Anda di halaman 1dari 12

Bahagian A

[ 60 markah]
Jawab semua soalan
1. Tandakan () bagi amalan 4M yang betul dan (X) bagi yang salah dalam ruang yang
disediakan.
Aktiviti

Amalan 4M

Mematuhi peraturan keselamatan

Mendisiplin

Mempraktikkan peraturan keselamatan dan


tugas lain yang diarahkan oleh guru

Menilai

Melaksanakan sistem penyimpanan alatan


dan bahan

Menyusun atur

Ruang jawapan

[ 3 markah ]
2. Susun mengikut urutan yang betul langkah menggunakan alat pemadam api dengan
menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.
Tarik picu dan pegang alat pemadam api
Tekan tuas rapat kepada pemegang
Halakan muncung pemancut ke dasar api
[ 3 markah ]
3. Tandakan () bagi padanan jenis pemadam api dengan punca kebakaran yang betul
dan (X) bagi yang salah dalam ruang yang disediakan.
Jenis pemadam api

Punca kebakaran

Air

Kayu dan plastik

Buih

Papan suis dan peralatan elektrik

Debu kering

Minyak dan lekar

Ruang jawapan

( 3 markah )

4. Susun mengikut urutan yang betul langkah merawat luka ringan dengan
2

menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.


Balut luka dengan kain kasa
Bersihkan luka dengan antiseptik
Sapukan iodin pada luka
[ 3 markah ]
5. Tandakan () bagi pernyataan yang betul semasa berada di dalam bengkel dan (X) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.
Sentiasa pastikan pintu dan tingkap ditutup semasa di dalam
bengkel
Pastikan tugasan dijalankan dengan teratur dan sistematik mengikut
jadual yang ditetapkan.
Amalkan nilai murni seperti bekerjasama, bertanggungjawab dan
mematuhi peraturan.
[ 3 markah ]
6. Tandakan () pada ciri-ciri papan lapis yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak
yang disediakan
Sesuai digunakan di luar rumah dan bangunan
Ringan, kuat dan mudah digunakan
Tidak akan pecah apabila dipaku pada hujungnya
[ 3 markah ]
7. Padankan faktor reka bentuk dengan keterangannya dengan menulis A, B dan C di
ruang yang disediakan.
Fungsi
A

Rupa bentuk

Ketahanan

Penghasilan produk mestilah mempunyai reka bentuk yang


menarik perhatian pengguna.
Produk yang dihasilkan mestilah kukuh dan tidak mudah rosak.
Produk yang dihasilkan mestilah menepati tujuan produk dan harus
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.
[ 3 markah ]
8. Padankan jenis bahan reka bentuk dengan keterangannya yang betul.
3

Jenis bahan

Keterangan

Mounting board

Diperbuat daripada beberapa lapisan kayu nipis


yang dinamakan vernier

Medium Density Fibre


(MDF) Board

Bahan ini sejenis kadbod yang dihasilkan daripada


kertas

Papan lapis

Merupakan sejenis gentian yang diperbuat


daripada serat kayu lembut.
[ 3 markah ]

9. Rajah berikut menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam Bengkel Kemahiran
Hidup.

Padankan alatan tangan itu dengan menulis A, B dan C berdasarkan nama yang betul
pada petak yang disediakan.
Nama Alatan
Gandin kayu
Gergaji putting
Sesiku L
[ 3 markah ]
10. Padankan alatan tangan dengan kegunaannya.
Alatan tangan

Kegunaannya

Kikir parut

Memotong kayu kecil.

Gergaji puting

Menanda garisan selari dengan muka kayu.

Tolok penanda

Membuat lengkok di kayu.


( 3 markah )

11. Rajah berikut menunjukkan satu mesin gerudi lantai.


4

A
B
C

Nyatakan dengan menulis A, B atau C bagi bahagian mesin gerudi lantai yang betul di
petak yang disediakan.
Ragum gerudi
Motor
Meja gerudi
( 3 markah )
12. Berikut adalah jenis pelarut.
A. Thinner

B. Turpentin

C. Spirit metil

Nyatakan dengan menulis A, B dan C pada jenis kemasan dan pelarutnya yang sesuai
di petak yang disediakan.
Cat licau
Syelek
Lekar
( 3 markah )
13. Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.
Sumber magnet bagi dinamo ialah kemagnetan.
Bahagian utama dinamo ialah gegelung wayar, magnet
kekal dan teras besi
Teras besi digunakan untuk menghasilkan medan magnet
( 3 markah )
14. Namakan alatan yang digunakan dalam proses memotong kayu yang berikut dengan
menulis A , B dan C di petak yang disediakan.
A. Gergaji tangan

B. Gergaji puting
5

C. Gergaji lengkung halus

( 3 markah )
15. Namakan jenis tanggam pada gambar rajah berikut dengan menulis A , B dan C di
petak yang disediakan.
A. Tanggam parit terus

B. Tanggam lekap palang

C. Tanggam temu

( 3 markah )

16. Jadual di bawah menunjukkan tiga jenis tenaga yang dihasilkan oleh kuasa elektrik.
Haba

Kinetik

Bunyi

C
6

Padankan alat elektrik dengan tenaga yang dihasilkan dengan menulis A, B dan C pada
ruang yang disediakan.

Alatan elektrik

Jenis Tenaga
( 3 markah )
17. Rajah di bawah menunjukkan sejenis wayar.

