Anda di halaman 1dari 2

JABATAN PENDIDiKAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KO[,,I2i EKS PENDIDIKqN, JALAN STAD UI\4


05604 ALOR SETAR

a4-740 40AA

a47401342

KEDAH DARULAMAN

" KEDAH AMAN

u\,/rlpn moe g0! mylpnled?h

TMAKMUR

BERSAMA MEMACU TRANSFORIVIASI "

)PK 03-2413A44 lld 2117)

Ruj.Kam

Tar kh

: 19 April 2016

PenoetLra / Guru Besar


Sek;lah-sekolah Program Penclidikan Khas lntegrasi (Daerah Kota Setar
SK Penclidikan Khas SLlnclai Petan /ALorSetar

'Tuan,

PERINGKAT
JEIIPUTAN KE PROGRAM SARANA IBU BAPA LINUS PENDIDIKAN KHAS
NEGERI KEDAH TAHUN 2016
Dengan segala horrnatnya perkara

atas ada ah diruluk

an Pend dikan Khas Kernenter an


Negeri Kedah akan mengadakan
Pendidlkan
Fendid kan Ma aysia dengan kerjasama Jabatan
program tersebut sepert ketetapan ber kut

2.

Sukac

tanya

lankh
lllasa
Tempat

raaklumkan bahawa

Bahag

i 30 April 20'16 ( Sabtu )


: 1?,2[ tengahari
r De\ivan Al Farabi, BTPN

Sehubungan tLl, iuan dienrpui hadir Makan dan m num disediakan Sebaranq
p",tunllurn.ii f'l"roungiioaut KhatiabinAhmad d taliar047404314l019 4944854'

3.

Keutar.aan yang p hak tuan berikan Calam perkara


dengan ucapan terima kasih

4.

Sekian.

BERKHIDIV]AT UNTUK NEGARA "


" PENDIDIKAN CE|llERLANG KEDAH TERBILANG "

Saya yang menu

t perintah

(SOFARUDDIN

rsrvrArL)
Pendidikan Neseri Kedah
d kan Neqer Kedah

n amatah dihargai

dan ddahului

PROGRAIT4 SARANA IBU BAPA LINUS 2.0 PENDIDIKAN KHAS

PERINGKAT NEGERI KEDAH 2016


TARIKH : 30 APRIL 2016 (SABTU)
[ilASA ; 8.00 PAGI HINGGA 2.00 PETANG
TE[,4PAT: DEWAN AL.FARABI BTPN KEDAH

ATUR CARA PROGRAM

8.30

8.00
B 30

iPENDAFTAMN PESERTA

' 10.30

:TAKLIMAT PENGOPERASIAN PROGMIVI PENDIDIKAN KHAS


INTEGRAS] (PPKJ) OLEH KETUA UNIT PPKI (EN KHAIRI B. BAHARI)
: TAKLIMAT PELAKSANMN LINUS PENDIDiKAN KHAS 2016 OLEH

PENOLONG PENGARAH PEMUL]HAN PKHAS


(PN, NATMH BT MANAP)

10.30-10.45;REHAT
'10.45

- 11 30 r PERKONGSIAN KEJAYAAN lBU BAPA MBK


1. TN HJ ]\,4OHA[,4AD RJTZUAN B, BAHARIN
PENSYAMH JABATAN SAINS SOSIAL. IPG SULIAN ABDUL HALIM

2 PN

NORHANIZA BT HAMZAX
KAK]TANGAN HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH

Q.30

11

3A -

12

30IGH

I/URID BERKEPERLUAN KHAS


OLEH KETUA SEKTOR PROGRAM PENDIDiKAN KHAS
(EN. MOHD. PARAWES B ABDULLAH)

: PELUANG LALUAN KERJAYA

PEMSI\IIAN PENUIUPAN PROGRAM

- NYANYIAN LAGU NEGARAKU


,

BACAAN DOA

- UCAPAN ALUAN OLEH TUAN HAJI IVOKHTAR BJN AHMAD


KETUA SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

- UCAPAN PERASIVI]AN PENUTUPAN OLEH


YBHG DATO' HAJAH AZUYAH HASSAN
PENGARAH PENDID]KAN NEGER] KEDAH

- PENYAMPAJAN CENDERAI!'IATA
JA]\4UAN

- BERSURAJ

* P.tkaian : \]u h,e{a@ bqu rofua4.