Anda di halaman 1dari 22

PENYEMPURNAAN RESIN

Penyempurnaan resin termasuk penyempurnaan secara kimia. Pada penyempurnaan ini digunakan resin sintetik, yaitu senyawa
organik yang rumit dan mempunyai berat molekul yang tinggi. Resin terbentuk apabila sejumlah molekul-molekul sederhana dengan
berat molekul rendah bergabung membentuk molekul yang jauh lebih panjang, baik linier maupun siklik. Resin yang termasuk dalam
termosetting adalah resin yang bertendensi untuk membentuk polimer tinggi pada pemanasan. Resin termosetting kecil sekali
sehingga dapat menerobos masuk kebagian amorf dari selulosa yang selanjutnya dengan pemanas awetan akan berkembang
menjadi resin yang tidak larut di dalam amorf dari selulosa. Keadaan ini menyebabkan kain selulosa kekakuannya sedikit walaupun
dikerjakan dengan resin thermosetting berkosentrasi tinggi.
Resin reaktan adalah resin yang berkecenderungan untuk bereaksi dengan grup hidroksil dari selulosa membentuk ikatan silang.
Resin ini kecil sekali atau tidak berkecenderungan membentul gel apabila dipanaskan pada suhu tinggi. Antara resin reaktan dan
serat poliester tidak akan terjadi reaksi pelapisan (coating) oleh resin thermosetting.

RESIN RESIN PENYEMPURNAAN TEKSTIL


PENYEMPURNAAN PENGANJIAN (SIZING)

Penyempurnaan menggunakan kanji merupakan pelapisan serat dengan lapisan film pelindung yang pada akhirnya lapisan tersebut
harus mudah dihilangkan pada saat proses penghilangan kanji, oleh sebab itu suatu ikatan yang terlalu kuat antara serat dan zat
kanji bukan merupakan hal yang utama. Penganjian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan benang lusi untuk ditenun dengan
mengurangi koefisien gesekan antara benang dengan benang dan benang dengan logam. Koefisien ini beragam untuk jenis serat.
Kanji akan melapisi profil kekasaran permukaan benang serta membuat permukaan benang menjadi licin dan bengnya lentur,
dengan demikian benang lusi tidak akan mudah putus akibat gesekan.
Jenis Produk
Starch
Derivatives

Nama

Sifat Ionic

Dasar Kimia

AVIROL 308

Nonionic/

Asam lemak

AVIROL 308-I

anionic

monogliserida

Dagang

Struktur Kimia

Pengaplikasian

Produsen

Pelapis kanji

PT. COGNIS

untuk semua

Campuran asam

jenis serat
Sizing grease for

AVIROL NW

Nonionic/

lemak, ester

sizing bath and

94-PI

anoinic

asam lemak dan

after waxing of

Nonionic/

emulsifier
Eter poliglikol

sized warps
Sizing grease

anionic

dalam air

and after waxing

AVIROL 4007

agent

Sizing grease
AVIROL PA

Nonionic

Poliglikol eter

and after waxing


agent

QUELLAX
130
QUELLAX

Viskositas kanji
Nonionic

Pati ester

130 HAP
QUELLAX P
24 HAP

QUELLAX C
25 S

rendah untuk
serat benang
stapel
Zat kanji untuk

Nonionic

Pati ester

semua jenis serat


stapel
Kanji larut dala

Anionic

Pati

air dingin untuk

karboksimetil

serat benang
stapel

Carboxym

PT. COGNIS

ethyl
cellulose

HORSIL HV
55

HORSIL NV

Natrium
Anionic

karboksimetil
Selulosa

Anionic

Larut dalam air,


viskositas tinggi,
untuk benang
serat stapel

Natrium

Larut dalam air,

karboksimetil

kanji

Selulosa

biodegradable
untuk benang
serat stapel

HORSIL HV
55

Natrium
Anionic

karboksimetil
Selulosa

Larut dalam air,


viskositas tinggi,
untuk benang
serat stapel

Galactom
annans

PT. COGNIS
Larut dalam air,

MOLVENIN

kanji

CG 645
Anionic
MOLVENIN

Galactomannan

biodegradable

derivatives

untuk benang
serat staple,

CG 645 V

viskositas tinggi
Larut dalam air,
kanji

MOLVENIN
CG 70
Anionic
MOLVENIN

Galactomannan
derivatives

CG 70 S

biodegradable
untuk benang
serat staple,
viskositas
sedang.

