Anda di halaman 1dari 10

SVETA ARHIJEREJSKA LITURGIJA

Kada Arhijerej ulazi u crkvu:


Narod: Dostojno jest jako voistinu blaiti Tja Bogorodicu, Prisnoblaeniju i
Preneporonuju i Mater Boga naego. estnjeuju Heruvim i slavnjejuju bez
sravnjenija Serafim, bez istljenija Boga Slova roduju, suuju Bogorodicu Tja
veliajem.
Kada posle molitve pred oltarom episkop stane na amvon i okrene se i blagoslilja
narod peva se:
Narod: Ton despotin, ke arhijereja imon, Kirije filate. Is pola eti despota, is pola
eti despota, is pola eti despota.
Kada se oblai u Bogoslubene odede, peva se stihira:
Care Nebesnij...
Kada posle oblaenja odedi blagoslilja narod peva se
Narod: (Amin?) Ton despotin, ke arhijereja imon, Kirije filate. Is pola eti despota,
is pola eti despota, is pola eti despota.
Lit u rg i j a
Blagoslovi, vladiko.
Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
(dugo) Amin.
U miru Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za vinji mir i spasenje dua naih Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Bojih Crkava, i jedinstvo svih,
Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobonou i strahom Bojim ulaze u
njega, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za preosveenog episkopa naega Jovana,
(kratko)Is pola eti despota
za asno prozviterstvo, u Hristu akonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se
pomolimo
Gospodi pomiluj.
Za blagoveri i hristoljubivi rod na i za sve Pravoslavne Hriane, da im Gospod Bog
pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za ovaj grad, za svaki grad, kraj i one koji sa verom ive u njima, Gospodu se
pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna,
Gospodu se pomolimo.
1.
Gospodi pomiluj.

Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paenike i sunje, i za njihovo spasenje,


Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas Boe blagodau tvojom.
Gospodi pomiluj.
Pomenuvi Presvetu,Preistu, Preblagoslovenu, Slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i
Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu
Bogu predajmo.
Tebje, Gospodi.
Jer Tebi prilii svaka slava,ast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i
uvek i u vekove vekova.
PRVA SLAVA (!)
Amin. Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno, i vo vjek i vjekov,
amin. Blagoslovi due moja Gospoda i sva vjutrenjaja moja, Imja Svjatoje Jego.
Blagosloven jesi Gospodi.
Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom.
Gospodi pomiluj.
Pomenuvi Presvetu, Preistu, Preblagoslovenu, Slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i
Pisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu
Bogu predajmo.
Tebje, Gospodi.
Jer je Tvoja mo, i Tvoje je Carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i
uvek i u vekove vekova.
DRUGA SLAVA
Amin. Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. I nije i prisno i vo vjeki vjekov, amin.
Jedinorodnij Sine i slove Boij, Bezsmerten sij i izvolivij spasenija naego radi
voplotitsja od Svjatija Bogorodici i Prisnodjevi Mariji, neprelono
voelovjeivisja: Raspnijsja e Hriste Boe, smertiju smert popravij, jedin sij
Svjatija Trojici, sproslavljajemij Ocu i Svjatomu Duhu, spasi nas.
Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas Boe, blagodau Tvojom.
Gospodi pomiluj.
Pomenuvi Presvetu, Preistu, Preblagoslovenu, Slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i
Prisnodjevu Mariju, sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu
Bogu predajmo.
Tebje Gospodi.
Jer si Blag i ovekoljubiv Bog i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu,
sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
2.

Blaenstva
1.
2.
3.
4.
Narod: 5.Blaeni jeste jegda ponosjat vam, i izenut i rekut vsjak zol glagol, na vi
laue mene radi.
(...)
6. Radujtesja i veselitesja jako mazda vaa mnoga na Nebesjah.
(...)
7. Slava Ocu i Sinu i Svajtomu Duhu. (sporije)
(...)
8.I ninje i prisno i vovjek i vjekov, amin. (sporije)
(...)
mali vhod
akon: Premudrost, smerno stojmo!
Svet: Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu, Spasi ni, Sine Boij, vo Svjatij diven
sij, pojuija Ti: Aliluja!
Odmah po njihovom zavrteku
Narod: Spasi ni Sine Boij vo svatij diven sij; pojuija Ti; aliluja (1x)
Zatim tropari i kondaci ...
Kad se akon moli i kada kae:
-Blagovernome i Hristoljubivome pravoslavnome rodu naemu...blagoje voskresenije
i sohranijego na mnoga je ljeta:
Mnogaja ljeta, mnoga ja ljeta, mnogaja ljeta (1x)
Opet se akon moli za arhijereja:
-...Arhijereja naego g.Jovana,epsikopa umadijskog....na mnogaja ljeta:
Is pola eti despota (dugo)
Svetenici: I ninje i prisno i vo vjek i vjekov amin...
Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.

