Anda di halaman 1dari 12

KEMAHIRAN SMASH

A.

Kemahiran asas
i.

Jarakkan diri ke arah belakang meja.

ii.

Tangan menghala ke belakang.

iii.

Berat badan beralih dari belakang ke kaki hadapan, pusingkan


bahagian pinggang.

B.

iv.

Melakukan pukulan di puncak lantunan dengan kuat.

v.

Posisi bersedia.

vi.

Buat pukulan smash ke hadapan.

vii.

Ikut lajak.

Aktiviti dan Permainan SMASH Ping Pong:

Aktiviti
Set 1- Aktiviti 1
Pergerakan asas Smash tanpa bat
Ping Pong
Langkah-langkah:
1. Badan hadap ke depan.
2. Pusing ke sebelah kiri.
3. Kaki kanan angkat ke belakang
dan angkat tangan kanan pada
paras dahi.
4. Pusing ke arah bertentangan.
5. Angkat kaki kiri dan tangan
kiri tolak ke belakang.
(tangan tarik ke depan)
6. Ulangi lakuan di atas
beberapa kali.
Set 1 Aktiviti 2

Gambar rajah

Pergerakan asas Smash dengan bat


Ping Pong.
Langkah-langkah:
1. Badan hadap ke depan.
2. Pusing ke sebelah kiri.
3. Kaki kanan angkat ke
belakang dan angkat tangan
kanan dengan bat pada paras
dahi.
4. Pusing ke arah bertentangan.
5. Angkat kaki kiri dan tangan
kiri tolak ke belakang.
(tangan tarik ke depan)
6. Ulangi lakuan di atas
beberapa kali.
Set 1 Permainan
Pukulan Smash ke sasaran
Langkah-langkah:
1. 5 orang dalam kumpulan.
2. Murid A melantunkan bola
dengan tangan kepada murid
B. Murid B memukul bola
dengan melakukan pukulan
Smash. Bola perlu kena pada
kon kuning.
3. Bola yang terkena pada kon
kuning mendapat 1 markah.
4. Setiap murid diberi masa 5

minit. Setiap murid memukul


bola bergilir-gilir.
5. Ulangi beberapa pusingan.
6. Kemenangan ditentukan
berdasarkan jumlah markah yang
dikumpul.
Set 2- Aktiviti 1
Lantun dan Smash Forehand
Dengan Tangan.
Langkah-langkah:
a. Murid berpasangan.
b. Murid melantunkan bola ke
lantai.
c. Pasangan perlu melakukan

pukulan smash dengan


menggunakan tangan ketika
bola menaik seperti.
d. Selepas murid menguasai
kemahiran smash, guru boleh
mengarahkan rakannya
melantunkan bola ke kiri dan
kanan supaya murid itu perlu
menggerakkan badannya untuk
melakukan pukulan smash.
Set 2- Aktiviti 2
Lantun dan Smash Forehand
Dengan Bat Ping Pong.

Langkah-langkah:
a. Murid berpasangan.
b. Murid melantunkan bola ke
lantai.
c. Pasangan perlu melakukan
pukulan smash dengan
menggunakan bat ping pong
ketika bola menaik seperti.
d. Selepas murid menguasai
kemahiran smash, guru boleh
mengarahkan rakannya
melantunkan bola ke kiri dan
kanan supaya murid itu perlu
menggerakkan badannya untuk
melakukan pukulan smash.

Set 2 Permainan
Lantun dan Smash Forehand
Langkah-langkah:
a. Aktiviti ini dijalankan dalam

bentuk kumpulan.
b. Seorang akan melambung bola
tinggi ke hujung meja dari tepi
meja. Rakannya melakukan
smash forehand seperti dalam
gambar bersiri, melepasi jaring
dan masuk ke meja lawan.
c. Seorang murid diberikan 3 kali
peluang.
d. Tukar giliran.
e. Kemenangan diputuskan
dengan berapa kali smash
forehand yang berjaya.
f. Selepas murid menguasai
kemahiran smash forehand,
guru boleh mengarahkan
rakannya melambung bola ke
kiri dan ke kanan supaya murid
itu perlu mengerakkan
badannya untuk melakukan
pukulan smash.