INEX 746

Nonionic

Polivinil alkohol,

Viskositas kanji

sebagian

rendah terutama

disaponifikasi

untuk sinttik dan


campurannya.

Viskositas kanji
Polivinil alcohol,
INEX 773

Nonionic

sebagian
disaponifikasi

sedang, kanji
satbil dalam
alkali terutama
untuk sinttik dan
campurannya.

PENYEMPURNAAN PELEMBUTAN/PELEMASAN (SOFTENING)

Zat pelemas adalah zat yang biasa dipergunakan dalam penyempurnaan untuk memperoleh kelemasan, kehalusan, pegangan yang
penuh dan lembut serta kesupelan bahan tekstil. Sifat yang dihasilkan pada bahan tekstil dari penyempurnaan tersebut adalah
terjadinya penurunan koefisien gesekan antara serat atau filamen-filamen dalam benang. Zat pelemas yang biasa digunakan
merupakan suatu zat yang mengandung lemak atau minyak. Zat pelemas ini dapat dipergunakan sebagai zat penyempurnaan
sendiri atau ditambahkan dengan zat penyempurnaan lain.
Prinsip pelemasan adalah memberikan lapisan lemak atau minyak yang hidrofob membentuk suatu lapisan tipis pada bahan yang
mengakibatkan pengecilan gesekan antara elemen bahan yang berdampingan. Lapisan lemak yang terbentuk dihasilkan oleh
adsorpsi zat pelemas pada permukaan bahan. Zat pelemas adalah surfaktan yang dapat mengaktifkan permukaan, cenderung untuk
berkonsentrasi pada permukaan atau antar muka. Suatu molekul pada permukaan atau antar muka mengalami ketidakseimbangan
gaya, maka untuk mendapatkan keseimbangan gaya molekul menarik molekul lain. Teradsorpsinya molekul lain pada antar muka
menyebabkan penurunan tegangan permukaan sehingga adsorpsi akan berlangsung terus sampai energi bebas minimum.

Nama Dagang

APOL E ES- 510


APOL E ES- 550

Nama Senyawa
Kimia

Struktur Kimia

Cocok unttuk
Serat

Sifat Ionic

campuran

Produsen

Zat pelemas yang

PT. INKALI

mempunyai sifat

Selulosa,
PET resin

Penggunaan

Nonionik

selulosa, poliester

permanen, yang baik


dan tidak
menyebabkan
perubahan warna
Zat pelemas yang
memberikan sifat
pelembut yang baik
dan tidak

SILICONE AM2020

Selulosa,
Emulsi Micro Silikon

campuran

menyebabkan
Cationic

selulosa, poliester

ketahanan terhadap
air, dapat digabungkan
dengan resin finishing
lainnya dan tidak
menyebabkan

GA-7000

Alkil sulfonate

Selulosa,

sulfosucci nate

campuran selulosa

Anionic

perubahan warna
Bahan pelemas untuk
serat selulosa dan
campuran.
Kehalusannya sangat
baik tidak mengubah
warna kain menjadi

kuning, dapat
dicampur dengan zat
kimia lainnya.
PT. INKALI
Bahan pelembut jenis
SILICONE AM-25

Special Amino
Silicone Type

Selulosa,
campuran

silicon oil. Kelembutan


Cationic

selulosa, poliester

tinggi digunakan untuk


kain berwarna maupun
putih
Memberikan pegangan
lembut dan

Selulosa,
SILICONE AM-600

Special Amino

campuran

Silicone Type

selulosa,

memberikan efek yang


Cationic

basah, dapat
digunakan pada bahan

polyester,akrilik

putih dan bahan


berwarna
Tipe zat pelembut

Selulosa,
SILICONE AMZ

Amino Silicone

campuran

Weak

selulosa,

Cationic

polyester,nylon
SILICONE AMZ-8

Amino Silicone

Selulosa,
campuran

amino silicon yang


baik dan tidak
menyebabkan efek
kuning

Cationic

Memberikan efek licin


yang baik, tidak

menyebabkan efek
SILICONE AMZ-10

selulosa,

kuning dan dapat

polyester,nylon

dicampur dengan resin


yang lainnya
PT. INKALI
Jenis zat pelembut

Selulosa,
SILICONE H-100

Dimethyl silicone

campuran

emulsion

selulosa,

silicone dimethyl
Nonionic

polyester,nylon

oil,dengan kelembutan
istimewa,licin serta
menambah kekuatan
kain
Pelembut tipe flake

