Anda di halaman 1dari 10

1.

0 Pendahuluan
Alam Sekitar merupakan Anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Alam sekitar
terdiri daripada air, udara dan tanah. Kehidupan manusia bergantung sepenuhnya kepada
sumber alam yang luas ini sebagai tempat tinggal dan punca untuk kehidupan yang harmoni
dan sejahtera. Walaubagaimanapun penggunaan sumber secara berleluasa dan tidak teratur
akan menyebabkan pencemaran dan kerosakan alam sekitar.
Manusia tidak sedar dengan tindakan mereka yang telah menyebabkan berlakunya
perubahan terhadap keseimbangan alam sekitar dan seterusnya boleh merosakkan kualiti
alam sekitar. Penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab setiap insan
yang berada di muka bumi ini. Justeru, untuk menjaga alam sekitar yang semaking tercemar,
satu cadangan penubuhan Kelab Cintai Alam Sekitar

SJK(T) Ladang Chembong telah

diusulkan bersama. Maka penubuhan Persatuan Mencintai Alam Sekitar di SJK(T) Ladang
Chembong akan memberikan kesedaran dalam diri setiap individu terutama murid-murid
sekolah rendah yang akan menjadi tulang belakang negara pada masa akan datang.
Penyertaan kelab ini akan dibuka kepada murid Tahap 2 SJK(T) Ladang Chembong yang
berminat untuk menyertainya.

2.0 Matlamat
Matlamat utama penubuhan Kelab Cintai Alam Sekitar ialah untuk melahirkan generasi
yang mempunyai sifat cinta akan keaslian dalam semula jadi. Selain itu, dengan adanya
kelab ini, kita boleh membentuk murid yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam
sekitar. Pada masa yang sama, murid juga boleh memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai
dan komitmen untuk menjaga alam sekitar yang semakin tercemar. Masa yang terluang juga
akan dapat dimanfaatkan dan digunakan sepenuhnya oleh murid dengan aktiviti yang sihat
dan tidak terbuang begitu sahaja. Ia juga akan mewujudkan kesedaran dalam diri muridmurid.

3.0 Objektif
Objektif penubuhan Kelab Cintai Alam Sekitar untuk murid SJK(T) Ladang Chembong ialah :
i.
ii.
iii.

Memberi peluang kepada para pelajar mempelajari hidupan flora dan fauna.
Melahirkan minat belajar dalam kalangan pelajar.
Mewujudkan sikap bekerjasama dalam kalangan para pelajar.

iv.

Memupuk kesedaran dan kepekaan terhadap alam sekitar serta melahirkan

v.

sikap keprihatinan terhadap alam sekotar untuk mengekalkan kualiti yang baik.
Berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam
sekitar.

4.0 Perkara
Permohonan Menubuhkan Kelab Cintai Alam Sekitar Sekolah Jenis Kebangsaan
Tamail Ladang.

5.0 Dikemukakan kepada :


En. Maran A/L Chellaiah
Guru Besar,
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Chembong,

6.0 Kumpulan Sasaran :


i.

Terbuka kepada murid Tahap 2 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang


Chembong.

ii.

Setiap ahli berhak menyuarakan pendapat dan bertanggungjawab dalam


kemajuan aktiviti.

iii.

Harus menghadiri setiap perjumpaan yang diadakan

iv.

Mestilah memberi komitmen yang sepenuhnya terhadap aktiviti yang


dianjurkan.

7.0 Jawatankuasa Sementara Persatuan Cintai Alam Sekitar

Pengerusi

: Cik. Mothini A/P Muniandy

Naib Pengerusi

: En. Thaminesh Barath A/L Sukumaran

Setiausaha

: Pn. Malar Moni A/P Vythie

Bendahari

: Pn. Uma Devi A/P Solian

AJK Keselamatan

: En. Mohan A/L Balakrishnan

AJK Disiplin

: En.Suresh A/L Subramaniam

AJK Kebajikan

: Cik. Kasthuri A/P Manickam

AJK Papan Kenyataan:

AJK-AJK lain

Pn. Nitya A/P Raman

Pn. Sunthari A/P Verappan

1.

Pn. Avadayamal

2.

Pn. Rathaneswary

3.

Pn. Inthira Kumari

4.

En. Zamri

5.