Tandakan () pada alatan elektrik yang sesuai menggunakan kabel itu dan (X) bagi yang
tidak sesuai pada petak yang disediakan.

( 3 markah )

18. Rajah menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

2
3

Fius

Nyatakan nama tamatan plag tersebut dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang
disediakan.
Neutral
Bumi
Hidup
( 3 markah )
19. Rajah berikut menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam kerja amali elektrik.

Padankan alatan di atas dengan menulis A , B dan C berdasarkan fungsi alatan yang betul
pada petak yang disediakan.
Memegang dan mencengkam benda bulat
Mencapai ruang yang sempit
Memotong dan menjalur wayar
( 3 markah )

20. Berikut adalah langkah pendawaian lampu pendafluor disusun tidak mengikut urutan.
Susun semula langkah itu mmengikut urutan dengan menulis 1, 3 dan 4 pada petak
yang disediakan. Langkah 2 telah diberi.
8

Longgarkan skru dan buka penutup perumah


Terjemahkan lukisan skematik
Tutupkan perumah dan pasang tiub
( 3 markah )
21. Tandakan () bagi pernyataan kehendak yang betul dan (X) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.
Dapat teruskan kehidupan jika tidak dipenuhi
Sama bagi semua manusia
Tidak terhad dan sukar dipenuhi
( 3 markah )
22. Tandakan () bagi kepentingan perniagaan yang betul dan (X) bagi yang salah pada
petak disediakan.
Memenuhi keperluan dan kehendak
Meninggikan kos hidup
Menyediakan peluang pekerjaan
( 3 markah )
23. Tandakan () bagi ciri wang yang betul dan (X) bagi yang salah.
Diterima umum
Mudah didapati
Mudah dibahagi
( 3 markah )

24. Maklumat berikut menunjukkan bidang perkhidmatan.


A

Agihan
9

Khidmat nasihat

Kewangan

Padankan perniagaan berikut dengan jenis bidang perkhidmatan dengan menulis A, B


atau C pada petak yang disediakan.
Hospital pakar
Syarikat perkapalan
Institusi kewangan
( 3 markah )
25. Nyatakan nama alat pembayaran berdasarkan penerangan yang diberikan dengan
menulis A, B dan C di petak yang disediakan.
A

Kad kredit

Cek

Kad prabayar

Kemudahan yang diberikan oleh bank kepada pemegang


akaun semasa untuk membuat pembayaran tanpa membawa
wang tunai.
Pemilik kad ini boleh membeli barang tanpa menggunakan wang
tunai
Cara membayar yang menghendaki pengguna membayar terlebih
dahulu sebelum mendapat sesuatu barang atau perkhidmatan.
( 3 markah )

26. Maklumat berikut menunjukkan jenis perniagaan antarabangsa.


A

Eksport

Import
10

Entrepot
Padankan aktiviti berikut dengan jenis perniagaan dengan menulis A, B atau C pada
petak yang disediakan.

Membeli, memproses dan mengeksport semula ke luar


negara.
Menjual barang atau perkhidmatan ke luar negara.
( 3 markah )
Membeli barang atau perkhidmatan dari luar negara.
Bahagian B
[ 22 markah ]
Jawab semua soalan.
27.

Amir mendapati lampu pendarfluor di bilik tidurnya berkelip-kelip tetapi tidak


menyala. Lampu pendarfluor di ruang tamu pula tidak menyala apabila suis
dihidupkan.
Berdasarkan pernyataan di atas
(a) Nyatakan kerosakan lampu pendarfluor di
(i) bilik tidur
......................................................................
(ii) ruang tamu
........................................................................

( 2 markah )

(b) Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Amir untuk mengganti
bahagian lampu pendarfluor berdasarkan jawapan di (a) (i)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
( 4 markah )

11

(c ) Rajah di atas menunjukkan lampu pendarfluor. Namakan bahagian berlabel di


ruang jawapan yang disediakan di bawah.
A : ...............................................................
B : ...............................................................
C : ...............................................................
D : ................................................................

( 4 markah )

28. Berdasarkan rajah di bawah , jawab soalan soalan berikut.

(a) Namakan sistem perniagaan dalam Rajah 1 dan Rajah 2.


(i) Rajah 1: ...............................................................................
(ii) Rajah 2: ...............................................................................
( 2 markah )
(b)

Nyatakan empat masalah yang dihadapi oleh sistem perniagaan di rajah 1.


(i) ............................................................................................
(ii) ...........................................................................................
(iii) ...........................................................................................
(iv) ...........................................................................................
( 4 markah )
12

(c ) Apakah alat pembayaran yang digunakan dalam Rajah 2?


..................................................................................................
( 1 markah )
(d) Senaraikan tiga kelebihan alat pembayaran yang digunakan dalam Rajah 2?
(i) ..............................................................................
(ii) ..............................................................................
(iii) .............................................................................
( 3 markah )
(e) Selain cara jualan tunai, nyatakan dua cara jualan lain pada masa kini.
(i) ..................................................................
(ii) .................................................................
( 2 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.................................
Mahani bt Saad
Guru matapelajaran
KHB/PK

...........................................
Che Rodziah bt Ibrahim
b/p Ketua Panitia KHB

..............................................
Hjh Nor Asiah bt Muhammad
Ali
Pen. Kanan Pentadbiran

13

Anda mungkin juga menyukai