Anda di halaman 1dari 7

MODUL TOPIKAL SAINS PT3

TINGKATAN 2

SMK SEKSYEN 10 KOTA


DAMANSARA
47810 PETALING JAYA SELANGOR

MODUL TOPIKAL
SAINS PT3
TINGKATAN 2
ARAS TINGGI
(KBAT)

Panitia Sains 2016

MODUL TOPIKAL SAINS PT3

TINGKATAN 2

BAB 1: DUNIA MELALUI DERIA KITA


1

Farah pin a shawl on her head. Suddenly her finger was prick by the
needle. She felt pain and pulled her finger away from the needle. How
does the pain receptors in the skin protect Farah from harm or injury.
Farah mengepin selendang di kepalanya. Tiba-tiba jarinya tercucuk
jarum. Dia berasa sakit lalu menarik jarinya menjahui jarum itu.
Bagaimanakah reseptor sakit dalam kulit melindungi Farah daripada
bahaya atau kecederaan
Answer / Jawapan:

...

[3M]

MODUL TOPIKAL SAINS PT3

TINGKATAN 2

BAB 2: NUTRISI

Aina is a clerk who worked in the office. She went to a restaurant for
lunch. The following diagrams show two lunch sets that are available at
the restaurant. State the set to be selected by Aina to meet her energy
needs. Explain your answer.
Aina merupakan seorang kerani bekerja di pejabat. Dia pergi ke sebuah
restoran untuk makan tengah hari. Rajah berikut menunjukkan dua set
hidangan makan tengah hari yang disediakan di restoran tersebut.
Nyatakan set hidangan yang perlu dipilih oleh Aina untuk memenuhi
keperluan tenaganya. Jelaskan jawapan anda.

Diagram 2/ Rajah 2
Answer / Jawapan:

...

...
2

MODUL TOPIKAL SAINS PT3

TINGKATAN 2

[3M]

BAB 3: BIODIVERSITI

After plowing fields under the scorching sun, Dauds buffalo like to
wallow in the mud. Buffalo is a mammal. Why buffalo wallowing in the
mud on a hot day?
Selepas membajak sawah di bawah matahari terik , kerbau Daud suka
berkubang di dalam lumpur. Kerbau adalah haiwan mamalia.
Mengapakah kerbau berkubang di dalam lumpur ketika cuaca panas?

Answer / Jawapan:

...

[3M]

MODUL TOPIKAL SAINS PT3

TINGKATAN 2

BAB 4: SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DENGAN


PERSEKITARAN

A tree is planted near a cement factory. Lots of dust was released by the
factory into the air. Eventually the tree dies. What causes the tree dies?
Sebatang pokok ditanam berdekatan dengan sebuah kilang simen.
Banyak habuk dibebaskan oleh kilang itu ke udara. Lama-kelamaan
pokok itu mati. Pada pendapat anda mengapakah pokok itu mati.
Answer / Jawapan:

...

[3M]

BAB 5: AiR DAN LARUTAN

MODUL TOPIKAL SAINS PT3

TINGKATAN 2

Ali want to make dried fish. Diagram 6 shows the fishes. He have dried
the cleaned and salted fishes in the sun. After a few days Ali found out
that the fishes still not dry completely. Give 2 suggestions on what he
can do to speed up the drying process. Explain all the sugestions given
Ali ingin membuat ikan kering. Rajah 6 di bawah menunjukkan ikanikan tersebut. Dia menjemur ikan yang telah dibersihkan dan disapu
garam di bawah cahaya matahari. Selepas beberapa hari Ali
mendapati ikan tersebut masih belum kering. Berikan 2 cadangan
yang boleh dilakukan oleh Ali untuk mempercepatkan proses
pengeringan ikan tersebut? Jelaskan setiap cadangan yang anda
berikan.

Diagram 6 / Rajah 6
Answer / Jawapan:

[4M]
5

MODUL TOPIKAL SAINS PT3

TINGKATAN 2

SKEMA JAWAPAN
1. DUNIA MELALUI DERIA KITA
- Reseptor sakit terletak paling dekat dengan permukaan kulit

[1]

- Reseptor memberi amaran kepada Farah apabila bahagian badan disakiti / reseptor sakit
dirangsang [1]
- Farah segera mengalihkan jarinya daripada jarum supaya menghentikan kesakitan yang
dirasai/ Farah bertindakbalas dengan cara mengalihkan tangan supaya tidak sakit [1]
2. NUTRISI
- Set 1 [1]
- kerana jumlah kalori set 1 lebih rendah daripada set 2.[1]
- kerani tidak banyak bergerak dan berkerja di tempat berhawa dingin [1]
3. BIODIVERSITI
- Sebab kerbau berkubang :
i) haiwan berdarah panas

[1]

ii) Mesti mengekalkan suhu badan yang tetap

[1]

iii) Berkubang dapat menyejukkan badan ketika cuaca panas

[1]

4. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DENGAN PERSEKITARAN


- Habuk daripada kilang simen yang terdapat dalam udara akan berkumpul di atas
permukaan daun
[1]
-kurang cahaya dapat diserap klorofil.

[1]

-kadar fotosintesis rendah dan akhirnya pokok mati [1]


5. AIR DAN LARUTAN
-Dua kaedah yang dicadangkan ;
i) belah ikan ditengah dan buka badannya menjadi bentuk kupu-kupu
Alasan : Penyejatan meningkat apabila luas permukaan ikan yang terdedah kepada cahaya
matahari bertambah
ii) gantung ikan menggunakan tali
Alasan : penyejatan meningkat apabila ikan yang digantung ditiup oleh angin

Anda mungkin juga menyukai