Anda di halaman 1dari 2

Perancangan Perancangan Pendidikan Lestari Di Peringkat Pengajian Tinggi

Abstrak
Kertas konsep ini membincangkan penggunaan kampus lestari di institusi pendidikan tinggi
US. Selain itu, kertas ini juga membincangkan integrasi kelestarian di institusi pendidikan
tinggi Maryland dan diaplikasikan ke dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia
.Kandungan
Pengenalan
Teori/Model

Kajian Literatur
Perbincangan Dapatan Kajian
Implikasi terhadap Sistem Pendidikan Malaysia dari Aspek Perancangan
Kesimpulan

Rujukan
Velazquez, L. Munguia, N., Platt, A. & Taddei, J. (2006). Sustainable university: what can be
the matter? Journal of Cleaner Production 14 (2006) pp 810-819.