Anda di halaman 1dari 2

DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

Tuntutan Pengawasan LPM. Am 17


Salinan surat perlantikan
Salinan buku akaun (bank tempat gaji dimasukkan)
Jadual Pengawasan
Salinan Kad Pengenalan (yang pertama kali buat tuntutan)
Tuntutan Perjalanan Ogos (PK & KP sahaja) LPM. Am 18
Salinan surat perlantikan
Salinan buku akaun (bank tempat gaji dimasukkan)
Surat panggilan taklimat Ketua Pengawas pada 19 Ogos 2014
Surat panggilan Operasi Buka Kotak (OBK)
Tuntutan Perjalanan September LPM. Am 18
Salinan surat perlantikan
Salinan buku akaun (bank tempat gaji dimasukkan)
Salinan panggilan taklimat pengawas dan lawatan ke pusat
peperiksaan
Salinan kad pengenalan bagi guru yang pertama kali mengawasi
peperiksaan
Jadual tugasan pengawas di pusat masing-masing (1 salinan
setiap seorang)
Penandatangan Borang Tuntutan
KP hendaklah menandatangani borang tuntutan Pengawas.
Borang Tuntutan KP akan ditandatangani oleh Penyelia Kawasan
Pengesahan Dokumen
Semua salinan dokumen hendaklah disahkan oleh mana-mana
Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan atau Penyelia
Pendidikan.
Jangan Sertakan Dokumen Ini
Kad Pengenalan (kecuali guru yang pertama kali mengawasi
peperiksaan)
Slip Gaji (Kami ni bukannya ALONG, kami Cuma nak TOLONG)

Surat Perlantikan SPA / Surat Pengesahan Jawatan


Perkara-Perkara Lain
Hanya 1 salinan sahaja diperlukan bagi semua tuntutan dan
dokumen-dokumen sokongan
Kesilapan tuan puan menyediakan tuntutan berserta dokumen2
sokongan bagi semua pengawas di pusat tuan akan
menyebabkan berlaku kelewatan pembayaran.