SILICONE N-

Epoxy silicone

150EP

emulsion

Selulosa,campura
n

untuk bahan knitting


Nonionic

selulosa,poliester

dan weaving dan


memberikan pegangan
yang licin
Zat finishing yang

SUNSOFLO N DL

Tetra ammoniu m

Selulosa,ca

softer & amino

mpuran

silicone mix

selulosa,pol iester

menghasilkan
Cationic

pegangan basah, licin


dan tidak menurunkan
ketahanan gosok

SUNSOFLO N FX-

Poliamine dan

Selulosa,

Weak

Softening tipe flake

untuk bahan knitting

campuran
21

Asam Lemak

selulosa,
polyester,

dan weaving ,
cationic

memberikan handling
dan efek licin yang

nylon,acryli c

baik.
Bahan pelembut
terutamaserat
texturized, rajut,

SUNSOFLO N TK07

Tetra Amin dari


Polyamina dan
Fatty Acid

Selulosa,
campuran
selulosa,polyester,

maupun tenun.
Cationic

acrylic

Menghasilkan kain
menjadi
halus,licin,pegangan
basah(wet touch),
dapat dicampur
dengan kimia lainnya.

SUNSOFLO N TK-

Tetra Amin dari

Selulosa,

Cationic

Bahan pelembut

08

Polyamina dan

campuran

terutama serat

Fatty Acid

selulosa,polyester,

texturized, rajut,

acrylic

maupun tenun,
menghasilkan kain
menjadi halus, licin,
pegangan kering,

tidak menimbulkan
problem water spot
Bahan pelembut untuk
serta selulosa dan
campuran.
Selulosa,
SUSOFTER A-700

Alkyl Sulfonate

campuran

Sulfosiccin ate

selulosa,

Kehalusannya sangat
Anionic

polyester, acrylic

baik, tidak mengubah


warna kain menjadi
kuning, dapat
dicampur dengan
kimia lainnya resin
atau catalyst
PT. COGNIS
Pelembut universal

BELSOFT 200
BELSOFT
200- CONC PI
BELSOFT N

untuk semua jenis


Asam Lemak Amida
dan Surfaktan
Anionik

serat, kompatibiliti
Untuk semua jenis
serat

Nonionic

tinggi dalam resep


penyempurnaan, stabil
dalam pengelantangan
peroksida, crease
mark inhibitor

SETILON KN
Kombinasi dari

Kapas, Sutera,

lemak alkohol

rayon dan sintetik

Nonionic

Pelembut untuk kapas,


sutera, rayon dan

terutama untuk

sintetik terutama untuk

kapas medis

kapas medis
Untuk semua maksud

BELFASIN 296

Asam Lemak Amida

Untuk semua jenis

Cationic

pelembutan pada

serat

softeners

semua jenis serat dan


pengaplikasiannya

BELFASIN 1377

Kombinasi dari

Untuk semua jenis

BELFASIN 1377 N

disperse lemak

serat dan

amine dengan QAV

campurannya

Pelembut universal
Cationic

untuk semua jenis


serat dan
campurannya
Pelumbut untuk kapas,

ADALIN DS-1

Dispersi dari

Untuk kapas,

hidrokarbon dan

wool, poliakrilat,

asam lemak

poliamida dan

derivatives

campurannya

wool, poliakrilat,
Cationic

poliamida dan
campurannya,
memberi pegangan
halus dan lemas
Memberikan efek

ADASIL 98-N

Komponen silicon

Untuk kapas dan

elastomer

campurannya

pelembut yang tinggi


Nonionic

dan permanen untuk


kapas dan
campurannya

Untuk Berbagai
jenis kain finishing,

GOYENCHEM-

termasuk bahan

744

GO YEN
Untuk resin tolak air,
tolak minyak dan

alami, kain dan

pelembut

dicampur kain

CHEMICAL
INDUSTRIAL
CO., LTD.