3.

Jer si Svet, Boe na, i Tebi slavu uznosimo,Ocu i Sinu i Svatomu Duhu, sada i uvek.
I u vekove vekova.
Narod: Amin. Svati Boe Svati Krepkij, Svatij Besmertnij, pomiluj nas... (2x)
Sve: Svati Boe Svati Krepkij, Svatij Besmertnij, pomiluj nas
Narod: Svati Boe Svati Krepkij, Svatij Besmertnij, pomiluj nas.
Sve: Svati Boe Svati Krepkij, Svatij Besmertnij, pomiluj nas
Narod: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vejekov
amin. Svajti besmertni pomiluj nas.
Sve: Svjatij Boe.
Episkop: ...desnica Tvoja na nas. (VLADIKA BLAGOSILJA)
Narod: (kratko) Is pola eti despota
Svet:Svjatij krjepki.
Episkop: Kirie... (VLADIKA BLAGOSILJA)
Narod: (kratko) is pola eti despota.
Svet: Svjatij besmertnij.
Episkop: ...vinograd, koji zasadi desnica tvoja. (VLADIKA BLAGOSILJA)
Narod: is pola eti despota.
Svet. Pomiluj nas.
Narod: (kao poetak.) Svjati Boe, Svjati Krjepki, Svjati Besmertni pomiluj nas.
akon: Pazimo
Sve: Mir svima
tec: I duhovi tvojemu.
Prokimen, psalm Davidov, glas...
Premudrost.
itanje iz poslanice Galaanima (ili Jevrejima, ili Rimljanima...) od svetog apostola
Pavla.
Pazimo.
ITA APOSTOL...
Sve:Mir ti itau.
tec: I duhovi tvojemu. Aliluja, aliluja, aliluja.
Narod: Aliluja, Aliluja, aliluja.
tec:...
Narod: Aliluja, Aliluja, aliluja.
tec:...
Narod: Aliluja, aliluja, aliluja.
4.
Sve: Premudrost, smerno stojmo ujmo Sv.Evanelje. Mir svima.

I duhovi tvojemu.
Sve: itanje sv. Evanelja od Matjea. (ili drugog evanelsite.)
Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
ita se Jevanelje, a na kraju:
Episk: Mir te blagovestitelju.
Narod: Slava Tebje Gospodi, slava Tebje (i odmah dugo) Is pola eti despota.
Recimo svi iz sve due, i od svoga uma svoga, recimo.
Gospodi pomiluj.
Gospode Svedritelju, Boe Otaca naih, molimo Ti se, uslii i pomiluj.
Gospodi pomiluj.
Pomiluj nas Boe po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se uslii i pomiluj.
(3x) Gospodi pomiluj.
Jo se molimo za blagoverni hristoljubivi rod na i za sve Pravoslavne Hriane.
(3x) Gospodi pomiluj.
Jo se molimo za preosveenog episkopa naeg Jovana
Is pola eti despota.
I za svu u Hristu brau nau.
(3x) Gospodi pomiluj.
Jo se molimo za brau nau svetenike, akone, i za svo u Hristu bratstvo nae.
(3x) Gospode pomiluj.
Jo se molimo za blaene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagoestive
careve i blagoverne carice, za osnivae ovoga svetoga hrama i za sve do sada
preminule pravoslavne oce i brau nau koji ovde poivaju i za pravoslavne svuda.
(3x) Gospodi pomiluj.
Jo se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i sveasnom hramu
ovom, za one koji se trude, koji poju, i za prisutni narod, koji oekuje od Tebe veliku i
bogatu milost.
(3x) Gospodi pomiluj.
Jer si milostiv i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu,
sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Oglaeni pomolite se Gospodu.
Gospodi pomiluj.
Verni, pomolimo se za oglaene.
Gospodi pomiluj.
Da ih Gospod pomiluje.
Gospodi pomiluj.
Da ih naui rei istine.
Gospodi pomiluj.
5.
Da im otkrije Jevanelje pravde.

