Anda di halaman 1dari 1

Assalamualiakum Wr.

Wb
Auzubilahiminas saita nirrojim - Bismillahirahmanirahim
Alhamdulillahi robbil alamin wabihi nastainu ala umuriddunya waddin wassolatu
wassalamuala asyrofil ambiya iwal mursalin, sayyidina Muhammadin waala alihi
waashabihi ajmain.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa
Engkau pemilik arasy yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu, kepada-mu jualah kami
bertawakkal, dan kepada-mu kami mohon pertolongan, pada hari ini dengan penuh rasa
khussu` dan tawaddu` kami hadir dalam mengikuti rangkaian acara darma wanita
untuk itu ya Allah jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau redhai, yang membawa
barokah, rahmat taufiq dan hidayah-mu buat kami semuanya.
dengan segala kerendahan hati kami mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu, atas
nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana
Hindarkan kami dari fitnah dan marah bahaya, jauhkan kami dari perpecahan dan
permusuhan serta Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datangnya dari langit maupun dari
bumi.
Ya Allah, Tuhan Yang Pengampun
Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin
kami. karena Engkau maha pengampun lagi maha mengetahui.
Yaa Tuhan kami sungguh kami telah menzolimi diri kami maka apabila Engkau tidak
mengampuni kami maka kami tergolong orang yang merugi. Maka ampuni lah kami
Robbanaa Zholamna ampusana Faillam Taghfirlana lanakuunanna minal Khoosiriin
Faghfirlana yaa Allaah
Ya Allahumma Yaa Allah
faqbal duaana yaa Allah Wajalna min ibaadakasshoolihah
Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina azzabannar, Subhana robbika
robbil izzati ammaya sifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahirobbil alamin.
Waalaikumsallam Wr.Wb