sintetis,
PENYEMPURNAAN TOLAK AIR
Penyempurnaan tolak air merupakan salah satu proses penyempurnaan yang tertua dan paling banyak dilakukan pada
penyempurnaan tekstil. Jas hujan, pakaian olahraga, pakaian kerja, berbagai macam bahan tekstil untuk kegiatan outdoor
bahkan hingga kain pelapis dan kain-kain berat banyak yang memerlukan penyempurnaan tahan air.
Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil penyempurnaan tolak airyang baik adalah persiapan
penyempurnaan yang baik, mengingat banyaknya zat-zat pwmbantu tekstil yang dapat mempengaruhi efek tolak air. Konstruksi
kaian memiliki peran ketahanan rembes (impermeability) kain. Bila kerapatan kain dirasa kurang dan masih memungkinkan
terjadinya perembesan, maka perlu dipertimbangkan untuk menggunakan zat pengisi berupa disperse polimer yang akan bekerja
menambal pori-pori kain yang terlalu besar. Namun demikian, perlu diingat bahwa penutupan pori-pori tersebut oleh zat pengisi
juga berakibat pada daya tembus udara yang dapat mengurangi kenyamanan pakai kain dan ini penting terutama untuk produkproduk sandang.

Nama Dagang

Senyawa Kimia

Struktur Kimia

Jenis Serat yang

Penggunaan

Produsen

Cocok
Untuk zat tolak air
dan minyak yang
NK GUARD NDN-

Fluoro karbon

50K

kopolimer tinggi

Selulosa,
campuran
selulosa, polyester,
nilon, acrylic

mempunyai
kestabilan yang
baik dan tidak
menyebabkan
perubahan warna

NK GUARD NDN-

Fluoro karbon

7EN

kopolimer tinggi

DRYOL 5-600
REX AMINE CM
543 AE
REXAMINE ESI
U

Selulosa,
campuran
selulosa, polyester,
nilon, acrylic

pada kain
Zat tolak air dan
minyak,
memberikan
kestabilan yang
baik, tidak
menyebabkan
perubahan warna,
dapat digabungkan
dengan obat
finishing lainnya,
tidak mengandung
nonyl phenol

Emulsi silicone

Selulosa, nylon,

Untuk zat tolak air

cyclic urea
Silicone

P/K, Akrilat
Selulosa, sintetik

Untuk zat tolak air

PT. INKALI

DRYPON 300

OLEPHOBO L SL

OLEPHOBO L C

Methyl Hidrogen

Campuran

Polysiloxane

selulosa, polyester,

Emulsion

nilon

Polimer Fluoro

Semua jenis serat

Dispersi polimer
fluoro

Semua jenis serat

Parafin dispersi
REPELLAN ZN

dengan garam

Semua jenis serat

zirkonium
ARKOFIC
NMT.10.LIQ

PERSISTOL O
REPELLANT KFC-

Melamine
Formaldehyde
derivate
Melamine
Formaldehyde
derivate
Perfluoro alkyl

Sintetik

Kapas dan
campurannya
Kapas, nylon,

Bahan penahan air


(water repellent)
yang mempunyai
pelembut
(softener), bahan
dasar silicon resin
emulsion,
digunakan untuk
kain tenun,
menambah tear
strength
Untuk zat tolak air
pada semua jenis
serat
Untuk zat tolak air
pada semua jenis
serat
Untuk zat tolak air
pada semua jenis
serat

CIBA

PT. COGNIS

Untuk zat tolak air


pada semua jenis
serat

PT. CLARIANT

Untuk zat tolak air.

BASF

Untuk zat tolak air.

PT. HENKEL

poliester, wol,

acrylic kopolymer

campuran

PENYEMPURNAAN TAHAN API


Kain mudah terbakar (flammable) adalah kain yang terus terbakar bila terkena api, sedangkan kain tahan api atau non-flammable
(flameproof atau fireproof) merupakan kain yang tidak terbakar bila dikenai apai. Flame retardant ialah istilah yang digunakan untuk
menerangkan sifat tidak mudah terbakar pada kain, dimana pembakaran berlangsung secara lambat dan api akan mati dengan
sendirinya bila sumber nyala api ditiadakan.
Pada peristiwa pembakaran kain terjadi dekomposisi kimia serat dan menghasilkan suatu bahan tertentu yang mudah menguap dan
dapat terbakar. Bila nyala apinya padam maka tinggalah residu seperti karbon. Bagaimnana sifat bahan dalam pembakaran
ditentukan oleh jumlah bahan yang menguap. Perlu diingat bahwa sisa pembakaran (arang) juga dapat membara dan terus terbakar.
Penyempurnaan tahan api diharapkan dapat mencegah tekstil terbakar bila terkena api dan mencegah bara api terus menyala pada
sisa pembakaran.

