Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

Minggu
31

Hari
Isnin

Tarikh

Masa
-

7.00

7.35

Kelas
2 Gemilang
Subjek
Tema

Geografi

Kajian Geografi Tempatan


Topik
Pengangkutan di kawasan kajian.
Objektif Pembelajaran

Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:1. Menganalisis borang soal selidik


Kebolehan
aras sederhana
Aktiviti
1. Guru mengimbas pelajaran lepas.
2. Guru menerangkan langkah yang perlu dibuat oleh pelajar untuk menganalisis hasil yang
diperoleh melalui borang soal selidik.
3. Pelajar membuat analisis borang soal selidik.
4. Guru melihat hasil kerja murid dan menunjukkan cara memindahkan data ke bentuk jadual dan
graf.
5. Guru merumuskan pelajaran hari ini.

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian


ABM
Pensel warna, kertas kerja, buku teks.

Nilai Moral/Moral Value(s)


Mematuhi arahan

Penilaian
Refleksi
_____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Minggu
31

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian


Hari
Isnin

Tarikh

Masa
-

8.10

8.45

Kelas
2 Bestari 2
Subjek
Tema

Geografi

Kajian Geografi Tempatan


Topik
Pengangkutan di kawasan kajian.
Objektif Pembelajaran

Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:1. Menganalisis borang soal selidik


Kebolehan
aras tinggi
Aktiviti
1. Guru mengimbas pelajaran lepas.
2. Guru menerangkan langkah yang perlu dibuat oleh pelajar untuk menganalisis hasil yang
diperoleh melalui borang soal selidik.
3. Pelajar membuat analisis borang soal selidik.
4. Guru melihat hasil kerja murid dan menunjukkan cara memindahkan data ke bentuk jadual dan
graf.
5. Guru merumuskan pelajaran hari ini.
ABM
Pensel warna, kertas kerja, buku teks.

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian


Nilai Moral/Moral Value(s)
Mematuhi arahan

Penilaian
Refleksi
_____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Minggu
31

Hari
Isnin

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian


Tarikh

Masa
-

10.15

11.25

Kelas
2 Unggul
Subjek
Kemahiran Hidup Perdagangan dan Keusahawanan

Tema

Lukisan Teknikal
Topik
Alatan tangan lukisan teknik
Objektif Pembelajaran

Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:1. Mengenalpasti nama dan penggunaan bahan lukisan teknikal
Kebolehan
aras rendah
Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.

Guru menunjukkan bebrapa keeping contoh lukisan teknik.


Guru mengaitkan dengan tajuk pembelajaran.
Guru menunjukkan gambar alatan tangan lukisan teknik.
Guru meminta pelajar menyalin nota.
Guru merumuskan pembelajaran hari ini dan memnggil beberapa pelajar untuk mengulang isi
pelajaran semula.
ABM

Pensel warna, kertas kerja, buku teks.

Nilai Moral/Moral Value(s)


Mematuhi arahan

Penilaian

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian


Refleksi
_____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Minggu
31

Hari
Isnin

Tarikh

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian


Masa
-

12.35

13.45

Kelas
2 Gemilang
Subjek
Kemahiran Hidup Perdagangan dan Keusahawanan

Tema

Lukisan Teknikal
Topik
Alatan tangan lukisan teknik
Objektif Pembelajaran

Diakhir pengajaran, murid-murid dapat:1. Mengenalpasti nama dan penggunaan bahan lukisan teknikal
Kebolehan
aras rendah
Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.

Guru menunjukkan beberapa keping contoh lukisan teknik.


Guru mengaitkan dengan tajuk pembelajaran.
Guru menunjukkan gambar alatan tangan lukisan teknik.
Guru meminta pelajar menyalin nota.
Guru merumuskan pembelajaran hari ini dan memanggil beberapa pelajar untuk mengulang isi
pelajaran semula.
ABM

Pensel warna, kertas kerja, buku teks.

Nilai Moral/Moral Value(s)


Mematuhi arahan

Penilaian
Refleksi
_____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian

_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.