Anda di halaman 1dari 4

Huraikan Sumbangan Macapagal Dalam Konteks Pembangunan

Negara Filipina
PENGENALAN

Presiden Diosdado Macapagal Pangan merupakan


Presiden Filipina yang ke 9 (1961 1965). Beliau
dilahirkan pada 28 September 1910 di Lubao,
dikenali sebagai budak miskin dari Lubao dan
menggunakan nama samaran Tidak Rasuah.
Beliau mendapat pendidikan awal di Elementary
School Lubao dan melanjutkan pelajaran ke
University of Santo Tohias dalam jurusan undangundang. Setelah tamat pengajian, Macapagal
menjadi peguam, ahli Kongres dan ahli Dewan
Rakyat
pada
tahun
1948.
Beliau
telah
melaksanakan
pelbagai
program
untuk
mengembangkan ekonomi Filipina.

ISI/FAKTA

SUMBANGAN MACAPAGAL

1.Politik
a. Pembentukan
MAPHILINDO

b. Memujuk Kongres Agar


Menghantar Tentera Ke
Vietnam Selatan

c. Memfailkan
Tuntutan
Filipina Ke Atas Sabah

Presiden Macapagal telah memainkan peranannya


dalam
pembentukan
MAPHILINDO.
Melalui
MAPHILINDO, Filipina telah menjalin hubungan
yang lebih rapat dengan Negara jiran seperti
Malaysia dan Indonesia.

Huraian

Presiden Macapagal telah memujuk Kongres agar


menghantar tentera ke Vietnam Selatan pada akhir
tahun 1965. Walau bagaimanapun, cadangan ini
telah disekat oleh pembangkang yang dipimpin oleh
Presiden Senat, iaitu Ferdinanad Marcos.

Huraian

Huraian
Presiden Macapagal telah memfailkan tuntutan
Filipina ke atas Sabah sebagai sebahagian dari
wilayah Filipina kerana ia telah diberikan sebagai
hadiah kepada sultan Sulu oleh Sultan Brunei.
Tuntutan ini telah dikemukakan oleh Macapagal
pada 22 Jun 1962.
Tegasnya, Macapagal telah menunjukkan semangat
nasionalisme yang tinggi dengan menuntut hak
Filipina terhadap Sabah.

Contoh

Penegasan

2. Ekonomi
a. Menghapuskan
kawalan
pertukaran
mata wang asing

Beliau telah menghapuskan kawalan pertukaran


mata wang dan membenarkan peso Filipina
diapungkan di pasaran pertukaran mata wang
percuma.

Huraian

Contoh
Pada 21 Januari 1962, selepas bekerja selama 20
jam berturut-turut akhirnya Presiden Macapagal
berjaya menandatangani dekri Bank Negara yang
memansuhkan
kawalan
pertukaran
dan
mengembalikan negara kepada perusahaan bebas.
Tegasnya, beliau telah melaksanakan pembaharuan
dengan berani.
b. Pemansuhan
penyewaan
dan
program
reformasi
tanah

Beliau juga telah memperkenalkan Kanun Tanah


Pertanian Pembaharuan 1963. Beliau telah
melakukan pemansuhan penyewaan dan program
reformasi tanah sebagai usaha untuk memerangi
kemiskinan secara besar-besaran.

Penegasan

Huraian

Contoh
Beliau menandatangani pemansuhan tersebut pada
8 Ogos 1963, bertujuan untuk menghapuskan
perhambaan terhadap penyewa tanah kepada
kebebasan dan keselamatan petani di tanah milik
mereka.
c. Pentadbiran Pekerjaan
Asas

Walau bagaimanapun beliau


melaksanakan reformasi tanah.

gagal

Penegasan

dalam
Huraian

Presiden Macapagal juga mewujudkan Pentadbiran


Pekerjaan Asas (EEA) sebagai usaha untuk
menyelesaikan ,masalah pengangguran yang juga
merupakan salah satu masalah utama semasa
pentadbirannya.
Contoh

d. Program sosioekonomi

Kerajaan telah menyediakan lebih banyak peluang


pekerjaan
untuk
penduduk
Filipina
bagi
membolehkan
mereka
mengatasi
masalah
kemiskinan dan meningkatkan ekonomi negara.
Huraian
Beliau
juga
memperkenalkan
program
sosioekonomi yang berlandaskan kembali kepada
perusahaan bebas dan swasta akan meletakkan

pembangunan ekonomi Filipina di tangan usahawan


swasta dengan campurtangan kerajaan yang
minimum.

e. Program
Pembangunan
Bersepadu Lima Tahun

Oleh itu, undang-undang Perdagangan Runcit


Kebangsaan telah diwujudkan untuk memecahkan
monopoli oleh perniagaan asing yang menguasai
perdagangan runcit Filipina.
Tegasnya, Macapagal telah memainkan peranan
penting dalam usaha meningkatkan ekonomi
negaranya.
Beliau
turut
memperkenalkan
program
Pembangunan Bersepadu Lima Tahun yang
bertujuan untuk pemulihan segera kestabilan
ekonomi, membela nasib golongan rakyat biasa dan
mewujudkan asas yang kukuh untuk pertumbuhan
masa depan.

Contoh

Penegasan

Huraian

Contoh

Penegasan
Dengan itu, beliau telah berjaya mencatat kemajuan
ekonomi yang stabil dan pertumbuhan KDNK
tahunan purata pada 5.15% bagi tahun 1962
1965.
Tegasnya, Presiden Macapagal telah melaksanakan
pelbagai program ekonomi untuk mengembangkan
ekonomi Negara.
3. Sosial
a. Menukar tarikh
kemerdekaan
Filipina

Presiden Macapagal telah menukar tarikh


kemerdekaan Filipina dari 4 Julai kepada 12 Jun. Ini
kerana 4 Julai ialah tarikh Amerika Syarikat
memberikan kemerdekaan kepada rakyat Filipina
sedangkan
12
Jun
ialah
tarikh
Filipina
mengisytiharkan kemerdekaan mereka daripada
penjajah Sepanyol pada tahun 1898.

Huraian/contoh

Contoh
Pada 12 Mei 1962 Presiden Macapagal telah
menandatangani proklamasi yang mengisytiharkan
12 Jun setiap tahun sebagai cuti umum khas untuk
memperingati
pengisytiharan
kemerdekaan
daripada Sepanyol, iaitu 12 Jun 1898.
b. Penggunaan
bahasa Filipina

Huraian/contoh
Presiden Macapagal juga telah memulakan
penggunaan bahasa Filipina dalam semua urusan
rasmi kerajaan , kelayakan akademik, diploma, sijil
dan dokumen lain yang masih diteruskan hingga
kini. Beliau juga menggalakkan penggunaan bahasa

kebangsaan mereka sebagai bahasa rasmi yang


digunakan dalam semua acara komunikasi dan
untuk semua dokumen.

Penegasan

Tegasnya, Macapagal merupakan pemimpin yang


mementingkan kebudayaan dan kemakmuran
rakyat Filipina.
KESIMPULAN

Tidak dapat melaksanakan pembangunan Negara


yang lebih radikal kerana menghadapi bantahan
dan tentangan daripada Parti Nasionalis di bawah
pimpinan Ferdinand Marcos yang telah menguasai
Dewan Perwakilan dan Senat dalam Parlimen
Filipina.

Penegasan

CONTOH-CONTOH SOALAN
LAIN

1. Jelaskan sumbangan Presiden Macapagal kepada Filipina antara


tahun
1961 1965.