Anda di halaman 1dari 8

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAHAGIAN A : BIJAK FIKIR DENGAN I THINK


PETA DAKAP : CIRI-CIRI TAMADUN MESIR PURBA
Firaun digelar sebagai jelmaan Tuhan Horus
Kehidupan
berorganisasi

Sistem
pemerintahan

Ciri-ciri
Tamadun
Mesir Purba

Kegiatan
ekonomi

Agama dan
kepercayaan

Sistem
tulisan

Firaun digelar Raja Matahari (anak Tuhan Matahari,


iaitu Amon-re)
Selepas firaun ialah golongan bangsawan, rahib,
tuan tanah, dan jurutulis
Lapisan seterusnya ialah golongan rakyat bebas
iaitu petani, pedagang dan artisan
Lapisan terakhir adalah golongan hamba
Diterajui oleh firaun
Firaun merupakan ketua pendeta, pemilik tanah,
ketua hakim, dan ketua pahlawan
Firaun dibantu oleh bangsawan
Rahib bertanggungjawab mentadbir hal keagamaan
Jurutulis menulis rekod kerajaan
Wanita diiktiraf sebagai pemimpin seperti Firaun
Hatshepsut
Wujud pengkhususan kerja seperti penenunan dan
pembuatan
Eksport utama ialah tekstil dan kertas
Sungai Nil membolehkan kapal berlabuh di
pelabuhan seperti Thebes dan Memphis
Berjaya menarik pedagang dari Laut Mediterranean
dan Laut Merah
Percaya kepada politeisme
Tuhan dikaitkan dengan unsure alam seperti Re
(Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan Langit) dan
Amun (Tuhan Angin)
Percaya kepada kehidupan selepas mati
Mayat dijaga dan disimpan dengan teliti
Mayat disolek dan makam dipenuhi dengan
keperluan selepas mati
Dikenali sebagai hieroglif
Berasaskan kombinasi gambar dan simbol bunyi

1 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


PETA BUIH : SUMBANGAN TAMADUN MESIR PURBA

2 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAHAGIAN B : MAHIR KBAT

3 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


1. Pada pandangan anda, apakah yang boleh dilakukan untuk memelihara dan memulihara
sungai supaya keselesaan hidup manusia sejagat terjamin?

Tidak membuang sampah ke dalam sungai


Menjaga kebersihan sungai
Bergotong-royong membersihkan sungai
Mengadakan kempen kesedaran memelihara dan memulihara sungai
Menguatkuasakan undang-undang
Menjadikan kawasan sukan air
Membangunkan sungai sebagai tempat pelancongan

2. Kemunculan sesebuah tamadun awal diakhiri dengan keruntuhannya. Pada pendapat


anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?

Pemimpin yang lemah dan lalai


Berlaku pemberontakkan
Bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan kemarau
Serangan daripada luar atau peperangan
Pegawai kerajaan tidak amanah dan korupsi
Rakyat yang tidak berpuashati dengan sistem pemerintahan dan pemimpin

3. Pada pandangan anda, bagaimanakah kegiatan perdagangan di negara kita boleh di


majukan?

Memastikan tenaga kerja mahir mencukupi


Meningkatkan pengeluaran berkualiti setaraf antarabangsa
Memperluaskan pasaran produk tempatan
Mempertingkatkan teknologi dalam bidang pembuatan
Menggalakkan kemasukkan pelabur asing
Mengeratkan hubungan diplomatik dan perdagangan antarabangsa
Memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin

4. Huraikan pencapaian Malaysia kini yang menjadi kebanggaan generasi akan datang.
4 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Perpaduan kaum dalam masyarakat yang majmuk


Kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang sistematik seperti LRT, Monorail
Pengeluaran automobile jenama tempatan seperti PROTON dan PERODUA
Bangunan pencakar langit seperti Menara Berkembar Petronas
Melahirkan atlet yang menjuarai pertandingan bertaraf dunia seperti Dato Nicol
David dan Dato Lee Chong Wei

5. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan tamadun
agama, bangsa dan negara yang kita kecap hari ini.

Mematuhi ajaran agama masing-masing


Mengukuhkan semangatcinta akan negara Malaysia
Menguasai ilmu pengetahuan
Mengukuhkan jatidiri
Mengeratkan perpaduankaum
Menguasai bidang dan kemahiran bagi memajukan diri dan negara
Menghindari pengaruh budaya negative dalam kehidupan seharian

6. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah masyarakat bandar menganggap kehidupan


mereka lebih bertamadun daripada masyarakat luar bandar?
Mereka menggunakan ukuran pembangunan lahiriah sahaja
Terdapat bangunan-bangunan pencakar langit
Kepesatan pembangunan dan kemajuan
Perkembangan infrastruktur dan pengangkutan moden
Kehidupan yang maju dan moden
Kemajuan sains dan teknologi
Bandar pusat perkembangan ilmu
Bandar menjadi pusat perindustrian
Bandar menjadi pusat aktiviti ekonomi
Bandar sebagai pusat pentadbiran

5 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

7. Berpandukan gambar di atas,mengapakah pentingnya pertukaran teknologi antara


tamadun?
Kemajuan ekonomi semakin pesat
Merapatkan hubungan diplomatik
Perkongsian ilmu
Perkongsian teknologi yang tiada dalam tamadun masing-masing
Mendorong pembangunan tamadun
Masyarakat yang saling hormat menghormati
Mendorong rekacipta dan penciptaan alatan
Meningkatkan kemahiran dalam pekerjaan
Meningkatkan pengkhususan kerja

6 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


8. Gambar di atas adalah pemimpin berwibawa pada zaman tamadun awal dunia.
Mengapakah perlunya pemimpin yang menjadi pemangkin terhadap kemajuan dalam
sesebuah tamadun?

9. Berpandukan gambar di atas, menunjukkan peningkatan teknologi dalam sesuatu


tamadun.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah generasi masa lampau
mampu mencipta alatan yang diwarisi oleh generasi kini?
Kemahiran dalam ilmu matematik/geometri/kesenian/senibina
Masyarakat yang inovatif
Masyarakat yang kreatif
Masyarakat yang bersatu padu
Masyarakat yang bekerjasama
Masyarakat yang berilmu
Masyarakat yang setia pada Negara
Masyarakat yang rajin berusaha
10. Mengapakah pembangunan sesebuah negara perlu merangkumi aspek lahiriah dan
rohaniah?
Melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani dan
intelek
Keruntuhan sesebuah kerajaan kerana pemimpin dan rakyat tidak menitikberatkan
unsur rohani
Membentuk Negara yang maju dan makmur
Membentuk masyarakat yang saling hormat menghormati
Melahirkan masyarakat yang saling sayang menyayangi
Mewujudkan perpaduan Antara rakyat
7 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Masyarakat yang berilmu dan taat kepada agama


Membentuk kepimpinan yang berwibawa

8 J/K Pemikir Sejarah PPDSPT/2016