Anda di halaman 1dari 4

BORANG SOAL SELIDIK

KAJIAN LAPANGAN PEPERIKSAAN


PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI 2016

TAJUK: PENGANGKUTAN DI SMK TUN AMINAH


NAMA RESPONDEN

: __________________________________

UMUR RESPONDEN

: __________________________________

ALAMAT RESPONDEN

: __________________________________
__________________________________
__________________________________

TARIKH

: __________________________________

1. Bagaimanakah cara anda ke sekolah?


Kereta
Bas
Van
Motosikal
2. Apakah faktor perkembangan pengangkutan di SMK Tun Aminah?
Fizikal ( Bentuk Muka Bumi)
Ekonomi
Teknologi
Dasar kerajaan
Mengangkut penumpang
3. Apakah kepentingan perkembangan pengangkutan?
Menjimatkan masa dan tenaga
Memberikan keselesaan kepada pengguna
Mengangkut penumpang
Menjamin keselamatan
4. Apakah kesan pengangkutan?
Peningkatan pelepasan bahan pencemaran
Kepupusan flora dan fauna
Jerebu
Hujan asid

Penipisan lapisan ozon

ANG SOAL SELIDIK

APANGAN PEPERIKSAAN

HAN TAHUN GEOGRAFI 2016

an pengangkutan di SMK Tun Aminah?