Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN LIMA

Mata Pelajaran

: Olahraga

Tarikh

: 15 April 2015

Masa

: 8.00 9.00 pagi (1 jam)

Kelas

: 5 Tekun.

Bil. Murid

: 28 orang (18 orang murid lelaki dan 10 orang murid perempuan)

Tajuk

: Balapan

Sub Tajuk

: Lari Berpagar

Pengalaman Sedia Ada

: Murid telah berlari dan membuat lompatan pada interaksi pengajaran yang lepas.

Penggabungjalinan

: Kemahiran berlari, berjalan, melompat dan mendarat.

Penerapan Nilai

: Berusaha, kerajinan, keyakinan diri, mematuhi arahan, keberanian, dan kerjasama.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharap murid dapat :


Psikomotor : Melakukan lompatan melepasi pagar dan mendarat dengan menggunakan teknik asas
lari berpagar yang betul sebanyak 5 kali percubaan dengan jarak 10 meter.
Kognitif

: Menyatakan 4 fasa kemahiran lompatan dalam acara lari brpagar dengan menggunakan
teknik asas yang dengan betul.

Afektif

: Menunjukkan perasaan gembira dan seronok semasa melakukan aktiviti di


dalam kumpulan.
: Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Bahan Bantu Mengajar

: Kon, batang buluh, skitel, wisel, hurdle, guni.

BAHAGIAN /
MASA
Permulaan

AKTIVITI

BUTIRAN MENGAJAR
i.

(10 minit)

Murid dibahagikan kepada 4


kumpulan dan berbaris

ii.

panjang.
Murid yang berada di
belakang berlari pantas ke

1. Memanaskan
badan

ALATAN / CATATAN /
STRATEGI
Alatan :

Kon (4)
Wisel (1)

Strategi :
Pengajaran

hadapan dan melakukan

Langsung

tendangan taekwondo dan

(Teknik Tunjuk

mengangkat tangan kanan

Cara)

dengan arahan wisel


iii.

ORGANISASI

Petunjuk :

daripada guru.
Murid melakukan lakuan ini
sebanyak 4 kali dan bagi

murid

ulangan dua yang terakhir


murid dikendaki berlumba

guru

antara kumpulan lain untuk


2. Regangan badan
Kepala
Tangan
Badan
Kaki

i.

menentukan pemenang.
Guru mendemonstrasikan
aktiviti regangan badan sambil
diikuti oleh murid.
1. Leher - Dongak, tunduk
berpaling kekanan, dan
kekiri.
2. Badan - pusing 180 ke kiri

kon

dan ke kanan , kedepan dan


kebelakang.
3. Tangan - lipat ke dada, lipat
kebelakang, regangan.
4. Kaki lari setempat.

Perkembangan
(25 minit)

Kelas
Langkah 1

Murid dikehendaki berbaris 4

ii.

barisan di hadapan guru.


Guru memberi penerangan

iii.

tentang lari berpagar.


Guru membuat demonstrasi
cara lompatan melepasi pagar

Pengenalan
tentang lari

Gerak Kerja

i.

berpagar.
Cara lompatan.
Cara melepasi

pagar.
Cara mendarat.

iv.

dan mendarat.
Murid melakukan simulasi
lompatan melepasi pagar dan

v.

(15 minit)
vi.

Alatan :

Hurdle (4)

Strategi :
Pengajaran
Langsung
Simulasi
Catatan :
Guru memantau
perilaku murid

mendarat.
Perlakuan diulangi oleh murid

dengan syarat

yang seterusnya sehingga

lakuan yang

semua murid melakukannya.


Aktiviti diulangi sebanyak 3

betul

kali.

Petunjuk :
murid
guru

Gerak Kerja
Kumpulan
(Berpasangan)

1. Latihan ansur

i.

maju melompat
melepasi pagar
dan mendarat.

ii.

Murid dibahagikan kepada 2


kumpulan.
Murid akan berjalan, berlari
anak dan berlari laju

Alatan :

Batang rotan (4)


Skitel (8)

Strategi :

melangkah di hujung batang


rotan.
Murid berlari melepasi tengah-

iii.

tengah batang rotan yang


tersusun.
Perlakuan diulang sebanyak 2

iv.

Langkah 2

Pengajaran
Langsung
Petunjuk :
murid

kali bagi setiap aktiviti oleh

(10 minit)

murid sehingga semua murid

guru

melakukan setiap aktiviti.


kon

Kemuncak

Permainan Kecil -

(15 minit)

Lompat Dalam Guni

i.

Murid dibahagikan kepada 4

ii.

kumpulan.
Permainan lompat dalam
guni dimainkan dengan
murid menyarung guni di

iii.

kaki.
Murid pertama akan
melompat dan merentasi

iv.

Alatan :

Guni (8)

Strategi :

Pengajaran
Langsung

Catatan :

Guru

zon lompatan sehingga

memerhatikan

sampai ke kon yang kedua.


Murid di kon yang kedua

perasaan murid
semasa bermain

akan menerima guni baja


dan melompat ke kon
pertama semula.

permainan kecil.
Nilai :

v.

Permainan dimainkan
berganti-ganti sehingga

Semangat

bekerjasama
Cermat

Petunjuk :

semua ahli kumpulan telah

murid

bermain.

kon
Penutup

1. Guru meminta murid untuk

Strategi :

(10 minit)

mengumpul alatan dan

1. Mengumpul alatan

memastikan bahawa bilangan


alatan adalah mencukupi.
1. Guru membimbing murid

2. Menyejukkan
badan
3. Rumusan

melakukan aktiviti
menyejukkan badan.
1. Guru bertanya kepada murid

Pengajaran dan

mengenai kemahiran

Pembelajaran

melompat melepasi pagar dan


mendarat yang telah dipelajari.
Apakah aktiviti kemahiran
yang dipelajari tadi?
-Kemahiran melompat
melepasi pagar dan

Kaedah
Perbincangan

Catatan :

Pencapaian

objektif kognitif
Guru
menanyakan
perasaan murid

Petunjuk :
murid

guru

mendarat
Refleksi :