Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah: SJKC YUK CHYUN

Kod Sekolah: BBC8412

1.

Nama Guru

2.

Judul

4.

Tarikh Pembentangan

6.

Tempat Pembentangan

7.

Sinopsis
BUKU INI MENGANDUNGI TAJUK-TAJUK MENGENAI ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN
SEMASA ANTARANYA IALAH INTEGRASI NASIONAL, PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN,
TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO, GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN, KEPELBAGAIAN
BUDAYA, PENGARUH PERKEMBANGAN TMK DAN GEJALA SOSIAL. DALAM TOPIK
INTEGRASI NASIONAL MENEKANKAN TENTANG HALANGAN INTEGRASI SERTA
KEPERLUANNYA. TUMPUAN DAN FAKTOR PENTING DALAM PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN. 4 TONGGAK YANG TERDAPAT DALAM PENDIDIKAN UNESCO. TREND
GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MENUNTUT KEADILAN
UNTUK SEMUA. PENGARUH PERKEMBANGAN TMK DENGAN KEPELBAGAIAN MEDIA DAN
MENCARI PUNCA GEJALA SOSIAL MASA KINI.

8.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran


PARA PENDIDIK PERLU SEDAR BAHAWA DALAM USAHA NEGARA MENGHADAPI MASA
DEPAN YANG PENUH SAINGAN. KITA HENDAKLAH MAMPU MENYEDIAKAN GENERASI
MUDA MENGHADAPI SEBARANG KEMUNGKINAN SUPAYA MENJADI MASYARAKAT
INDUSTRI, MAMPU BERSAING MENGGUNAKAN KEBANJIRAN TEKNOLOGI TINGGI DAN
BOLEH MENGGUNAKAN KOMPUTER SEBAGAI KEPERLUAN URUSAN HARIAN DAN
LIMPAHAN MAKLUMAT SEJAGAT. KITA PERLU MELAHIRKAN GENERASI BERILMU UNTUK
BERFIKIR, BERTINDAK DAN MENGHASILKAN SESUATU YANG BERMANFAAT
BERLANDASKAN SKOP YANG GLOBAL DAN TEKNOLOGI TERKINI SERTA BERUPAYA
MENANGANI GELOMBANG PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN MASA KINI.

9.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


BUKU INI DAPAT DIAPLIKASIKAN DALAM P&P YANG MANA DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN
TENAGA MANUSIA YANG BERTERASKAN KEILMUAN YANG BERKUALITI, ASAS NILAI DAN
MORAL YANG BERDASARKAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. PARA PENDIDIK ADALAH
WAHANA YANG BOLEH MENENTUKAN CORAK MANUSIA YANG MAMPU MENGHADAPI
ALAF BARU IAITU PADA ABAD 21.

FARHANA BINTI SAMURAN


GURU DAN CABARAN SEMASA

Disediakan oleh,
........................................................
(
)

3. Bidang:ILMU PENDIDIKAN
5. Masa:

Disahkan oleh,
........................................................
(
)