Anda di halaman 1dari 5

Kepimpinan gemabala kuda,rangkai kata,pola ayat

Soalan 2(c)
Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan
yang berikutnya dengan menggunakannya ayat anda sendiri.
Berapa lamanya hatta hari pun malamlah. Maka Kertala Sari pun bersikap dirinya; maka
lalu berjalan masuk ke dalam kota. Maka ia masuk ke rumah seorang saudagar yang kaya.
Maka dilihat Kertala Sari saudagar itu lagi makan nasi laki isteri. Maka Kertala Sari pun
masuk makan bersama-sama dengan saudagar itu. Hatta setelah jauh malam, maka saudagar
itu pun masuk tidur. Maka oleh Kertala Sari dicurinya segala harta saudagar itu sekuasakuasa ia membawa bini saudagar itu pun dicabulinya. Maka ia pun kembali pada tempatnya
singgah itu.
Maka hari pun sianglah. Maka saudagar itu gemparlah mengatakan dirinya kecurian.
Hatta maka hari pun malamlah. Maka Kertala Sari pun masuk mencuri pula sebuah rumah
saudagar yang lain. Setelah sudah banyaklah ia beroleh harta, maka ia pun kembali pada
tempatnya pula. Dengan demikian habislah segala harta yang kaya-kaya itu dicurinya. Maka
segala saudagar dan orang- orang kaya itu masuk menghadap raja berdatang sembah, ya
tuanku, patik mohonkan ampun, adapun patik sekalian ini habis kecurian tinggal sehelai
sepinggang.
Setelah bagindamendengar sembah orang itu, maka baginda pun terkejut seraya
menampar-nampar pahanya. Maka titah baginda, Wah, datangla pula bala atas negeriku!
Baiknya ada Laksamana; jikalau Laksamana kuutuskan ke negeri orang, binasalah negeri
ini.
Maka baginda pun bertitah kepada Temenggung Hai Temenggung, suruh orang berkawal
dan segala saudagar berkawal pada kampungnya! Maka Temenggung pun menyuruhkan
orangnya berkisah orang kaya-kaya dan saudagar berkawal pada kapungnya. Setelah hari
malam, maka Temenggung pun menyuruh orangnya berkawal, terlalu banyak dengan
lembing perisai dan segalasaudagar pun masing-masing berkawal pada kampungnya.
(Dipetik daripada Kepimpinan Melalui Teladandalam antologi
Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)
(ii)
(iii)

Berikan maksud tinggal sehelai sepinggang.


[2 markah]
Apakah yang dilakukan oleh Kertala Sari apabila dia masuk ke dalam rumah
saudagar kaya?
[3 markah]
Pada pandangan anda, apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu
tergamak mencuri?
[3 markah]

Soalan 2 (d )
Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.
SANG GEMBALA KUDA
Dia lelaki bergelar perkasa

Dia lelaki punya kuasa

dengan cemeti keberanian di tangan

sesekali suaranya lebih gempita

rembat angkuhnya memacu takut

daripada ringkik kuda sekandang

menghalau kuda-kuda di padang

pacuannya diiring seribu keberanian

berebutan memburu kandang.

meredah onak di rimba perburuan


meranduk lumpur di paya penindasan

Rumput dan jerami yang terhidang

sambil melibas cemeti durjana

adalah kanun janji kesetiaan

dia melampar muslihat

dimamah rakus kala lapar

aku penyelamat maruah

tak peduli nasib diri setelah kenyang

berjuang atas dasar kebenaran

jadi tunggangan memburu rakan.

menentang semua kebobrokan.


Dia lelaki sang gembala kuda
hanya mengenal pantas tunggangan
tanpa membaca keletihannya
dia lelaki sang gembala kuda
hanya tahu mengejar kehebatan
tanpa menghitung kesakitannya
dan kuda-kuda itu ditunggangi
ditunggangi dan ditunggangi!

Mohd Hashim Othman


Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul,
Dewan Bahasa dan Pustaka

(i)

Berikan maksud tanpa membaca keletihannya berdasarkan rangkap keempat sajak di


atas.

(2 markah)

(ii)

Pada pendapat anda, apakah peranan pelbagai pihak dalam menangani penganiayaan
terhadap haiwan?
(3 markah]
(iii) Huraikan dua latar masyarakat yang terkandung dalam sajak di atas.
(4 markah)
Soalan 3
(a) Tulis satu ayat daripada rangkai kata di bawah supaya jelas menunjukkan
maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta
menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

rumah ibu
ibu rumah
pokok pangkal
pangkal pokok
orang-orang tua
orang tua-tua
(6 markah)

(b)

Nyatakan pola ayat dasar di bawah ini sama ada Frasa Nama + Frasa Nama (FN +
FN) , Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN +
FA) atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FSN).
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Seminar kebahasaan berlangsung di Hotel Sutera.


