Anda di halaman 1dari 3

Latihan

A. Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif.


1. Pak Mat baru mengutip durian yang gugur.
___________________________________________________________________________
__________________________
2. Polis telah menyoal siasat dua orang pemuda yang disyaki terlibat dalam
kes pembunuhan.
___________________________________________________________________________
__________________________
3. Sekolah saya mengadakan Bulan Bahasa pada minggu ini.
___________________________________________________________________________
__________________________
4. Mahmud telah memenangi pertandingan berpidato.
___________________________________________________________________________
__________________________
5. Anisah membeli biografi bergambar.
___________________________________________________________________________
__________________________
6. Ibu sedang menggilap barangan perhiasan tembaga.
___________________________________________________________________________
__________________________
7. Lima perompak merompak kedai emas itu.
___________________________________________________________________________
__________________________
8. Nenek Lijah sedang memetik pucuk paku.
___________________________________________________________________________
__________________________
9. Penyokong pasukan Sarawak dan Kelantan telah membanjiri perkarangan
Stadium Bukit Jalil.
___________________________________________________________________________
__________________________
1

10.

Ayah membelah kayu api itu.

___________________________________________________________________________
__________________________
11.

Saya sudah menyiapkan semua kerja sekolah.

___________________________________________________________________________
__________________________
12. Saya sedang menendang bola itu.
___________________________________________________________________________
__________________________
13. Ketua murid menaikkan bendera sekolah.
___________________________________________________________________________
__________________________
14. Kita menerima keputusan itu.
___________________________________________________________________________
__________________________
15. Kami sudah menyusun jadual itu.
___________________________________________________________________________
__________________________
B. Bina 5 ayat aktif berdasarkan perkataan yang diberi.
1. Mencuci
___________________________________________________________________________
__________________________
2. Menyapu
___________________________________________________________________________
__________________________
3. Mengecat
___________________________________________________________________________
__________________________
4. Menjahit
___________________________________________________________________________
__________________________
2

5. Membaca
___________________________________________________________________________
__________________________

Ayat Aktif
Ayat aktif ialah yang menekankan atau mengutamakan si pelaku/pembuat sebagai
subjek dan ayatnya mengandungi kata kerja yang berawalan MeN- (me-, mem-,
men-, menge-, dan meny-).
Ayat Pasif
Ayat pasif ialah ayat yang menekankan/mengutamakan objek dan perbuatannya.
Ayat ini mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja yang berawalan dibeserta dengan kata sendi oleh.

Anda mungkin juga menyukai