Nama Dagang

Senyawa Kimia

Struktur Kimia

Jenis Serat yang

Garam amonium

Cocok
Selulosa, dan

FLAMOBIN BN

dari asam

campuran

FLAMOBIN FMB

anorganik
Organik dan

poliamida, poliester
Selulosa dan

senyawa fosfor

campurannya.

dan nitrogen
anorganik

Penggunaan
Flame retardant
agent
Flame retardant
agent

Produsen
PT. COGNIS

NICCA Fi-NONE

Fosfat asam

P-100

karbamat

poliester

Flame retardant
agent
GO YEN

GY-FR-PTL141

Sintetik

Resin anti api

CHEMICAL
INDUSTRIAL CO.,
LTD. Taiwan
GO YEN

poliester, nilon, pp,

GY-FR-C80

rayon, katun

Resin anti api

CHEMICAL
INDUSTRIAL CO.,
LTD. Taiwan

polyester,
poliamida dan

Wd Co -Flam VOD

Alkil fosfat, anion

daya tahan jenis

Finishing tahan api

katun .Terutama

sekaligus

untuk kain

-Pelembut

dekoratif agar

Zibo Wei Duo


Economy And
Trade Co., Ltd

pegangan lembut

Penyempurnaan Ani Kusut


Zat-zat kimia yang digunakan untuk penyempurnaan anti kusut sering disebut sebagai resin, sehingga penyempurnaan kimia
untuk kain-kain selulosa, yang pada umumnya memang membutuhkan penyempurnaan tahan kusut, sering pula disebut
penyempurnaan resin. Akan tetapi, sesungguhnya, tidak semua penyempurnaan kimia, bahkan untuk selulosa sekalipun,
merupakan penyempurnaan resin karena tidak semuanya menggunakan resin untuk mendapatkan efek penyempurnaan yang

diinginkan.
Jadi, resin pada dasarnya adalah polimer, dan penyempurnaan resin adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk
kepada pengerjaan-pengerjaan kimia yang melibatkan polimerisasi untuk mendapatkan efek-efek baru yang diinginkan pada
bahan.
Ditinjau dari struktur kimianya, resin yang banyak digunakan untuk penyempurnaan anti kusut dapat dikelompokkan dalam
empat golongan, yaitu :
Golongan Metilol-Urea
Golongan Metilol-Melamin
Golongan Metilol-Etilena Urea
Golongan Metilol-Triazon
Ditinjau dari fungsinya, resin yang digunakan dalam penempurnaan anti kusut dapat digolongkan dalam dua golongan produk,
yaitu :
Resin thermosetting (Urea formaldehida, Melamine formaldehida)
Resin yang termasuk dalam thermosetting adalah resin yang bertendensi untuk membentuk polimer-tinggi pada
pemanasan. Resin thermosetting kecil sekali sehingga dapat menerobos masuk kebagian amorf dari selulosa dan
selanjutnya

dengan pemanas awetan akan berkembang menjadi resin yang tidak larut didalam bagian amorf dari

selulosa. Keadaan ini menyebabkan kain selulosa kekakuannya sedikit walaupun dikerjakan dengan resin thermosetting
dengan konsentrasi tinggi.
Resin reaktan :
a. Reaktan siklik (Etilena urea, Triazon)
b. Reaktan linier (Diamida, Uretan)
Resin reaktan yaitu resin yang berkecenderungan untuk bereaksi dengan hidroksil group dari selulosa membentuk ikatan
silang. Resin reaktan kecil sekali atau tidak berkecenderungan membentuk gel apabila dipanaskan pada suhu tinggi.