Set 3 Aktiviti 1
Backhand Smash Dengan Tangan
Langkah-langkah:

1. Murid berpasangan.
2. Murid A melantunkan bola
kepada murid B.
3. Murid B melakukan pukulan
backhand smash dengan
menggunakan tangan.
4. Murid A akan menyambut bola
ping pong yang dipukul oleh
rakannya.
5. Ulangi lakuan dengan cara
menggunakan tangan untuk
membuat pukulan backhand
smash.
Set 3 - Aktiviti 2
Backhand Smash Dengan Bat Ping
Pong
Langkah-langkah:
1. Murid berpasangan.
2. Murid A melantunkan bola kepada
murid B.
3. Murid B melakukan pukulan
backhand smash dengan
menggunakan bat ping pong.
4. Murid A akan menyambut bola
ping pong yang dipukul oleh
rakannya.
5. Ulangi lakuan dengan cara
menggunakan bat ping pong untuk
membuat pukulan backhand

smash.
Set 3 Permainan
Lantun dan Backhand Smash
Langkah-langkah:
1. Murid berpasangan.
2. Murid melantunkan bola ke meja
dan melakukan pukulan backhand
smash ketika bola menaik.
3. Rakan yang berada di hadapan

murid dan melakukan menyambut


bola dan mengulangi lakuan
pemain pertama.

Set 4 - Aktiviti 1
Pantulan cermin- smash pukulan
hadapan dan pukulan kilas ikut
lajak

Langkah-langkah:
1. Murid berpasangan.
2. Murid yang pertama menganjakkan
kedua-dua

belah

kakinya

ke

sebelah kiri atau kanan bersama


dengan gerakan tangan pukulan
smash tanpa bet dengan pukulan
hadapan diikuti dengan pukulan
kilas.
3. Murid yang kedua mengikut
gerakan murid yang pertama seperti
dalam cermin yang memantulkan
imejnya.
4. Murid yang pertama melakukan
gerakan sebanyak 5 kali.
5. Peranan ditukar, murid yang kedua
melakukan gerakan, murid yang
pertama mengikutinya.

Set 4 Aktiviti 2
Smash

pukulan

hadapan

pukulan kilas ikut lajak


Langkah-langkah:

dan

1. Murid berindividu.
2. Murid

memegang

melakukan
hadapan

bet

smash

dan

pukulan

bersama-sama

dengan gerakan kaki iaitu satu


langkah ke sisi kiri, selepas itu
kembali ke kedudukan asal,
diikuti dengan satu langkah ke
sisi

kanan

dan

seterusnya

kembali ke kedudukan asal.


3. Murid

melakukan

smash

pukulan kilas, pergerakan kaki


seperti langkah 2.
4. Murid

memegang

melakukan
hadapan

bet

smash

dan

pukulan

bersama-sama

dengan gerakan kaki iaitu dua


langkah ke sisi pada masa yang
sama.
5. Murid

melakukan

smash

pukulan kilas, pergerakan kaki


seperti langkah 4.

Set 4 Permainan
Lantun dan smash
Langkah-langkah:
1. Dua

orang

murid

yang

melantunkan bola berdiri di sisi


meja sebelah kiri dan sebelah
kanan

masing-masing

berdepan dengan murid yang


hendak melakukan smash.
2. Murid

yang

bersedia

untuk

smash berdiri di tengah dengan


lutut bengkok sedikit.
3. Murid yang berdiri di sisi meja
sebelah kiri melantunkan bola
ke hujung meja sebelah kanan,
murid yang melakukan smash
menganjakkan kedua-dua belah
kaki

dan

badannya

menggerakkan
untuk

melakukan

pukulan smash.
4. Selepas itu, murid yang berdiri
di sisi meja sebelah kanan
melantunkan bola ke hujung
meja sebelah kiri, murid yang
melakukan

smash

menganjakkan kedua-dua belah


kaki

dan

badannya

menggerakkan
untuk

melakukan

pukulan smash.
5. Seorang murid diberikan 3 kali
peluang.
6. Tukar giliran.

7. Kemenangan

diputuskan

dengan berapa kali smash yang


berjaya.

Set 5 - Aktiviti 1
Lantun dan smash tanpa jaring
Langkah:
1. Murid melantun bola ping pong
dan rakannya smash atas meja
berhadapan dinding.
Set 5 Aktiviti 2
Lantun dan smash dengan bola
melepasi jaring
Langkah:
1. Murid melantun bola ping pong
ke atas meja dan rakannya
smash bola supaya melepasi
jaring.

Set 5 Permainan
Sasaran
Langkah-langkah:

1. Meja berhadapan dinding


dilukis sebuah bulatan
sederhana besar.
2. Murid lantun bola dan rakannya
smash ke dalam bulatan tersebut.
3. Murid akan berada di tepi meja
untuk melantun bola dan mengutip
bola selepas membuat smash.
4. Tukar giliran.
5. Mata dikira berapa smash yang
sentuh bulatan tersebut.