Gospodi pomiluj.
Da ih prisjedini Svojoj Svetoj, Sabornoj i Apostolskoj Crkvi.
Gospodi pomiluj.
Oglaeni glave svoje Gospodu priklonite.
Tebje, Gospodi.
Da i oni s nama slave Preasno i Velianstveno ime T voje, Oca i Sina i Svetoga
Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Vi koji ste oglaeni iziite, oglaeni iziite, vi koji ste oglaeni iziite niko od
oglaenih da ne ostane. A vi koji ste verni opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau Tvojom.
Gospodi pomiluj.
Premudrost.
Jer tebi prilii svaka slava, ast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i
uvek i u vekove vekova.
Amin.
Ie Heruvimi tajno obrazujue i ivotvorjaej Trojicje Trisvjatuju pjesan
pripjevajue, vsjakoje ninje itejskoje otloim popeenije.
-Blagogoestivi i hristoljubivi rod hrianski, ktitore i prilonike svetoga hrama
ovoga da pomene Gospod Bog u carstvu Svome, svagda i sada i u vekove vekova.
-Najsvetijeg patrijarha naeg Irineja...
-blagoverni i hristoljubivi pravoslavni rod na da pomene Gospod Bog u Carstvu
svome, svagda i sada i u vekove vekova.
-Vas i sve pravosalvne Hriane da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda,
sada i uvek i u vekove vekova.
Jako da carja vsjeh podimem. Angelskimi ne vidimo dori nosima inmi: Aliluja,
aliluja, aliluja. ( odmah dugo) Is pola eti despota.
Dopunimo molitvu svoju Gospodu.
Gospodi pomiluj.
Za predloene asne Darove, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za ovaj sveti hram i za sve one koji sa verom i pobonou i strahom Boijim ulaze u
njega Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas Boe blagodau Tvojom.
Gospodi pomiluj.
6.
Sav dan savren svet, miran i bezgrean u Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.

Anela mira, vernog vou, uvara dua i tela naih od Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.
Oprotaj i otputenje grehova i sagreenja naih od Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.
Dobro i korisno duama naim i mir svetu od Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.
Ostalo vreme ivota svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.
Kraj ivota naega da bude hrianski, bez bola, i da dobar odgovor damo na
Stranom Hristovom Sudu, molimo.
Podaj Gospodi.
Pomenuvi presvetu, Preistu, Preblagoslovenu , Slavnu Valdiicu nau Bogorodicu i
Prisnodjevu Mariju, sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hirstu
Bogu predajmo.
Tebje Gospodi.
Milosrem Jedinorodnoga sina Tvoga sa Kojima si Blagosloven, sa Presvetim i
Blagim i ivotvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Mir svima.
I duhovi Tvojemu.
Ljubimo jedni druge da bismo jednoduno ispovedali.
(sporijepevati jer svetenici celivaju jedan drugog)
Oca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu Jedinosunuju i Nerazdjeljnuju.
Simvol Vere
Verujem u jedoga Boga Oca ...
Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da Sveti Prinos u miru uznesemo.
Milost mira ertvu hvaljenija.
Blagodat Gospoda naega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha
da bude sa svima vama.
I so duhom tvojim.
Gore imajmo srca.
Imami ko Gospodu.
Zablagodarimo Gospodu.
Dostojno i pravdeno jest, poklanjatisja Ocu i sinu i Svjatmu Duhu, Trojicje
Jedinosunjej i nerazdjeljnjej.
Pobedniku pesmu pojui, kliui, uzvikujui i govorei.
Svjat, Svjat, Svjat, Gospod Savaot. Ispoln Nebo i Zemlja slavi Tvojeja. Osana vo
Vienjih. Blagosloven Grjadij vo imja Gospodnje, Osana vo Vinjih.
Primite, jedite, ovo je Telo Moje, koje se za vas lomi na otputenje grehova.
Amin.
7.
Pijte iz nje svi: ovo je Krv Moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge proliva na
otputenje grehova.
Amin.

Tvoje od Tvojih Tebi prinosei zbog svega i za sve.


Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebje blagodarim Gospodi i molim Ti sja Boe na.
Osobito za Presvetu, Preistu, Preblagoslovenu, Slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i
Prisnodjevu Mariju.
(umereno brzo) Dostojno jest jako voistinu blaiti tja Bogorodicu, Prisnoblaeniju
i Preneporonuju i Mater Boga naego. estnjeuju Heruvim i slavnjejuju bez
sravnjenija Serafim, bez istljenija Boga Slova roduju, suuju Bogorodicu Tja
veliajem.
Pomeni Gospode...i daruj ga svetim Tvojim Crkvama u miru, zdrava i itava, asna,
dugovena i da pravilno upravlja reju Istine tvoje.
I vsjeh i vsja.
Pomeni Gospode.... u miru, zdrava i itava, asna, dugovena i da pravilno upravlja
reju Istine tvoje.
I vsjeh i vsja.
akon: Pomeni gospode naeg episkopa ...i od svjeh i za vsja.
I od vsjeh i za vsja.
I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo Preasno i
Velianstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
I da budu milosti Velikog Boga i Spasa naega Isusa Hrista sa svima vama.
I so duhom Tvojim.
Pomenuvi sve svete, opet i opet u miru Gospodu se pomlimo.
Gospodi pomiluj.
Za prinesene i osveene asne Darove, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Da ovekoljubivi Bog na, primivi ih u Svoj sveti Nadnebesni i umni rtvenik, kao
miris miomira duhovnoga, nispoalje nam za to Boansku blagodat, i dar Svetoga
Duha, pomolimo se.
Gospodi pomiluj.
Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas Boe, blagodau Tvojom.
Gospodi pomiluj.
Sav dan savren svet, miran i bezgrean u Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.
8.
Anela mira, vernoga vou, uvara dua i tela naih, od Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.
Oprotaj i otputenje grehova i sagreenja naih, od Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.