Nama Dagang

Senyawa Kimia

Struktur Kimia

Jenis Serat yang


Cocok

Penggunaan

Produsen

Mempunyai sifat

PT. INKALI

anti kusut dan


tahan terhadap
TEXPORT D-290

Special Alkyl
phospate

PET

suasana asam
sehingga dapat
dipakai pada
proses scouring
dan dyeing PET
Mempunyai sifat
anti kusut dan
tahan terhadap

TEXPORT D-580

Special Alkyl

PET, campuran

suasana asam

phospate

selulosa

sehingga dapat
dipakai pada
proses scouring
dan dyeing PET
Memberikan anti

TEXPORT D-99

TEXPORT D-900K

Special esther

PET, campuran

nonionic surfactant

selulosa

kusut pada bahan


PET dan
mempunyai sifat

Special esther

PET, Nylon,

lubricant dan soft


Memberikan anti

Compound

asetat, campuran

kusut pada bahan

kapas dan
selulosa

Polymer disersion
Perapret VA

derived from polyvinyl

Selulosa dan

Methylolmelamine,

CONC

partially etherfied

lubricant dan soft


Anti kusut

BASF

Anti kusut

campuran

acetat
STABITEX MF

mempunyai sifat

Sintetik dan ikatan


silang pada
polimer

Penyempurnaan Anti Bakteri


Penyempurnaan anti jamur dimaksudkan untuk melindungi benang dan kain tekstil dari pertumbuhan mikroorganisme.
Mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik didaerah panas dan lembab, seperti daerah tropis. Pakaian yang disimpan dalam
suasana dingin, kering dan cukup udara sukar terserang mikroorganisme.
Keberadaan jamur pada kain dapat diketahui dengan mengamati contoh dibawah cahaya ultraviolet, yaitu daerah yang terkena
jamur akan tampak berpendar kuning. Kerusakan pada bahan tekstil yang terkena jamur sesungguhnya disebabkan oleh enzim yang
dikeluarkan oleh mikroorganisme tersebut. Enzim tersebut bekerja mendegradasi selulosa yang hasilnya merupakan sumber
makanan bagi jamur dan bakteri yang hidup di selulosa. Degradasi selulosa menyebabkan degradasi secara tetap.
Setiap jenis serat yang berbeda mempunyai ketahanan yang berbeda terhadap serangan biologis. Serat selulosa rentan terhadap
serangan lumut dan jamur, sementara wol sangat rentan terhadap kutu dan kutu karpet. Serat alam dan serat buatan tahan terhadap
kontaminasi dan pertumbuhan dari bakteri pathogen dan bakteri parasit.

Untuk memperoleh kain anti jamur dan anti bakteri yang baik, berbagai cara kimia-fisika sudah banyak dikembangkan dan
diterapkan, bahkan sedang dikembangkan suatu senyawa yang tahan terhadap pencucian, pencucian kering dan tahan lama pada
bahan.
Nama Dagang

Senyawa Kimia

Struktur Kimia

Jenis Serat yang


Cocok

Penggunaan

GO YEN

Serat polyester,
GOYENCHEM-102

kapas, wol dan

Resin antimikroba

campuran

Gyc

T/R, CVC, T/W dan

Antimikroba dan

GOYENCHEM-102

campuran

anti-statis
Zat anti bakteri

NIKKANON NS

Special cation

campuran

compound

selulosa, polyester,
nylon, asetat

NIKKANON RB

CHEMICAL
INDUSTRIAL CO.,
LTD. Taiwan

Kapas, wol, T/C,

Selulosa,

Produsen

untuk mencegah
bau pada kain dan
tidak menghalangi
efek adsorpsi
dengan busa yang

Special cation

Selulosa,

rendah
Zat anti bakteri

compound

campuran

untuk mencegah

selulosa, polyester,

bau pada kain dan

nylon, asetat

tidak menghalangi
efek adsorpsi

Zibo Wei Duo


Economy And
Trade Co., Ltd.
PT. INKALI

Zat anti bakteri


Special anionic
NIKKANON RB-18

surfactant extra

Selulosa,
campuran
selulosa, polyester,
nylon, asetat

untuk mencegah
bau pada kain dan
menyebabkan
kuning baik
digunakan pada
kain putih

NIKANON NS

Garam ammonium
kuartener

Polyester /kapas

Anti bakteri

DAFTAR PUSTAKA

Hendrodyantopo, S., S.Teks. M.M, dkk. 1998. Teknologi Penyempurnaan. Bandung: Sekolah Tinggi Tekstil.

Susyami, N.M., S.Teks., M.Si., dkk. Bahan Ajar Praktek Teknologi Penyempurnaan Kimia. Bandung : Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil.

Leaflet produk PT. COGNIS

Leaflet produk PT. INKALI (Indonesia Nicca Chemicals)

Leaflet produk PT. BASF

Leaflet produk PT. CIBA GEIGY

Leaflet produk PT. CLARIANT

Anda mungkin juga menyukai