Anda di halaman 1dari 10

ANTEMASURATOARE CLADIRE P+E+M

NR.C
RT.

CAPITOLUL DE LUCRARI

SECTIUNEA
0
I

U.M.

CANTITATE

NR ELEMENTE
SAU SECTOARE

TOTAL

5=3x4

TEHNICA
1

SUPRASTRUCTURA / STALP

1
CC02C
Montarea armaturilor din otel beton tip BST500S avand
diametrul pana la 18 mm in stalpi

kg

4150

4150,00

2
CZ0302A
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =68mm

1599,00

1,00

1599,00

3
CZ0302B
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =1016mm

2551,00

1,00

2551,00

4
CB04B
mp
Cofraje pentru beton armat in stalpi din panouri refolosibile ,
cu astereala din scandrui de rasinoase , scurte si subscurte

168,54

1,00

168,54

mc

14,75

1,00

14,75

mc

14,75

1,00

14,75

4,57

1,00

4,57

40,64

1,00

40,64

AstP=3,17m*(4*0,35m)*17=75,446mp
AstE=3m*(4*0,35m)*17=71,4mp
AstM=3m*(4*0,35m)*5=21,7mp
Ast=AstP+AstE+AstM=168,54mp
5
CA02J
Turnarea betonului armat C20/25 in stalpi
VstP=(3,17m*0,35m*0,35m)*17= 6,602mc
VstE=(3m*0,35m*0,35m)*17=6,248mc
VstM=(3,1m*0,35m*0,35m)*5=1,899mc
Vst=VstP+VstE+VstM=14,748mc
6
CZ0101A
Preparea betoanelor C20/25 cu balast cu granulozitatea
pana la 16 mm cu ciment C42,5 cu instalatii centralizate

Vbet=14,75mc
7
TRA04A10
t
Transport rutier material , semifabricat cu autoremorchiere
cu remorci treiler sub 20 t dist= 10 km

TRA06A10

Transport rutier al betonului/mortarului cu autobetoniere de


5,5 mc dist=10 km

II

SUPRASTRUCTURA / GRINZI

1
CB04A
mp
Cofraje pentru beton armat in grinzi din panouri refolosibile ,
cu astereala din scanduri de rasinoase , scurte si subscurte

103,19

1,00

103,19

kg

2532

2532,00

3
CZ0302A
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =68mm

785,50

1,00

785,50

4
CZ0302B
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =1016mm

1256,00

1,00

1256,00

AgrE=
(0,25m+2*0.35m*5,94m+0,75m*(3*2,7m+4*3,6m+3,77+3,9
9m+3,45m+3,25m+2*2,6m+3,13m+2,85m+3,35m+3,45m=4
5,615mp
AgrM=0,25m+2*0,35m*5,94m+0,75m*(2,7m+3,6m+3,77m)
=11,96mp
Agr=AgrM+2*AgrE=103,18mp
2
CC02C
Montarea armaturilor din otel beton tip BST500S avand
diametrul pana la 18 mm in grinzi

5
CZ0302C
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S >
16mm

kg

296,64

1,00

296,64

6
CA02J
Turnarea betonului armat C20/25 in grinzi la plansee cu
grosimea peste 10 cm

mc

12,29

1,00

12,29

mc

12,28

1,00

12,28

2,79

1,00

2,79

VgrE=0,25m*(0,35m*5,99m+0,25m*(16,75m+18,38m+7,15
m+7,05m+10,77m+3*7,05m-13*0,35m)=5,255mc
VgrM=17,77m*0,4m*0,25m=1,77mc
Vgr=VgrM+2*VgrE=12,288mc
7
CZ0101A
Preparea betoanelor C20/25 cu balast cu granulozitatea
pana la 16 mm cu ciment C42,5 cu instalatii centralizate

Vbet=12,28mc
5
TRA04A10
t
Transport rutier material , semifabricat cu autoremorchiere
cu remorci treiler sub 20 t dist= 10 km

