Anda di halaman 1dari 5

A) Tuliskan tempocepat atau lambat sesuai dengan pergerakan

haiwan atau kenderaan berikut.(10 markah)

B) Namakan aktiviti perkusi badan. (10 markah)

Warnakan gambar dan lengkapkan ciri-ciri alat perkusi


di bawah. (8 markah)

Ini adalah___________________.

Kerincing ini diperbuatdaripada_____________________

Bunyi kerincing ____________________


B) Bulatkan jawapan yang betul.

Warnakan gambar dan lengkapkan lagu Semut


berikut. (14 markah)

Sangat rajin bekerja

Tekun dan usaha


Ada enam kaki

Bermacam warnanya

Tubuhnya yang
kecil

_________________________________________________
badan berkerat tiga
______________________________ sesunggut di kepala
Ada yang melata dan terbang di kepala
Bermacam bentuknya ____________________________
Serangga yang halus _____________________________
Tak mengira siang malam
_________________________________ dua sikap mulia
Marilah kita amalkannya

Bulatkan jawapan yang betul. (8 markah)


4

1. Berapakah kaki semut ?


A. Dua
B. Empat
C. Enam
D.Lima
2. Apakah warna semut?
A. Biru
B. Hitam
C. Kuning
D.Hijau
3. Pada masa bilakah semut rajin bekerja?
A. Setiap pagi
B. Siang dan malam
C. Malam
D.Siang
4. Apakah sikap mulia semut?
A. Jujur
B. Tekun
C. Amanah
D.Bijak

Anda mungkin juga menyukai