat arahan
perekayasaan KPM
PERKEMBANGAN SAHSIAH

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Program Orientasi

Bengkel Pengawas
Bengkel Kepimpinan
Ceramah Motivasi
Slot Sahsiah
Fokus 5% dari tugas dengan mengikuti
standard piawaian modul PRS Kebangsaan
Fokus tingkahlaku: 15 % tugas

PENINGKATAN DISIPLIN

Ponteng sekolah:

Ceramah dari Inspektor Polis

Projek Zoom
Tidak mementingkan masa (datang lewat)

Operasi Ponteng sesi pagi


Fokus 10% tugas dengan mengikuti prosedur
Program Minda Sihat KPM

PSIKOSOSIAL DAN
KESEJAHTERAAN MENTAL

PENGURUSAN KERJAYA
MURID

Program minda sihat

Soal selidik DASS kepada semua


murid Ting 4

Bengkel Minda Sihat kepada sasaran


pelajar

Mengenalpasti murid yang


mempunyai masalah kesihatan
mental untuk dirujuk dan diambil
tindakan
Fokus 10% dari tugas dengan menjalankan
aktiviti wajib perekayasaan UBK
Psikometrik

Motivasi belajar dan peluang


pendidikan.

Hala tuju kerjaya

Mengikuti pameran Pendidikan di


luar.
Jemputan taklimat dari UPU. Matrikulasi,
MARA dan IPTS.
Petandingan Karnival Pendidikan Kaunseling
Kerjaya Peringkat Zon.
Kerjasama dengan IPTS/Pameran Kerjaya

KELAB KERJAYA

Fokus 2 % dari tugas dengan mematuhi dasar


kokurikulum
Aktiviti Kelab Kerjaya yang diadakan 12 kali
setahun

TEMPAT
BERTUG
AS

PENILAIAN
PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

MELEBIH
I
SASARA
N

CATATAN

Menyertai pertandingan Karnival Pendidikan


Kaunseling Kerjaya Peringkat Zon Pudu dan
pertandingan luar
Menjalankan aktiviti berkaitan reachout info
dan pameran kerjaya

INOVASI/ KAJIAN/ ARTIKEL

Fokus 1% Kajian Tindakan mengenai galakan


kehadiran pelajar ke sekolah dengan
penerbitan satu kajian tindakan
Fokus 10% dari tugas guru kaunseling dan
menjalankan tugas seperti yang disenaraikan
dalam bidang tugas jawatan tersebut dalam
buku panduan guru.

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

10

Ketua Guru Bimbingan Dan


Kaunseling
Setiausaha J/K UBKSMK Cheras
Setiausaha J/K Guru Penyayang
Setiausaha Projek Minda Sihat
Setiausaha Program Permata

AJK Majlis Pengurusan Sekolah

AJK Jawatankuasa Kurikulum

AJK Kewangan Sekolah

AJK Pengurusan Aset Sekolah

AJK PPSDM Sekolah

AJK Dokumentasi Sekolah

AJK Lembaga Disiplin

AJK PT3 Psikometrik

Penyelaras Spsk 08

Guru penasihat rumah Perdana


Fokus 5% dari tugas guru kaunseling dan
menjalankan tugas berdasarkan surat
perlantikan jawatan.

TUGAS LUAR

11

Pengerusi Jawatakuasa Majlis Guru


Kaunseling Zon Pudu
AJK Majlis Guru Kaunseling WPKL
Ahli Skuad (Flying Squad) Zon Pudu
JU Smart Support Team Pudu
AJK Biro Pendidikan YPC
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI
JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA
PP1

PP2

PYD

PENILAIAN AKHIR