Pn. Seetha

7.1 Carta Organisasi

PENAUNG
En. Maran A/L Chellaiah
Pengetua SJK(T) Ladang Chembong

AJK DISIPLIN

En.Suresh A/L Subramaniam

AJK
NAIB
SETIAUSAHA
PENGERUSI
KESELAMATAN
PENGERUSI

Pn.
Malar
Moni
A/P
En.Thaminesh
Cik.Mohan
Mothini
Barath
A/P
Muniandy
A/L Vythie
Sukumaran
En.
A/L
Balakrishnan

AJK KEBAJIKAN

Cik. Kasthuri A/P Manickam

GURU PENASIHAT
En.Shanmuganathan A/L Ramasamy

AJK PAPAN KENYATAAN

Pn. Nitya A/P Raman

Pn. Sunthari A/P Verappan

8.0 Senarai Nama Ahli


Lampiran 1

AJK-AJK LAIN

1.

Pn. Avadayamal

2.

Pn. Rathaneswary

3.

Pn. Inthira Kumari

4.

En. Zamri

5.

Pn. Seetha

9.0 Sumber Kewangan


Sumber kewangan Kelab Cintai Alam Sekitar Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
Ladang Chembong ialah dari yuran pendaftaran kelab yang akan dikenakan kepada semua
murid yang menyertai kelab ini. Yuran pendaftaran akan dikenakan sebanyak RM10.00 setiap
individu.

10.0 Rancangan Aktiviti


BIL
1.
2.

AKTIVITI
Mesyuarat AJK
Perjumpaan ahli

OBJEKTIF
Merancang aktiviti tahunan.
Mendapatkan persetujuan dengan aktiviti
yang

dirancangkan

dan

SASARAN
Semua AJK

memperoleh

penglibatan ahli yang baik


Memastikan aktiviti yang dicadangkan dapat
Semua ahli

dijalankan.
Mendapatkan
3.

4.

pelbagai

idea

untuk

Lawatan sambil

memperbaiki kelab
Menambahkan lagi ilmu pengetahuan ahli.

belajar

Menambah kewangan kelab

Kempen Kitar

Menanam sikap mencintai alam.


Memberi peluang kepada para pelajar untuk

Semula

mengambil bahagian dalam usaha kitar

(Reduce, Reuse,

semula.

Recycle)

Semua ahli

Semua pelajar

Memberi kerjasama kepada kerajaan dalam


usaha kitar semula.
Menyedarkan para pelajar tentang kebaikan

5.

Kempen
Kerbersihan

Sekolah
Cadangan Aktiviti Lain

kitar semula.
Menggalakkan

para

pelajar

untuk

mengamalkan amalan membuang sampah


ke dalam tong sampah.

1. Pertandingan mencipta logo kelab.


2. Pertandingan melukis poster bertemakan alam sekitar.
3. Pertandingan menulis esei dan sajak bertemakan alam semula jadi.
11.0 Borang Keahilan

Semua pelajar

Lampiran 2

12.0 Penutup
Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.
Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan melalui Persatuan Cintai Alam
Sekitar ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian murid demi untuk melahirkan modal
insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Semoga cadangan penubuhan persatuan ini
diluluskan oleh pihak pentadbiran sekolah dan akan terlaksana dengan jayanya.

Disediakan oleh,

..

(Pn. Malar Moni A/P Vythie)


Setiausaha,
Penubuhan Kelab Cintai Alam Sekitar,
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Chembong.

Disemak dan disahkan oleh,

(En.Shanmuganathan A/L Ramasamy)


Guru Penasihat,
Persatuan Cintai Alam Sekitar,
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Chembong.

Disokong oleh,

...........................................

(Pn. Poongodiyal A/P Palaniappan)


GPK Kokurikulum,
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Chembong.

Diluluskan oleh,

......
(ENCIK Maran A/L Chellaiah)
Guru Besar,
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Chembong.

Ulasan :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________
Lampiran 1
Senarai Nama Sementara Ahli-ahli Kelab Rekreasi Aktiviti Lasak
Sekolah Kebangsaan Tuanku Jaafar.
BIL

1.
2.

NAMA

NO. IC/SIJIL
BERANAK

TAHUN

NO. TELEFON

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Borang Permohonan Keahlian

Lampiran 2

Persatuan Cintai Alam Sekitar


Nama:

Gambar
Berukuran
Pasport

No. KP:

Bangsa
:

Melayu

India

Cina

Lain-lain __________(sila nyatakan)

Agama
:

Islam

Buddha

Kristian

Lain-lain __________(sila nyatakan)

Tahun :

Alamat Surat
Menyurat:

No. Tel :

Email :

Nota:
o

Sila sertakan bayaran pendaftaran sebanyak

Segala maklumat yang diisi adalah


benar.

RM10 beserta 2 keping gambar


berukuran passport.
o

Sila isikan maklumat diri diruang yang


disediakan menggunakan huruf besar.

__________________
(Tandatangan Pemohon)

Tarikh: ____________

Anda mungkin juga menyukai