Dia melakonkan watak Hang Jebat dalam drama itu.
Bangunan itu ibu pejabat syarikat kami.
Kapal terbang itu sangat mahal harganya.
Kereta lumba itu meluncur laju.
Bunga ros harum semerbak.
(6 markah)

SKEMA JAWAPAN Soalan 2 ( c)


(i)
(ii)

Bermaksud tiada apa-apa yang tinggal kecuali pakaian yang dipakai.


lagi.
Perkara yang dilakukan oleh Kertala Sari apabila dia masuk ke dalam rumah
saudagar kaya:
- makan bersama-sama dengan saudagar
- mencuri segala harta saudagar.
- melarikan dan mencabuli isteri saudagar.

(iii)

Punca-punca yang menyebabkan seseorang itu tergamak mencuri ialah:


- desakan hidup akibat kemiskinan
- Mempunyai keinginan dan kemahuan yang tinggi walaupun tidak mampu dari
segi kewangan
- Pegangan agama yang longgar.

SKEMA JAWAPAN 2 ( d)
(i)

Maksud tanpa membaca keletihannya berdasarkan rangkap keempat sajak di atas ialah.
.
- tidak mempedulikan / mengendahkan kepenatan kuda itu

[2 markah]

(ii) Pada pendapat saya, peranan pelbagai pihak dalam menangani penganiayaan terhadap
haiwan ialah....
- Ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang perasaan sayang akan haiwan sejak kecil
[1 markah]
- Pihak sekolah / guru perlu memberikan pendidikan kepada murid-murid tentang
keburukan penganiayaan dan pentingnya kasih sayang terhadap haiwan dalam mata
pelajaran di sekolah
-

[1 markah]

Pihak kerajaan perlu mengetatkan / menguatkuasakan akta atau undang-undang


berkaitan penganiayaan terhadap haiwan
[1 markah]
Masyarakat yang mengetahui hal penganiayaan tersebut perlu melaporkan kepada
pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya

[1 markah]

(iii) Dua latar masyarakat yang terkandung dalam sajak di atas ialah...
-

Masyarakat yang gigih melaksanakan satu-satu tugas.


[1 markah]
Contohnya, penjaga kuda gigih dalam menjalankan tugasnya hingga dia berjaya
mengawal kuda-kudanya itu.
[1 markah]
Masyarakat yang berani menghadapi pelbagai cabaran.
[1 markah]
Contohnya, penjaga kuda berani berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan

semasa menjaga kuda-kudanya.


[1 markah]
- Masyarakat yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
[1 markah]
Contohnya, penjaga kuda bertanggungjawab menjaga kuda tunggangannya dengan
baik.
[1 markah]
- Masyarakat yang bijak menyelesaikan sesuatu masalah.
[1 markah]
Contohnya, penjaga kuda bijak mengawal kuda tunggangannya ketika dia
menghalau kuda-kuda itu masuk ke kandang.

[1 markah]

Soalan 3 (a)
(i) rumah ibu
ayat: Pada cuti sekolah, saya akan pulang ke rumah ibu selepas mendapatkan kebenaran
ayah yang telah bercerai dengan ibu.
ibu rumah (bahagian yang utama rumah Melayu/rumah induk)
ayat: Ruang tamu yang besar di rumah banglo merupakan ibu rumahyang menjadi perhatian
pelawat dan sanak saudara.
(ii) pokok pangkal (sebab-sebab yang utama)
ayah: Ayah terus memarahi kami tanpa mengetahui pokok pangkalkejadian yang berlaku.
pangkal pokok (bahagian permulaan pokok.)
ayat: Adik suka membaca buku sambil duduk di pangkal pokok di belakang rumah.
(iii) orang-orang tua (golongan berumur/warga emas)
ayat: Orang-orang tua yang mendiami rumah kebajikan itu terabai oleh ahli keluarga
mereka.
orang tua-tua (orang yang berumur dan dianggap bijak dan berpengalaman)
ayat: Kita mestilah menghormati dan mentaati orang tua-tua supaya mereka berasa
disayangi.
Soalan 3 (b)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

FN+FK
FN+FK
FN+FN
FN+ FA
FN+FK
FN+FA