Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN PETALING 2

KERTAS CADANGAN
PROGRAM RAJIN MEMBACA PRASEKOLAH
2016

ANJURAN
PRASEKOLAH SK PETALING 2
DENGAN KERJASAMA
GURU PELATIH
IPG KAMPUS BAHASA MELAYU

Tarikh : 11 Julai 2016 5 Ogos 2016


Hari

: Isnin Jumaat

Masa

: ( 8.00 pagi 8.10 pagi ) dan ( 11.50 pagi 12.00 tengah hari )

Tempat : Prasekolah SK. Petaling 2

KERTAS CADANGAN
PROGRAM RAJIN MEMBACA PRASEKOLAH

1.0 Pengenalan
Program membaca merupakan satu program yang sering dijalankan dimana-mana sekolah
rendah dan dikendalikan oleh pihak unit perpustakaan sekolah. Namun, Program Rajin
Membaca ini dijalankan dibawah kelolaan prasekolah SK. Petaling 2 dengan kerjasama guru
pelatih prasekolah daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu.
Program ini dijalankan adalah bertujuan bagi membantu murid prasekolah untuk
meningkatkan lagi kemahiran membaca disamping itu dapat memupuk semangat suka
membaca dalam diri murid prasekolah. Melalui program ini juga, murid yang belum menguasai
kemahiran membaca akan dapat dibimbing sepenuhnya oleh guru ataupun rakan mereka. Hal
ini demikian kerana, melalui aktiviti ini murid akan dapat bersama-sama membaca kad bacaan
yang disediakan oleh guru dan guru dapat membimbing murid-murid sepenuhnya. Melalui
program ini, diharapkan agar dapat melahirkan murid yang cintanya pada ilmu dan mempunyai
minat yang tinggi terhadap aktiviti membaca. Di samping itu dapat membantu meningkatkan
lagi kemahiran membaca dalam kalangan murid prasekolah.

2.0 Rasional
Program ini diwujudkan bagi membantu meningkatkan lagi kemahiran membaca dalam
kalangan murid prasekolah. Ianya juga adalah untuk melahirkan murid prasekolah yang
mempunyai nilai sukakan membaca dan cintakan ilmu.
3.0 Objektif
Objektif keseluruhan program ini adalah untuk :
1. Membantu murid yang masih pada peringkat membatangkan suku kata kepada
peringkat membaca suku kata dan membaca perkataan.
2. Memupuk nilai suka membaca dalam diri murid prasekolah.
3. Membina semangat kerajinan untuk membaca buku.
4. Membina hubungan yang baik sesama murid prasekolah semasa menjalankan aktiviti
membaca seperti saling membantu antara satu sama lain.

4.0 Cadangan Perlaksanaan


Tarikh : 11 Julai 2016 5 Ogos 2016
Hari

: Isnin Jumaat

Masa

: Sesi 1 : 8.00 pagi 8.10 pagi


Sesi 2 : 11.50 pagi 12.00 tengah hari

Tempat : Prasekolah SK. Petaling 2

5.0 Penyertaan
5.1 Program ini disertai oleh semua murid Prasekolah Selasih yang terdiri daripada 25 orang
murid. ( Rujuk Lampiran 1 : Senarai nama murid yang terlibat)

6.0 Struktur Organisasi

JAWATANKUASA INDUK
Penasihat

: En. Badarul Ihsan Bin Bhujang @ Buyung

Pengerusi

: Puan Tamil Selvee A/P Samikutty

Naib Pengerusi I

: Puan Rosniati binti Baharudin Ariff

Naib Pengerusi II

: Encik Mohd Arifin bin Othman

Pengelola Program

: Cik Jumaima binti Seharing

Setiausaha

: Pn. Sharifah Bt Mahmood @ Mohamed


Cik Jumaima binti Seharing

Bendahari

: Pn. Sharifah Bt Mahmood @ Mohamed


Pn. Rosniza Bt Jaluddin

JAWATANKUASA KERJA
JK Peralatan dan bahan bacaan : Cik Jumaima binti Seharing
Cik Junifa Duminik
Mentor

: Pn. Sharifah Bt Mahmood @ Mohamed

7.0 ATURCARA PERJALANAN PROGRAM

MASA

PERKARA

7.30 pagi 8.00 pagi

Ketibaan murid, Sarapan pagi

8.00 pagi - 8.10 pagi

Sesi 1 : Membaca kad bacaan

8.10 pagi - 8.30 pagi

Rutin Pagi

8.30 pagi - 9.00 pagi

Jadual seperti biasa

9.00 pagi 9.30 pagi

Jadual seperti biasa

9.30 pagi - 10.00 pagi

Jadual seperti biasa

10.00 pagi - 10.30 pagi

Jadual seperti biasa

10.30 pagi - 11.00 pagi

Jadual seperti biasa

11.00 pagi - 11.50 tengah hari

Jadual seperti biasa

11.50 tengah hari - 12.00 tengah hari

Sesi 2 : Membaca kad bacaan

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Sumber Pendapatan
PERKARA

BILANGAN

Peruntukan alat tulis prasekolah


JUMLAH KESELURUHAN

JUMLAH
Rm 91.80
Rm 91.80

Perbelanjaan
PERKARA

BILANGAN

JUMLAH

Kertas A4

1 Rim

Rm 11.90

Laminating Pouch

1 Kotak

Rm 39.90

Ink mesin cetak

1 Set

Rm 40.00

JUMLAH KESELURUHAN

Rm 91.80

9.0

PENUTUP
Selaku pengelola program amat berharap agar program ini dapat dijalankan dengan

jayanya. Melalui program rajin membaca ini juga diharapkan agar dapat menyuntik semangat
murid prasekolah untuk memajukan diri pada masa akan datang. Sesungguhnya, program ini
akan membantu murid prasekolah dalam meningkatkan kemahiran membaca dalam diri
mereka, dan merupakan salah satu langkah bagi menyiapkan diri murid menjadi lebih bersedia
untuk memasuki tahun satu.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

(JUMAIMA BINTI SEHARING)


Setiausaha,
Program Rajin Membaca,
Prasekolah.

(PN.SHARIFAH BT MAHMOOD @ MOHAMED)


Guru Prasekolah,
SK. Petaling 2.

Diluluskan oleh :

(EN. BADARUL IHSAN BIN BHUJANG @ BUYUNG)


Guru Besar,
SK. Petaling 2.

Anda mungkin juga menyukai