Anda di halaman 1dari 22

REKA BENTUK DAN

TEKNOLOGI

Tingkatan

PENGENALAN
REKA BENTUK
DAN
KEPADA
TEKNOLOGI
REKA BENTUK
DAN
Tingkatan
TEKNOLOGI

1.1 Dunia reka bentuk


1.2 Kepentingan reka bentuk dan
teknologi
1.3 Invensi dan inovasi dalam
reka bentuk

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1 Dunia reka bentuk

REKA
BENTUK
DAN
1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.
TEKNOLOGI
1.1.2
Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

produk yang dipilih.


Tingkatan
Menjelaskan prinsip reka bentuk.
Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam
mereka bentuk objek asas.
Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk.
Meneroka kriteria reka bentuk yang baik.
Membina objek asas

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan


REKA BENTUK DAN
teknologi

TEKNOLOGI
Takrif Reka Bentuk

Reka bentuk merupakan Tingkatan


satu bidang ilmu yang mengajar
percambahan idea dalam proses penyusunan bahan yang
dirancang untuk menghasilkan produk dan memberi impak
positif kepada manusia.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan


REKA BENTUK DAN
teknologi

TEKNOLOGI
Takrif Teknologi

Teknologi adalah pengetahuan


Tingkatanyang mengaplikasikan
sains
dan
matematik
bagi
memudahkan
atau
menyelesaikan masalah manusia menggunakan pelbagai
sumber
dan
pengetahuan
teknikal
yang
terus
berkembang.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan


REKA BENTUK DAN
teknologi

TEKNOLOGI
Reka bentuk dan teknologi

Tingkatan
Reka bentuk dan teknologi adalah percambahan idea dalam
proses penyusunan bahan yang dirancang dengan
mengaplikasikan sains dan matematik bagi memudahkan
kehidupan manusia.

Bidang reka bentuk

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Tingkatan

Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1.2 MENGENAL PASTI ELEMEN REKA


BENTUK
REKA
BENTUK
DAN
BERDASARKAN PRODUK YANG
TEKNOLOGI
DIPILIH
Apakah elemen reka bentuk?
Tingkatan
Elemen reka bentuk ialah unsur-unsur yang
digunakan untuk menzahirkan idea awal
sesebuah rekaan secara lakaran.

Tujuannya adalah untuk membolehkan idea yang


hendak digambarkan oleh pereka difahami.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

REKA
DAN iaitu:
Terdapat BENTUK
6 elemen reka bentuk
TEKNOLOGI
Garisan (line)
Bentuk (Shape)
Tekstur (Texture)
Saiz (Size)
Warna (Colour)
Arah (Direction)

Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Pergerakan

Tingkatan

.1.3 MENJELASKAN PRINSIP REKA BENTUK

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Prinsip
reka bentuk adalah konsep yang digunakan untuk
menyusun maklumat.

Tingkatan

Prinsip reka bentuk akan membantu kita membuat keputusan


tentang bagaimana untuk menggunakan elemen-elemen reka
bentuk.
Prinsip reka bentuk membantu menjadikan sesebuah lakaran
idea
menjadi lebih menarik dan menyenangkan bila dilihat.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

REKA
BENTUK
DAN
Prinsip-prinsip reka bentuk adalah :
TEKNOLOGI
Keseimbangan (balance)
Tingkatan
Berdekatan (proximity)
Ruang (space)
Kesejajaran
Kontras
Pengulangan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1.4 MENGAPLIKASIKAN PRINSIP-PRINSIP


REKAREKA BENTUK DAN

BENTUK DALAM MEREKA BENTUK OBJEK


TEKNOLOGI

ASAS
Prinsip reka bentuk adalah
tunggak utama dalam
Tingkatan
penghasilan sebuah reka bentuk.

Reka bentuk yang baik adalah reka bentuk yang


dihasilkan dengan menggunakan prinsip-prinsip
reka bentuk.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Murid perlu mahir dengan kesemua
prinsip reka bentuk tersebut untuk
REKA BENTUK
DAN
membolehkan
murid
mengaplikasikannya
TEKNOLOGIketika
menghasilkan satu reka bentuk.
Tingkatan

Contohnya, murid hendak menghasilkan


satu reka bentuk jam tangan, murid
perlu mengambil kira prinsip reka
bentuk yang ada pada produk tersebut.

Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1.5 MEMBANDING BEZA

REKA
BENTUK
DAN
PRINSIP
DAN ELEMEN
REKA
TEKNOLOGI
BENTUK

Elemen reka bentuk adalah


perkara-perkara yang terlibat
Tingkatan
ketika menghasilkan sesebuah reka bentuk. Ia dapat dilihat

dan dikenal pasti dengan mudah.

Prinsip reka bentuk adalah peraturan, panduan, falsafah


yang memandu penghasilan sesebuah projek.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Untuk menghasilkan sebuah reka
Tingkatan
bentuk yang baik,
kita mestilah

mempertimbangkan setiap prinsip


reka bentuk sebaik mungkin.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

REKA BENTUK DAN


Kesimpulannya, prinsip adalah peraturan yang
TEKNOLOGI
mesti diikut ketika menghasilkan reka bentuk
Tingkatan

manakala elemen pula adalah perkara yang


menolong kita melengkapkan peraturan
tersebut untuk mendapatkan hasil terbaik.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.6 MENEROKA KRITERIA REKA BENTUK YANG BAIK

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Reka bentuk yang baik bukan hanya kelihatan

cantik. Ia mestilah bolehTingkatan


berfungsi, memenuhi

tujuan ia direka dan membuatkan orang


terpegun melihatnya. Sesebuah reka bentuk
boleh jadi hasil inovasi atau hanya untuk
menjalankan sesuatu kerja.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

Reka bentuk yang baik mestilah

REKA
BENTUK
DAN
memenuhi kriteria berikut:
TEKNOLOGI
1.Inovasi
2.Berfungsi
3.Berguna
4.Estetik
5.Intuitif
6.Boleh dipasarkan

7. Keaslian (Original)
Tingkatan

8. Tahan lama
9. Mesra pengguna
10. Ringkas
11. Fokus

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

1.1.7 MEMBINA OBJEK ASAS

REKA BENTUK DAN


Idea boleh dizahirkan dalam bentuk
TEKNOLOGI

lukisan atau

model. Model boleh diperolehi melalui prinsip dan


Tingkatan
elemen reka bentuk. Bentuk-bentuk asas (geometri)

ini jika digabungkan boleh membentuk objek baru.


Gabungan ini boleh dilakukan sama ada bentuk alami
atau asas (geometri) yang sama atau berlawanan.

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

Bentuk Asas Geometri

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
Tingkatan

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI

Tingkatan

TEKNIK-TEKNIK PEMBINAAN OBJEK BARU

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
1)Pembenaman ( intersect )
Tingkatan

2)Pembuangan ( substract )
3)Penyatuan ( union )

4)Peleraian ( explode )