Anda di halaman 1dari 5

POSTMORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016

SMK PENDETA ZABA


MATAPELAJARAN :
GURU
:
Keputusan

KIMIA
PN NOR SUAKMA BT JAAFAR
Faktor Penyumbang

TINGKATAN DIAJAR :
Cadangan penambahbaikan

5A

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN SAINS
2016
% LULUS
%
%A

7.69%
3orang
6.38

GPMP:

ETR:
% LULUS
100%
%A
GPMP

7.69%
6.18
TANDA
[/]

GPMP
PP ETR
GPMP
PP ETR
GPMP
PP = ETR

[/]

1.PELAJAR
PELAJAR
*Terdapat penurunan dari segi kuantiti pelajar
yang lulus , daripada 100%[ sasaran Program Skor A / Kecemerlangan Akademik
Headcount 2016] kepada 71.79% [ PP SPM]
*Amat baik jika pelajar diberi pendedahan kepada teknik
belajar , teknik menulis nota dan pengurusan masaserta
* Peningkatan GPMP untuk Peperiksaan diberikan juga pendedahan tentang peluang -peluang kerjaya
Percubaan berbanding Pertengahan Tahun supaya pelajar maklum mengenai halatuju mereka dalam
2016
kehidupan
* Majoriti pelajar menguasai konsep-konsep
asas kimia bagi membolehkan mereka
menjawab soalan aras mudah dan sederhana.
dengan tepat. Terdapat peningkatan peratusan
pelajar yang mendapat cemerlang
dalam
Peperiksaan Percubaan.

*Pelajar bermasalah yang kurang tumpuan dalam kelas perlu


diberikan motivasi oleh pihak kaunseling dan guru-guru secara
berterusan. Ibubapa juga perlu dilibatkan dalam program ini
untuk memberikan sokongan dan dorongan berterusan di rumah.

* Bengkel Teknik MenjawabSoalan , Guru Kimia yang arif


mengenai pengubalan soalan dan teknik menjawap soalan Kertas
Ini menunjukkan pelajar masih menghadapi 2 SPM dijemput untuk memberikan maklumat / tips terkini
masalah
menjawab soalan beraras tinggi tentang soalan dan cara menjawab soalan dengan tepat.
terutamanya soalan kertas 2 - Soalan Struktur
bahagian B dan soalan esei khususnya soalan Program Jawab Untuk Jaya (JUJ) (dari bulan Januari
9 dan 10.
Oktober)
Kelas Tambahan berjadual dari jam 3.00 sehingga 4.00 petang
*Bilangan pelajar yang agak ramai dengan dan kelas tambahan hari sabtu mengikut keperluan.
pelbagai tahap kemampuan belajar dan ragam Kelas- kelas ini memberikan fokus kepada mengulangkaji
menjadi agak sukar untuk guru memberikan pelajaran dan menjawab soalan struktur dan esei serta soalan
tumpuan pembelajaran
secara individu/ KBAT
kumpulan yang lebih kecil.
Program Perkampungan SPM. ( telah di adakan pada bulan
Jun - 23 /7/2016 ( Sabtu)
Program Gerak Gempur / Pecutan Peperiksaan (dari bulan
Ogos November)
Latih tubi secara intensif menggunakan soalan-soalan Kimia
daipada peperiksaan percubaan dan soalan SPM tahun-tahun

Catatan
*PP> ETR =
GPMP PP lebih baik
dari ETR
*PP< ETR =
GPMP ETR lebih baik
dari PP
*PP= ETR =
GPMP PP sama ETR

yang lepas.Bagi pelajar yang lemah penumpuan diberikan


kepada menjawab soalan struktur di bahagian A Kertas 2
Program Sahabatku Tutorku ( semasa PdP)
Bimbingan rakan sebaya dimana pelajar yang cemerlang Kimia
akan membantu rakan-rakannya yang lemah
Program Kerja Cuti Terancang ( Semasa cuti Persekolahan)
2.GURU
* Guru opsyen dan terlatih serta komited
terhadap tugasnya.
*Menepati perancangan Sukatan Pelajaran
P&P perlu dirancang dengan teliti supaya
sukatan pelajaran tingkatan 5 dapat
disempurnakan lebih awal( dalam bulan Julai)
dan latihan ulangkaji dapat di buat secara
menyeluruh dan mencakupi semua topik yang
dirasakan sukar oleh pelajar.
*Soalan topikal dan pengukuhan diberikan
untuk mengesan tahap penguasaan pelajar
dalam topik-topik yang telah diajarkan.
*guru memberi pendedahan mengenai format
peperiksaan SPM danTeknik menjawab soalan
sains lebih awal, semasa pelajar di tingkatan 4.
3.SOALAN
*Tahap
soalan
bersesuaian
mencakupisukatan pelajaran.

GURU.
*Guru mempelbagaikan kaedah PdP supaya bersesuaian dengan
tahap pengetahuan pelajar. PdP adalah berpusatkan pelajar dan
guru menggalakan penglibatan aktif pelajar semasa
pembelajaran. PdP sains dilaksanakan di dalam makmal dan
banyak menggunakan Kaedah IBSE. Pelajar dibimbing untuk
mencatat nota menggunakan peta pemikiran i-think
*Guru menggunakan BBM dan ICT dalam P&P dengan lebih
berkesan.
*Memperbanyakkan Soalan topikal dan soalan latih tubi untuk
mengesan tahap penguasaan pelajar dalam topik-topik yang telah
diajar.
*Pengunaan buku kerja diteruskan kerana ianya memudahkan
PdP, ia juga mengandungi banyak latihan dan contoh soalansoalan sruktur dan esei SPM.

SOALAN
dan *Pelajar harus di dedahkan kepada pelbagai bentuk dan aras
soalan semasa latihtubi dijalankan.

* Pelajar tidak menghadapi masalah untuk *Lebih bimbingan diberikan kepada menjawab soalan KBAT.
menjawab soalan-soalan aras mudah dan

sederhana tetapi masih belum berkeyakinan


untuk menjawab soalan aras tinggi.
4.PENGURUSAN
PENGURUSAN
*Sokongan dan kerjasama yang baik antara
pihak pengurusan dan guru-guru sains
memudahkan perlaksanaan program program
panitia, proses P&P dan pengurusan pelajar.
*Program Kelas tambahan
dilaksanakan secara teratur dan konsisten
.
5.LAIN-LAIN
LAIN-LAIN
Pengiktirafan pihak sekolah kepada pelajarpelajar
yang
cemerlang
akademik, kokurikulum dan sahsiah adalah suatu usaha
murni
yang sangat baik dan sebaiknya
diteruskan.

Disediakan oleh :

.
Pn Nor Suakma Jaafar
Guru Kimia

Disemak oleh:

Pn Hjh Fazidah Alias


Ketua Bidang Sains& Matematik