Anda di halaman 1dari 1

Bahagian B

A KEFAHAMAN
B ANALISIS
-

C PENILAIAN
- Pastikan jawapan pelajar betul, jika soalan (b) ada perkaitan dijawab
SALAH, semua jawapan SALAH
- Digalakkan menjawab dalam bentuk jadual
-

D APLIKASI