6
TRA06A10
t
Transport rutier al betonului/mortarului cu autobetoniere de
5,5 mc dist=10 km

33,84

1,00

33,84

269,13

1,00

269,13

33,00

1,00

33,00

buc

70,00

1,00

70,00

kg

3678

3678,00

5
CZ0302A
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =68mm

1939,00

1,00

1939,00

6
CZ0302B
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =1016mm

1639,00

1,00

1639,00

63,24

1,00

63,24

III

SUPRASTRUCTURA / PLACI + CENTURA + BUIANDRUG

1
CB04A
mp
Cofraje pentru beton armat in placi si grinzi din panouri
refolosibile , cu astereala din scanduri de rasinoase , scurte si
subscurte
AplE1=1,45mp+2,96mp+2,55mp+1,31mp+21,17mp+21,03m
p+9,94mp+9,54mp+13,13mp+12,51mp+13,45mp+13,34mp=
122,38mp
AplE2=0,15m*(18,92m+8,55m+18,18m+8,51m)=8,124mp
Apl=2*AplE1+3*AplE2=269,13mp
2
CB45B
buc
Sustineri din grinzi de lemn de inventar pentru turnarea
grinzilor monolite izolate , a planseelor cu grinzi monolite si
a placilor drepte cu sarcina
totala asupra cofrajelor de cel mult 500 daN/mp la
constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv , grinzile
rezemand pe popi metalici extensibili
3
CB44A
Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar folosite
pentru montarea placilor prefabricate cu si fara bucla ,a
predalelor de planseu la turnarea
planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu
plansee prefabricate cu popi metalici extensiibili tip PE 3100
R
4
CC02C
Montarea armaturilor din otel beton tip BST500S avand
diametrul pana la 18 mm in placi

7
CA02J
mc
Turnarea betonului armat C20/25 in placi cu grosimea peste
10 cm
Vplps=158,11mp*0,1m=15,811mc
VplE=158,11mp*0,15m=23,717mc

VplE=158,11mp*0,15m=23,717mc
Vpl=Vplps+2*VplE=63,244mc

8
CZ0101A
Preparea betoanelor C20/25 cu balast cu granulozitatea
pana la 16 mm cu ciment C42,5 cu instalatii centralizate

mc

63,24

1,00

63,24

9
TRA04A10
t
Transport rutier material , semifabricat cu autoremorchiere
cu remorci treiler sub 20 t dist= 10 km

3,94

1,00

3,94

10 TRA06A10
t
Transport rutier al betonului/mortarului cu autobetoniere de
5,5 mc dist=10 km

174,28

1,00

174,28

40,26

1,00

40,26

Vbet=

IV

SUPRASTRUCTURA / SCARI

1
CB04A
mp
Cofraje pentru beton armat in scari din panouri refolosibile ,
cu astereala din scanduri de rasinoase , scurte si subscurte
Asc=1.225m*4.25m/cos40*4+1.225m*0.163m*12*4+2.85m
*1.225m=40.261 mp

2
CC02C
Montarea armaturilor din otel beton tip BST500S avand
diametrul pana la 18 mm in scari

kg

3
CZ0302A
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =68mm

1,00

4
CZ0302B
kg
Fasonarea barelor pentru pereti , grinzi , stalpi si diafragme
la constructii obisnuite in ateliere centralizare BST500S =1016mm

1,00

5
CA02J
mc
Turnarea betonului armat C20/25 in scari cu grosimea peste
10 cm

5,13

1,00

5,13

14,08

1,00

14,08

Vsc=0.15mm*1.225m*4.25m/cos40*4+2.85m*1.225m*0.15
m*2=5.125mc

6
CH01A
mtr
Trepte din beton simplu C20/25 , turnate pe loc , pe fundatii
sau placi de beton existente , executate brut pentru a fi

sau placi de beton existente , executate brut pentru a fi


placate
7
CZ0101A
Preparea betoanelor C20/25 cu balast cu granulozitatea
pana la 16 mm cu ciment C42,5 cu instalatii centralizate

mc

5,13

1,00

5,13

Vbet=
8
TRA04A10
t
Transport rutier material , semifabricat cu autoremorchiere
cu remorci treiler sub 20 t dist= 10 km

9
TRA06A10
t
Transport rutier al betonului/mortarului cu autobetoniere de
5,5 mc dist=10 km

1,00

14,12

1,00

14,12

49,67

1,00

49,67

48,78

1,00

48,78

mc

32,15

1,00

32,15

mp

224,38

1,00

224,38

SUPRASTRUCTURA / INCHIDERI + COMPARTIMENTARI

1
CD05B
mc
Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP , calitatea I ,
executat cu mortar marca M50 la constructii executate pana
la 35m inclusiv , cu caramizi formati 375 x 250 x 238

Vzid25=2,67mc+1,95mc+2,03mc+2,68mc+3,25mc+2,74mc+2
,88mc+2,77mc+2,88mc+2,97mc+2,68mc+2,03mc+1,95mc+2,
44mc+2,83mc+2,68mc+2,83mc+2,68mc+0,58mc+0,425mc+0
,441mc+0,58mc+0,707mc=49,67mc
2
CD05B
mc
Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP , calitatea I ,
executat cu mortar marca M50 la constructii executate pana
la 35m inclusiv , cu caramizi formati 250 x 300 x 238