Dobro i korisno duama naim i mir svetu od Gospoda molimo.


Podaj Gospodi.
Ostalo vreme ivota svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo.
Podaj Gospodi.
Kraj ivota naeg da bude hrianski bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor
damo na stranom Hristovom Sudu, molimo.
Podaj Gospodi.
Izmolivi jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge i sav
ivot svoj Hristu Bogu predajmo.
Tebje Gospodi.
I udostoj nas, Vladiko, da smelo i neosueno smemo prizivati Tebe, nebeskoga Boga
Oca i govoriti
Oe na koji si na Nebesima....
Jer je Tvoje Carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove
vekova.
Amin.
Mir svima.
I duhovi tvojemu.
Glave svoje Gospodu priklonite
Tebje Gospodi.
Blagodau i milosrem i ovekoljubljem Jedinorodnoga Sina Tvoga sa Kojim si
Blagosloven, sa Presvetim i Blagim i ivotvornim Tvoji Duhom, sada i uvek i u
vekove vekova.
Amin.
Pazimo.
Svetinje Svetima.
Jedin Svjat, jedin Gospod Isus Hristos, vo slavu Boga Oca. Amin.
ita se molitva: Verujem Gospode i ipovedam da si Ti vajstinu Hristos...
Pa se poje priestan ....Psalm 136. ili Hvalite...
Sa strahom Boijim i verom pristupite.
Blagoslove grjadij vo imja Gospodnje, Bog Gospod, i javisja nam.
zatim
Tjelo Hristovo primite....
Spasi Boe narod Tvoj i blagoslovi naslee Tvoje.
Vidjehom svjet istinij, prijahom Duha Nebesnago, obrejetohom vjeru Istinuju
Nerazdjeljnjej Trojice poklanjajemsja, Ta bo nas spasla jest.
9.
Svagda, i sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Da ispoljnjatsja usta naa hvaljenija Tvojego Gospodi, jako da pojem slavu Tvoju, jao
spodobil jesi nas priestatisja , svjatim Tvojim Boestvenim, Bezsmertnim i

ivotvorjaim Tajnam: sobljudi nas vo Tvojej svjatinji, ves den pouatisja pravde
Tvojej. Aliluja, aliluja, Aliluja.
Primivi Boasnke; Svete, preiste Besmrtne nebeske i ivotvorne, Strane Hristove
tajne, stojei smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.
Gospodi Pomiluj.
Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas Boe, blagodau Tvojom.
Gospodi pomiluj.
Izmolivi sav dan savren, svet, miran i bezgrean, sami sebe i jedni druge i sav ivot
svoj Hristu Bogu predajmo.
Tebje Gospodi.
Jer si Ti osveenje nae, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i
uvek i u vekove vekova.
Amin.
U miru iziimo.
O imeni Gospodnji.
Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Gospode Ti blagoslilja one koji Tebe blagosiljaju i osveuje one koji se u Tebe
uzdaju , spasi narod Tvoj i blagoslovi naslee Tvoje, uvaj punou Crkve Tvoje,
osveti onekoji ljub krasotu doma Tvoga .....i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje
uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova .
Amin. ( ako je rezanje kolaa tu se ne peva odmah Budi imja Gospodnja, ve neto
drugo...Pomiluj nas Boe po velikoj milosti svojoj molimo ti se uslii i pomiluj (3x)
Gospodi pomiluj.)
Budi Imja Gospodnje blagosloveno ot ninje i do vjeka (3x)
Blagoslov Gospodnji neka doe na vas, Njegovom blagodau i ovekoljubljem,
svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Slava Tebi Hriste Boe, Nado naa, slava Tebi!
Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjek i vjekov amin,
Gospodi pomiluj (3x) Vladiko svjati blagoslovi.
Vladika...
Amin. (kratko)
Amin. (kratko)
Amin. (dugo)

10.