Anda di halaman 1dari 2

Perkembangan Islam Pada Masa

Daulah Murabithah Dan Para


Khalifah Daulah Murabithah

Mata Pelajaran : Tarikh


Guru Pengampu : Indah
Fajarwati,s.Pd.I

Disusun Oleh :
1. Intan Noor R
4]
2. M Fatahillah Anindito
4]
3. Prana Wirya M
4]
4. Sany Dinda V
4]

[XI MIA
[XI MIA
[XI MIA
[XI MIA

SMA Muhammadiyah 2
Yogyakarta
2016