Vzid30=17,12mc+7,6mc+16,49mc+7,57mc=48,78mc
3
CD07B
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat ,
executat cu mortar M50 in ziduri cu o grosime de 20 cm , la
constructii executate la o inaltime pana la 35m inclusiv , cu
blocuri GBC
VzidBCA1=3m*0,2m*(7.85m+3.8m+2.8m+8.45m+3.8m7*0,35m)-0,2m*(1,2m*2,1m+3,1m*2,1m)=12,78mc
VzidBCA2=3m*0,2m*(7,9m+3,85m+2,8m+8,5m+3,8m7*0,35m)-0,2m*(1,2m*2,1m+0,8*2,1m+2*2,1m)=12,96mc
VzidBCA=2*0,2m*(8,05m+2,8m+1,7m+4,65m+1.5m2*0,35m)-0,2m*(1,2m*2,1m+0,7m*2,1m)=6,402mc
VzidBCA=VzidBCA1+VzidBCA2+VzidBCA3=32,148mc
4
CD09A
Zidarie din placi de ipsos gips-carton in pereti despartitori ,
executata cu mortar din ipsos
VzidGC1=3m*(2,85m+2*3,8m+1,25m+1,4m+1,55m+1,4m+2,
55m+2,55m+2,45m+1,3m)-15,578mp=59,12mp

55m+2,55m+2,45m+1,3m)-15,578mp=59,12mp
VizdGC2=3m*(2,85m+3,85m+1,45m+1,35m+1,65m+3*2,5m
+2,55m+1,3m+2,2m+3,65m)-20,145mp=64,9mp
VzidGC3=2m*(18,2m+6,3m+2*8,15m+2*1,7m+1,2m+2*4,65
m+1,15m)-11,34mp=100,36mp
VzidGC=VzidGC1+VzidGC2+VzidGC3=224,38mp
5
CZ0203E
Preparea mortarelor de ciment-var pentru zidarie marca
M50-Z preparat cu ciment CEM 42,5N si var pasta manual

mc

1,00

Vmortar=
6
CK01B
mp
Ferestre din lemn simple , duble sau cuplate , cu deschidere
obisnuita sau interioara , cu unul sau mai multe canaturi , cu
sau fara supralumina , la constructii de locuinte , social
culturale , industriale , inclusiv izolatie hidrofuga si termica

139,50

1,00

139,50

123,90

1,00

123,90

64,67

1,00

64,67

18,53

1,00

18,53

289,73

1,00

289,73

mp

164,80

1,00

164,80

mp

169,75

1,00

169,75

, montate pe ghermele existente , la constructii cu inatile


pana la 35 m inclusiv , pentru ferestre cu suprafata tocului
inte 1 si 2,5 mp inclusiv
Sferestre=71,5m*1,8m+2*1,1m*1,8m+1,3m*1,8m+2*1,5m*
1,5m=139,5mp
7
CM01D
mp
Geamuri trase simple , prelucrate ( mate , givrate , slefuite )
livrate la masuri fixe pe tamplarie de lemn : trase simle de
4..6 mm grosime , montate cu chit si cuie la ochiuri peste 0,5
mp
Sgeam=71,5m*1,6m+2*1,1m*1,6m+1,3m*1,6m+2*1,5m*1,
3m=123,9mp
8
CK03B
Usi de lemn interioare si exterioare simple , inclusiv izolatie
hidrofuga si termica a tocului , montate pe ghermele
existente din cherestea intr-un canat , pe toc

mp

Susi1=1,25m*2,55m+9*1m*2,1m+18*0,7m*2,1m+0,9m*2,0
5m+7*0,8m*2,1m=64,67mp
9
CK03D
mp
Usi de lemn interioare si exterioare simple , inclusiv izolatie
hidrofuga si termica a tocului , montate pe ghermele
existente din cherestea in doua canaturi pe toc
Susi2=3*2,1m*1,2m+1,8m*2,55m+2*1,25m*2,55m=18,525
mp
10 IZF13A
mp
Strat termoizolant la pereti de polistiren celular expandat
tip obisnuit sortiment C sau tip ignifugat B avand grosimea
de 10 cm , lipite de adeziv si dibluri
Apolexp=136,35mp+76,69mp*2=289,73mp
11 IZF15C
Strat termoizolant la acoperisuri , tavane si pereti cu placi
din vata minerala autoportante de 10 cm vertical la pereti
din caramida
Avatamin=164,8mp
VI

