Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahiladzi arsala rosulahu bilhuda wadinil haq liyuzhirohu aladdini kulihi


wakafa bilahi syahida.
Asyhaduala ilahailallah wa asyhaduanna muhammadan abduhu warosuluh
Allahuma saoli ala muhammada waala ali muhammad kama solaita ala ibrohim
wa ala ali ibrohim innaka hammidum maji, wabarik ala muhammad wa ali
muhammad kama baroktaala ibrohim wa ala ali ibrohim innaka hammidum majid.
Segala puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu
banyak nikmat kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu dan
berkumpul bersilaturrami pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat
walafiat.
Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad
SAW, Keluarga dan para sahabatnya.
Bapak/ibu dan segenap keluarga yang kami hormati, Pertama-tama, perkenankanlah
saya untuk menyampaikan tuturkata mewakili orang tua kami Alm. Bapak Harlep
Effendi Simatupang dan mewakili Ibunda kami tercinta Ibu Santikawati Budirahayu
untuk secara resmi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami ini. Namun
sebelumnya kami menghaturkan salam yang diiringi ucapan terimakasih atas
penerimaan kami sekeluarga yang telah disambut dengan baik.
Pada hari ini kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak/Ibu, tiada lain dalam
rangka bersilaturahmi agar saling mengenal lebih dekat antara satu dengan lainya,
ini yang pertama. Dan adapun yang kedua tujuan kedatangan kami adalah untuk

menyampaikan hajat dari adik kami yaitu Dodi Prayogi, yang katanya adik kami
yang satu ini sudah cukup lama mengenal putri Bapak / Ibu yang bernama Sherly
Agustina Nasution.
Nah.. Cerita singkatnya, Adik kami telah menyampaikan niat yang tulus kepada
orangtua kami untuk dihantar meminang Dik Sherly. Untuk itulah maksud dan
tujuan kedatangan kami pada hari ini, yakni meminang putri bapak yaitu dik Sherly
untuk adik kami yang bernama Dody Prayogi
Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk meridhoi niat adik kami, dengan
menerima lamaran ini.
Hanya inilah yang dapat kami utarakan kepada Bapak dan Ibu, Sambil menanti
sambutan dari Bpk/Ibu apakah lamaran kami ini diterima atau mungkin ditolak, tak
lupa kami sekeluarga mohon maaf apabila dalam menyampaikan maksud dan tujuan
ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Begitu pula hantaran pakaian dan
cincin hanya sekedarnya saja sebagai lambang pinangan.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurota ayunin waj alna lil
muttaqina immama.
Billahittaufik wal hidayah, Wassalamuallaikum Wr. Wb.