SUPRASTRUCTURA / ACOPERIS

CE17B

Sarpanta din lemn la acoperisuri simple , cu una pana la


patru pane , executate pe scaune din lemn rotund cioplit sau
ecarisat pentru invelitori grele din tigle ceramice
Asarp=74,79mp/cos1+(18,21mp+21,03mp)/cos2+17,18m
p/cos4+19,16mp/cos3=169,75mp
2
CE18B
mp
Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla din
scanduri de rasinoase
Aast=74,79mp/cos1+(18,21mp+21,03mp)/cos2+17,18mp
/cos4+19,16mp/cos3=169,75mp

169,75

1,00

169,75

3
IZF03A
mp
Bariera contra vapori pe orice suprafata , exclusiv tavane , cu
un strat de polietilena

169,75

1,00

169,75

mp

169,75

1,00

169,75

37,63

37,63

6
CE13C
m
Jgheaburi din tabla zincata de 0.5mm grosime , innadite prin
petrecere pe cel putin 20mm si lipite , inclusiv colturile ,
capacele , sturile de racordare la burlane

19,66

1,00

19,66

28,40

1,00

28,40

8
CE15B
buc
Diverse accesorii la invelitori : Gargui (gura de scurgere ) din
tabla zincata de 0.5mm grosime , montate prin cimentare
GS=8 buc

8,00

1,00

8,00

9
CE15C
buc
Diverse accesorii la invelitori : Rozeta-manson din tabla
zincata de 0.5 mm grosime 0.5 mm grosime , la intarea
montantilor in parapete , la picioare de antene , paratonere
GR=4 buc

4,00

1,00

4,00

169,75

1,00

169,75

Apolietil=169,75mp
4
CE01A
Invelitoare din tigla profilata din argila arsa Tondach la
acoperisuri cu astereala , asezate de sipci 28 x 48mm ,
inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor , paziilor ,
racordarilor la cosuri
Ainv=74,79mp/cos1+(18,21mp+21,03mp)/cos2+17,18mp
/cos4+19,16mp/cos3=169,75mp
4
CE19B
Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite profilat
Lpazii=18,35m+9,04m+10,24m=37,63m

tirantii si cirligele de sustinere , semirotunde cu diametrul de


15 cm , prefabricate (uzinate )
Ljgh=18,86m+2*0,4m-19,66m
7
CE14C
m
Burlane din tabla zincata de 0.5mm innadite prin petrecere
pe circa 6 cm si lipite , fixate in zid prin bratari din otel zincat
inclusiv colturile rotunde , cu diametrul de 15.4 cm ,
prefabricate (uzinate )
Lburl=4*7,1m=28,4m

IZF11F

mp

Strat termoizolant la terase , acoperisuri si plansee din placi


de vata minerala tip ... avand grosimea de 20 cm pe
suprafete orizontale sau inclinate cu 40%
Avata=169,754mp
VII

SUPRASTRUCTURA / FINISAJE

1
CF01A
mp
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi executate
manual , pe suprafete de zidarie de caramida , cu mortar de
var-ciment marca M10-T in grosime medie de 1 cm inclusiv
schela pe capre
Atencint1=(57,11mp+28,05mp+25,366mp+54,5mp)*2=330,0
52mp
Atenciunt2=2*11,32mp+2*10,72mp+16,18mp+(3.5m*8,31m
)/2+(3,5m*9,37m)/2=91,2mp
Atenc=Antecint1+Atencint2-Atampl=383,775

383,77

1,00

383,77

2
CF01F
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi executate
manual , pe suprafete de beton , cu mortar de var-ciment
marca M10-T in grosime medie de 1cm , inclusiv schela

mp

168,54

1,00

168,54

3
CF01C
mp
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi executate
manual , pe suprafete de beton , zidarie de blocuri mici de
beton sau din blocuri de BCA , cu mortar de var-ciment
marca M10-T in grosime medie de 2 cm , inclusiv schela de
capre
Atencint1BCA=(2*3m*(2,15m+4,45m+3,8m+2*2,45m+1,55
m+0,35m+4,2m-10*0,35m)=107,4mp
Atencint2BCA=(2*3m*(2,2m+4,5m+2*2,8m+2,875m+2,8m+
4,3m-9*0,35m)=114,75mp
Atencint3BCA=3m*(2,6m+3,9m+4,65m+1,15m+2,95m+2,2m
)=52,35mp
AtencintBCA=Atencint1BCA+Atencint2BCA+Atencint3BCA=2
74,5mp

274,50

1,00

274,50

4
CF03C
mp
Tencuieli interioare driscuite la tavane plane de beton
monolit sau din elemente prefabricate , executate manual ,
cu mortar din var-ciment marca M50-T in grosime medie de
1cm , inclusiv schela pe capre

261,68

1,00

261,68

220,19

1,00

220,19

AstP=3,17m*(4*0,35m)*17=75,446mp
AstE=3m*(4*0,35m)*17=71,4mp
AstM=3m*(4*0,35m)*5=21,7mp
Ast=AstP+AstE+AstM=168,54mp

Atenctav=2*(142,24mp-17*0,35m*0,35m9,315mp)=261,685mp
5
CF06B
mp
Tencuieli exterior decorative driscuite pe ziduri de caramida ,
din blocuri mici de beton sau din blocuri de BCA , cu mortar
de var-ciment marca M50-T in grosimea medie de 1 cm
Vtencdec1=57,06mp+25,23mp+25,33mp+10,68mp+7,8mp+
8,12mp+10,72mp+13mp+10,96mp+11,52mp=180,42mp
Vtencdec2=11,08mp+11,52mp+11,32mp+11+11,32mp+10,7
2mp=66,96mp

Vtencdec=Vtencdec1+Vtencdec2+Vtencdec3Vtamp=220,19mp
6
CN04A
Vopsitorii la interior si exterior , executate cu vopsea
Vinarom pe tencuieli driscuite

mp

1111,00

1,00

1111,00

1,00

0,00

158,13

1,00

158,13

mp

158,13

1,00

158,13

mp

158,13

1,00

158,13

mp

158,13

1,00

158,13

5
IZF11B
mp
Strat termoizolant la terase , acoperisuri si plansee din placi
de polistiren extrudat celular tip obisnuit sortiment C sau tip
ignifugat B avand grosimea de 5 cm

392,52

1,00

392,52

mp

6,71

1,00

6,71

mp

9,30

1,00

9,30

8
CG02D
mp
Pardoseli din parchet pe suport existent , inclusiv pervazurile
curatate si ceruite cu parchet de stejar sau fag montat la 45
prin lipire cu aracet , la incaperi cu suprafete peste 10 mp

210,66

1,00

210,66

146,94

1,00

146,94

Avops1=Atenc+Atencintstalp+AtencintBCA+2*142,24mp=11
11mp
7
CN04B
mp
Vopsitorii la interior si exterior , executate cu glet de ipsos
existent
VIII

SUPRASTRUCTURA / PARDOSEALA

1
IZF03A
mp
Bariera contra vapori pe orice suprafata , exclusiv tavane , cu
un strat de polietilena
Apolietil=158,13mp
2
IZF73C01+
Hidroizolatie elastica bicomponenta cu produse HASIT,
aplicata cu pensula (min. un strat de 1 mm)
Ahidro=158,13mp
3
CG41A01
Sape autonivelante HASIT
Asapaauto=158,13mp
4
Folie PVC
158,13mp

Apolextr=3*(142,24mp-9,315mp17*0,35m*0,35m)=392,52mp
6
CA01D
Turnarea betonului simplu clasa C20/25 in staturi de 5 cm
pentru egalizari , pante , sape la constructii cu inaltimea
pana la 35 m inclusiv
Vsapa=(142,25mp-0,1225mp*179,31mp+1,05m*1,225m+1,75m*1,225)*0,05m=6,71mc
7
CG02C
Pardoseli din parchet pe suport existent , inclusiv pervazurile
curatate si ceruite cu parchet de stejar sau fag montat la 45
prin lipire cu aracet , la incaperi cu suprafete pana la 10 mp
inclusiv
Sp1=9,3mp

Sp2=49,57mp+16,16mp+50,16mp+26,1mp+39,88mp+28,79
mp=210,66mp
9

CG11A

mp

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport


de 3 cm mortar de ciment marca M 50 , inclusiv curatarea si
spalarea pardoselii , executate cu placi patrate sau
dreptunghiulare de aceeasi culoare , asezate simplu
Sgr1=5,65mp+13,29mp+2,75mp+8,93mp+4,43mp+2,88mp+
4,56mp+2,99mp+3,64mp+4,43mp=53,55mp
Sgr2=16,49mp+5,76mp+3,74mp+3,96mp+5,68mp+2,95mp+
4,56mp+2,93mp+3,76mp+4,6mp=54,43mp
Sgr3=16,41mp+3,06mp+2,89mp+4,19mp+4,72mp+2,99mp+
4,7mp=38,96mp
Sgr=Sgr1+Sgr2+Sgr3=146,94mp